Har du en potensiell hevingssak, eller en sak hvor det kan være aktuelt med prisavslag eller erstatning, er det kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven som gjelder. Våre advokater er spesialister i kjøpsrett. Ta kontakt med våre eksperter å få en gratis førstevurdering.

Heving av kjøp, gjerne knyttet til bil, båt, bobil, campingvogn og andre dyre gjenstander er vårt spesialfelt.

Les mer om hva som gjelder i forhold til bestemmelser om heving av kjøp. I mange av disse sakene står det mye penger på spill, og det er et godt utgangspunkt å vite hvilken lov det er som gjelder, samt hvordan dette slår ut i forhold til heving av kjøp. Vi hjelper deg gjerne i sak om heving av kjøpet. I denne type saker får du dekket advokatbistand dersom gjenstanden er forsikret.

Saker som omhandler mobiltelefoner, klokker, klær og andre gjenstander av mindre verdier, jobber vi ikke med. Også slike saker kan være prinsipielt viktige, men en kost – nytte vurdering gjør at slike saker ikke er egnet for advokatbistand. Ved slike tvister anbefaler vi å ta kontakt med Forbrukerrådet. Bruk Forbrukerrådets egen klageguide. 

Forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven?

Det er mange som sliter med å skjønne forskjellen på forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven. De som er litt eldre har ennå ikke helt tatt inn over seg forbrukerkjøpsloven, som er fra år 2002. For eksempel opplever vi som advokater at det er flere bilforhandlere som ikke skjønner hvilken av lovene som skal gjelde. Det korrekte er at forbrukerkjøpsloven kommer til anvendelse når selger er en profesjonell aktør som opptrer i næringsvirksomhet, og kjøper er en privatperson. Dersom bilselgeren selger en bil fra sin butikk til en privatperson, er det helt klart forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse. Hvis samme mann selger privatbilen sin til en privat kjøper, vil det være kjøpsloven som kommer til anvendelse.

Hva er forskjellen?

Det er en god del forskjell på kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven. Forbrukerkjøpsloven er ment å verne forbrukeren i ganske stor grad, noe som kommer klart til uttrykk i forbrukerkjøpsloven § 3 «Det kan ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er ugunstigere for forbrukeren enn det som følger av loven her«.

Denne bestemmelsen innebærer at en profesjonell bilselger ikke under noen omstendigheter kan si fra seg ethvert reklamasjonsansvar. Joda, selger kan selge bilen «som den er» eller med lignende forbehold, men det blir noe annet. Selv om bilen selges som den er, vil det fortsatt være muligheter for å gjøre en mangel gjeldende. En del bilselgere forsøker seg med å skrive diverse fraser som innebærer at de ikke har noe ansvar. Dette er det altså ikke anledning til. Dette er en av forskjellene med de to lovene. Det vil føre for langt å si mye om dette, men kort kan vi nevne at Forbrukerkjøpsloven i større grad enn kjøpsloven gir forbrukeren større muligheter for gjennomslag av sine mangelskrav.

Vesentlige og uvesentlige mangler

I henhold til forbrukerkjøpsloven er det slik at man ikke kan heve kjøpet dersom mangelen er av «uvesentlig» karakter. Dette innebærer at enhver mangel ikke medfører heving. Det må noe mer til. Sett i forhold til kjøpsloven er vilkåret noe strengere. I henhold til kjøpsloven må mangelen være «vesentlig» før det foreligger adgang til heving av kjøpet. Det vil alltid være en konkret vurdering i fra sak til sak. Uansett hvilken lov som kommer til anvendelse er det slik at du vil kunne ha krav på heving av kjøpet dersom mangelen ikke er av mindre betydning. Dette hjelper vi deg å med å vurdere.

Advokat ved heving av kjøpet

Våre advokater jobber mye med heving av kjøp på bil, båt og andre gjenstander. Vi har valgt å konsentrere oss om noe større og kostbare gjenstander, da det i disse sakene er gunstig å bruke advokat. Forsikringen dekker det meste av advokatutgiftene. I tilfeller med mindre økonomiske interesser vil det stille seg annerledes. Da vil det ofte lønne seg, rent økonomisk, å søke bistand gjennom andre ordninger. Som en tommelfingerregel er det ikke noe poeng i å bruke advokater dersom gjenstanden kostet under kr 20 000 – 30 000. Men, for enkelte er for eksempel prinsippet det viktigste og det spiller det ingen rolle hva gjenstanden kostet. Dersom du har en potensiell sak om heving av kjøpet etter forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven kan du gjerne ta kontakt.

Vil du ta en kort forhåndstest for å se om du har en advokatsak? 

Ta kontakt via vårt kontaktskjema. Vi bistår deg om du har en sak å gå videre med.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.