Vi i advokatfirmaet Advokatveiledning AS er stadig i kontakt med personer som har utført bilkjøp fra privatperson. Mange, både selgere og kjøpere, tenker at alle rettigheter er borte dersom en ikke har kjøpt fra forhandler, særlig dersom bilen er solgt som den er, som forevist, som den står og går eller med lignende forbehold. Hvordan er det egentlig? Trenger du advokatbistand kan du gjerne ta kontakt med oss.

I bilsaker dekker den vanlige bilforsikringen utgifter til advokat. Egenandelen er på kr 3000 – 4000. Deretter dekker forsikringen 80% av utgiftene. Det er en god ordning som gir mye advokatbistand for pengene.

Reklamasjon ved bilkjøp fra privatperson

I forbrukerkjøp har man regler om reklamasjon. Det samme gjelder kjøpsloven, som regulerer kjøp og salg mellom privatpersoner. Forskjellen, i grove trekk, er at forbrukerkjøpsloven gir deg 5 års reklamasjonsfrist, mens kjøpsloven kun gir 2 år. I tillegg må man reklamere snarest etter at mangelen er oppdaget. Det bør ikke gå mer enn to måneder fra mangelen oppdages til selger har mottatt reklamasjon. Vi pleier å anbefale reklamasjon per e-post, sms og/eller rekommandert brev. Det sentrale her er at man senere må kunne bevise at selger mottok reklamasjonen rettidig.

Her kan du lese mer om forbrukerkjøpsloven, kjøpsloven og heving av kjøp.

Kjøpt «katta i sekken» – slipper privatpersonen unna?

De fleste som kjøper bil fra privatperson er forberedt på utgifter de selv må ta. Kjøp fra forhandler gir et bedre vern og ofte stiller forhandlere med garanti. Å kjøpe fra forhandler vil derfor sjeldent være en ulempe. Samtidig er det heller ingen absolutt garanti. Kjøpsloven som gjelder for kjøp og salg mellom private gir også muligheten til å gjøre gjeldende mangler.

Les mer: Har du kjøpt bil med «som den er» forbehold, tenker du kanskje at du må dekke alt selv, uansett hva som skjer etter kjøpet. Slik er det ikke.

De fleste biler blir solgt med «som den er» forbehold, hvilket igjen betyr at det skal en del til før bilen er mangelfull. Likevel kan den være mangelfull dersom sentrale opplysninger om bilen er feil, holdt tilbake eller bilen er i vesentlig dårligere stand enn hva du kunne forvente utifra pris og forholdene ellers. Når det gjelder opplysningssvikt, er det et krav at man må kunne anta at opplysningssvikten virket inn på kjøpet. Etter sistnevnte alternativ handler mye om hva du objektivt sett kunne forvente, kontra hva du i realiteten fikk. Her vil det alltid være en skjønnsmessig vurdering, og det skal en del til. Man skal imidlertid være klar over at klassiske «katta i sekken»-tilfeller rammes.

Ta kontakt med oss for en nærmere vurdering dersom du har kjøpt «katta i sekken».

Advokatveiledning bistår i mange tilfeller etter bilkjøp fra privatperson

Advokatveiledning AS har som et av få firmaer i Norge valgt å satse på biljus. Vi jobber hver dag med bilsaker. Jobber man mye med noe, blir man dyktig på den en driver med. Mange tar litt lett på kjøpsrett, og tenker at «dette kan vi ordne selv». I en god del saker kan nok det stemme, men definitivt ikke i alle. Det er mange vanskelig grensedragninger når man kommer til de rettslige vurderingene om reklamasjon, mangel, risikoens overgang, heving osv.

Trykk her for å lese mer om solgt «som den er».

Har du en konkret sak å gå videre med vil vi gjerne høre fra deg. Vi har til enhver tid mange bilsaker i vår portefølje. I potensielle hevingsaker, og saker med høyere økonomisk interesse, bør du vurdere å bruke advokat. Det øker muligheten for at du vinner frem med ditt krav. Den første henvendelsen til oss koster deg ikke noe.

Vil du ta en kort forhåndstest for å se om du har en advokatsak? 

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.