Defekt girkasse etter girkassehavari – hva nå?

Girkassen er en ganske sentral del av en bil, og hvis den havarerer blir det dyrt. Det er mange årsaker til at en girkasse kan havarere, men i utgangspunktet bør den holde i lang tid. Dessverre er det ikke alltid slik.

I jungelen av kjøpslovbestemmelser er det vanskelig å vite når man eventuelt har en sak mot selgeren. Står du i en lignende situasjon som dette bør du lese videre, eller ta kontakt med oss. Har du kjøpt bil og opplevd at girkassen havarerer tilbyr vi en gratis førstevurdering av en advokat. Vi tilbyr også advokatbistand, hvis du ønsker det.

Havari på girkassen – hva nå?

I en situasjon hvor girkassen er defekt på en bil du har kjøpt, er det noen ting du må tenke over for å få klarhet i hvilke rettigheter du har:

  • Hvem du kjøpte bilen av
  • Når du kjøpte bilen
  • Årsaken til havariet på girkassen

Et girkassehavari er alvorlig og kan i utgangspunktet være en mangel. I noen saker vil det imidlertid være dårlig vedlikehold som er den direkte årsaken til havariet, mens andre ganger skyldes det feil kjøremønster over tid. Mange ganger er det også en feil med ukjent årsak. I alle disse tilfellene vil det være vanskelig å hevde at en kjøpsrettslig mangel foreligger. I kjøpsretten må man bevise at feilen var tilstede på kjøpstidspunktet. Videre må feilen ikke ha vært påregnelig.

Ved girkassehavari bør du reklamere snarest til vedkommende du kjøpte bilen av. Ved forbrukerkjøp (privatkjøp fra forhandler) er reklamasjonsfristen 5 år. Ved andre kjøp etter kjøpsloven, er reklamasjonsfristen 2 år. I alle tilfeller må du i tillegg reklamere innen rimelig tid. Send derfor reklamasjon med én gang, og ikke forsøk å fikse det selv. Fikser du selv uten å ha reklamert, kan du miste retten til å gjøre mangelansvar mot selger gjeldende.

Har du kjøpt en bil du mener kan være i vesentlig dårligere stand enn forventet? Les mer her –>

Selger nekter å utbedre girkassen

Dersom du opplever at selger nekter å reparere girkassen, må det tas en nærmere vurdering av bevisene i saken. Dette er ofte en komplisert øvelse hvor selv enkelte advokater tråkker feil. Ofte er det ingen enkle svar, og en nærmere vurdering av sakens rettslige og faktiske side er nødvendig. Så lenge feilen ikke blir utbedret er erstatning og heving de mest aktuelle mangelskravene du kan gjøre gjeldende. Heving fordrer at mangelen er av mer inngripende karakter, noe et girkassehavari ofte vil være.

Advokatbistand ved defekt girkasse

Kommer du ingen vei, eller er du usikker på det juridiske? Det kan lønne seg å bruke en advokat dersom det viser seg at selger nekter å ta ansvar. Tar du kontakt med oss via kontaktskjemaet nedenfor vil vi først og fremst kunne tilby deg en gratis førstevurdering for å se om du har en sak å gå videre med. Ønsker du å gå videre med din sak kan vi tilby deg spesialisert kompetanse til en gunstig pris gjennom bilforsikringens rettshjelpsordning. Alle som har tegnet ansvarsforsikring har mulighet for dekning av advokatutgifter via bilforsikringen. Forsikringen dekker dine utgifter til advokat, med unntak av en grunnegenandel og egenandel forøvrig. Grunnegenandelen er på ca 4000 kr. Øvrig egenandel utgjør 20% av utgiftene, og forsikringen dekker 80%. Ta kontakt for bistand eller gratis førstevurdering i din sak. Det kan lønne seg om den økonomiske interessen i saken er over 30.000 kr.

Vil du ta en kort forhåndstest for å se om du har en advokatsak? 

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.