Feil med registerkjedet

Våre advokater er stadig borti bilsaker som omhandler feil eller mangler på registerkjedet. Feil med registerkjedet skyldes ofte at kjedet har strukket seg, eller at det rett og slett ryker.

Det vi ser nærmere på i denne artikkelen er noen utgangspunkter når det gjelder feil med registerkjedet og hvorvidt dette er å anse som en mangel etter kjøpslovgivningen. Det må understrekes at enhver sak er unik, ofte med sine styrker og svakheter. Man kan derfor ikke oppstille noen klare maler for når en mangel foreligger eller ikke, slik at dette uttrykkelig er nevnt.

Hvilke feil kan forekomme på registerkjedet, og hva fører de til?

Det er som regel to feil som er aktuelle. Enten så vil kjedet strekke seg, eller så vil det ryke. I begge disse tilfellene kan konsekvensene være store motorskader med reparasjoner fra 50 000 – 60 000 kr og oppover. Registerkjedets funksjon er svært viktig, og når dette svikter blir følgeskadene meget store. Som regel må motor totaloverhales. Alternativet er å sett inn helt ny motor, eller en såkalt «byttemotor» der man leverer inn den gamle i en form for panteordning.

Årsakene til feil med registerkjedet

Det kan være mange ulike årsaker til en feil med registerkjedet. Vi er advokater og ikke bilsakkyndige, og kan derfor heller ikke stille opp alle mulige alternativ til hva som kan ha gått galt. Hver sak må vurderes spesifikt av en fagperson. Man ser imidlertid i praksis at årsakene kan bero på dårlig vedlikehold eller materialsvakhet. Et registerkjede vil i mange tilfeller vare like lenge som bilens levetid, eller ihvertfall omkring 250 000 km eller mer. Dette er forutsatt at bilens vedlikeholdsprogram er fulgt, og det ikke har vært benyttet feil olje eller andre uheldige faktorer har påvirket motoren negativt.

Var feilen tilstede på kjøpstidspunktet?

Ofte vil denne type saker være vanskelige, fordi det er vanskelig å bevise at feilen var tilstede på selve kjøpstidspunktet. Dersom man får konstatert motorhavari kan det anbefales å søke juridisk bistand, særlig dersom selger ikke er interessert i ordne opp. Det er viktig at en slik sak behandles riktig helt fra starten. Dersom bilen repareres, bevis ikke sikres og verkstedet senere ikke vil uttale seg om årsaken kan løpet være kjørt.

Vi tilbyr advokater med spesialkompetanse på bilsaker

Gjennom flere år har våre advokater jobbet med problemstillinger knyttet til bil og motor. Erfaringen og kompetansen vi har opparbeidet oss gjennom dette arbeidet, kommer klienten til gode. Tenker du at du kan ha en sak? Da tilbyr vi gratis førstevurdering. Har du behov for bistand kan det være verdt å merke seg at bilforsikringen i de fleste tilfeller dekker utgifter til advokat. Dette kalles rettshjelpforsikring og den ligger inn under den ordinære bilforsikringen. 80% av advokatutgiftene dekkes, etter betaling av fast egenandel. Den økonomiske interessen i saken bør være på minst 30.000 kr om det skal lønne seg å bruke advokat.

Vil du ta en kort forhåndstest for å se om du har en advokatsak? 

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak i kontaktskjemaet nedenfor.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.