Vi har blant annet valgt å satse på biljuss. Det vil si at vi til enhver tid jobber mye med reklamasjons- og hevingssaker på bil og kjøretøy generelt. Få veiledning av våre biladvokater.

Kjøpt eller solgt bil? Vi hjelper både kjøpere og selgere. De fleste sakene vi har handler om heving av bilkjøp mellom privatpersoner. Begge parter får dekket utgifter til advokat over bilforsikringen. For selgers del gjelder dette forsikringen som var i kraft på salgstidspunktet. Ved innvilgelse av rettshjelp gjennom bilforsikringen betaler man kun egenandel i henhold til vilkårene. Ordningen gjør det gunstig å bruke biladvokat.

Bistand fra biladvokat

Advokatveiledning.no drives av advokatene fra Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma. Austin Lyngmyr & Co er fast advokatforbindelse for den norske Elbilforeningen og kanskje det advokatselskapet i Norge som har flest biladvokater.

Biladvokaten bistår med det meste innen biljuss

Om du skal reklamere på bilkjøpet, kreve retting, prisavslag eller heving, vil det ofte lønne seg å bruke advokat. Da slipper du at det mangler vesentlige momenter som kan ødelegge saken din. For eksempel vil det å ikke overholde tidsfrister eller manglende god dokumentasjon være forenlig med tapt sak. Det samme er tilfellet dersom du blir utsatt for pågang fra en misfornøyd bilkjøper. Som selger vil det også lønne seg å bruke advokat. Kravene til juridisk forståelse er ikke noe mindre for den som får reklamasjonen rettet mot seg.

Hva koster det å bruke en biladvokat?

Forsikringen dekker som regel 80% av utgiftene til advokat etter en fast egenandel. Man vil lett oppdage at det er vanskelig å hente noe gevinst ut av en slik sak. De ideelle sakene for bruk av biladvokat er saker hvor det er aktuelt med større prisavslag, over 50.000 kr eller heving av bilkjøpet.

Ta kontakt med oss

Dersom du trenger en biladvokat er du velkommen til å ta kontakt . Ta kontakt via vårt kontaktskjema eller kontakt oss her.

Om du ønsker å heve et bilkjøp kan du gjerne besøke vår side hevingavbilkjøp.no for nærmere info og tips.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.