Beklageligvis finnes det ikke et enkelt og klart svar på spørsmålet. Dersom du opplever turbohavari, og du som kjøper vil kreve heving, eller du som selger får et krav om heving imot deg, kan du gjerne ta kontakt med oss for en vederlagsfri førstevurdering.

Har du en sak, bistår vi deg gjerne i din tvist mot selger eller kjøper. Advokatveiledning AS jobber mye med bilsaker, og vi har behandlet flere saker vedrørende turbo. I denne artikkelen skal vi ta for oss noen viktige punkter dersom du opplever feil med turbo eller turbohavari.

Mistanke om feil ved turbo

Har du mistanke om feil med turboen, eller har den allerede havarert? Da er det viktig å inngi reklamasjon, skriftlig. I reklamasjonen må det fremgå hva du vil klage på og at du gjør feilen gjeldende som en kjøpsrettslig mangel. I tillegg bør du tenke over at man kan tape krav på heving dersom en venter for lenge. Vurder derfor å kreve heving med en gang. Du kan f.eks sende sms og/eller e-post. Sørg for å få en tilbakemelding av selger.

Selger kan kreve å fikse når det er feil med turbo

Dersom turboen er defekt kan som regel selger kreve å fikse bilen. Særlig aktuelt vil dette være hvis selger er profesjonell bilselger. Ofte ser vi imidlertid at selger ikke vil ta på seg ansvaret fordi de mener at feilen ikke utgjør en kjøpsrettslig mangel.

Er turbohavari å anse som en mangel?

Mangel, i juridisk forstand, er noen annet enn i dagligtalen. Om et turbohavari utgjør en mangel eller er ei er noe man kan ta stilling til først når alle fakta er på bordet og den rettslige vurderingen av spørsmålet er gjort. I rettspraksis er det flere eksempler på at turbohavari medfører et grunnlag for heving, mens i andre tilfeller har resultatet blitt motsatt.

Heving av bilkjøp ved turbohavari

I FTU – 2014 – 1180 krevde kjøper heving ved turbohavari. Bilen var 10 år gammel og hadde gått 160 000 km. Man skulle kanskje tro at kjøper da var nødt til å ta havariet på egen kappe. Slik ble utfallet ikke. FTU mente kjøper måtte få medhold i spørsmålet om heving. Utvalget la betydelig vekt på tidsperspektivet. Havariet skjedde kort tid etter kjøpet, og det var ikke noe kjøper burde ha forventet. Turboen er dessuten en meget sentral enhet ved bilen, hvilket trakk i retning av heving. I lignende sak fra 2014 ble resultatet motsatt. Verkstedet som undersøkte bilen kunne ikke konkludere med årsaken til turbohavariet. Bevisbyrden påhvilte kjøper, som ikke fikk medhold. Det er flere vanskelige grensedragninger i disse sakene, og det er en av årsakene til at du bør vurdere advokatbistand.

Advokatbistand når det er feil med turbo?

Husk at din bilforsikring dekker det meste av advokatutgiftene. Vi tenker da på helt vanlig basis ansvarsforsikring. Du har således ikke så mye å tape på å bruke advokat på saken. Du bør fortrinnsvis benytte en advokat som kan biljuss. Advokatveiledning AS er et av få advokatfirma som har spesialisert seg på bilsaker. Vi hjelper deg gjerne videre i din sak. Ta kontakt via vårt kontaktskjema.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.