Feil og problemer etter bilkjøp

Mange forbrukere opplever feil og problemer etter bilkjøp. Dersom du har vært uheldig og havnet i en slik situasjon hjelper vi deg gjerne.

Det kan tenkes du kan få pengene tilbake etter bilkjøpet. Mange tenker at det er dyrt å bruke advokat. I bilsaker er det imidlertid ikke så dyrt som mange tror, spesielt i de tilfeller hvor feil og problemer etter bilkjøpet medfører at du kan ha krav på heving av bilkjøpet. Dersom det foreligger grunn til å kreve heving av kjøpet er det nemlig slik at forsikringen dekker 80% av utgiftene til advokat mot en egenandel. Les her om hvordan du bør handle når du oppdager feil med bilen etter bilkjøpet. Vi hjelper deg med reklamasjon på bil og heving av bilkjøpet etter en gratis førstevurdering.

Oppdaget feil og problemer etter bilkjøpet? Husk reklamasjonsfristen!

Etter en mislykket handel ønsker mange pengene tilbake etter bilkjøpet, men det er ikke alltid enkelt å få til. De aller fleste biler blir solgt «som de er», i den stand som forevist eller lignende. «Som den er»-forbeholdet har vi skrevet om i egen artikkel som du kan lese her. I korte trekk betyr et slikt forbehold at din mulighet til å klage på feil ved bilen innskrenkes i noen grad. Men, det er ikke slik som mange tror.

Vi erfarer at flere bilkjøpere tror de er omtrent helt avskåret fra å klage etter bilkjøp, hvor bilen er solgt som den står. Det er ikke riktig, men det skal mer til. Dersom selger har holdt tilbake viktige opplysninger om bilen, den er markedsført feilaktig i ikke ubetydelig grad, eller bilen er i dårligere/vesentlig dårligere stand enn du hadde grunn til å regne med, er bilen etter loven mangelfull. Det første du må gjøre da er å reklamere etter bilkjøpet, og om feilen(e) er av større karakter bør du kreve heving av kjøpet og pengene tilbake.

Reklamer skriftlig så snart du har oppdaget feilen

Dette gir trygghet for at du senere kan bevise at du reklamerte rettidig. Bruk sms, e-post eller begge deler. Uten reklamasjon etter bilkjøpet risikerer du at ditt krav kan gå tapt. Altså, regel nummer 1: Reklamer. Ikke vent til i morgen, reklamer på feil ved bilen i dag.

Les mer: Kjøpsloven § 19 – vesentlig dårligere stand.

Hva skal du kreve hvis du oppdager feil og problemer etter bilkjøpet?

Har du kjøpt en brukt bil, må du påregne utgifter til vedlikehold og noe reparasjoner. Slitedeler er det ikke noe poeng i å reklamere over. Slitedeler som må byttes utgjør ikke en mangel etter loven. Dersom det er mer gravende feil og problemer ved bilkjøpet, bør du vurdere å kreve heving av bilkjøpet. Selger har en rett til å fikse, men fikses ikke feilene vil du kunne stå igjen med ett krav om heving.

Forsikringen dekker advokatutgifter

Krever du heving og det ikke etterkommes vil du dessuten kunne dokumentere overfor ditt forsikringsselskap at det foreligger tvist om heving av bilkjøpet. Du vil da få dekket advokatutgiftene gjennom forsikringen. Ved heving av kjøpet får du pengene tilbake etter bilkjøpet. Selgeren får naturligvis tilbake bilen. I tillegg kan du få renter fra betalingsdato på kjøpesummen eller fra du reklamerte.

Problemer og ønsker pengene tilbake etter bilkjøp?

Mange oppdager mindre feil etter bilkjøpet. Det blir for dyrt å bruke advokat på denne type reklamasjoner. Mener du imidlertid det kan være aktuelt med heving, eller eventuelt et betydelig prisavslag er det noe en av våre biladvokater kan hjelpe deg med. Flere av oss jobber med bilsaker hver dag, noe som gjøre oss godt rustet til å hjelpe deg i din sak.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende vurdering. I saker som potensielt kan ende med heving av kjøpet tilbyr vi en gratis førstevurdering. Vi hjelper også med å få forsikringsselskapet ditt til å dekke advokatutgiftene. Det er bilforsikringen som kommer til anvendelse.

Fagansvarlig advokat i forbrukersaker er Kjetil Lyngmyr. Send gjerne en henvendelse direkte til Lyngmyr via e-post, eller bruk kontaktskjema nedenfor.

Vil du ta en kort forhåndstest for å se om du har en advokatsak? 

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.