Forbrukerrådet – advokatbistand i saker på bil, båt og caravan

Har du en potensiell hevingssak på bil, båt, bobil eller campingvogn tilbyr vi deg spesialisert advokatbistand. Det samme gjelder i saker hvor du kan ha krav på et betydelig prisavslag eller erstatning. Ofte bidrar vi med optimal tilrettelegging, slik at sjansen for løsning i Forbrukerrådet eller Forbrukertvistutvalget øker. Noen ganger er det hensiktsmessig å bruke Forliksrådet.

Det er mange vanskelig juridiske og faktiske grensedragninger. Kjøpsrett er ikke så enkelt og rett frem som mange tror. Ta derfor en vurdering på om det lønner seg å føre saken selv.

Advokatbistand dekkes av forsikringsselskapet

Du betaler kun egenandel i henhold til vilkårene på din forsikring. Bistanden dekker inntil den økonomiske interessen i saken. Vil du heve et kjøp på en gjenstand som koster 50.000 kr, dekkes inntil 50.000 kr. Merk: kostet gjenstanden under 30.000 kr er det ikke hensiktsmessig å bruke advokat etter vår mening.

Enten du har kjøpt eller solgt bil, med krav om heving, vil det ofte være en realitet at saken havner i Forbrukerrådet. Kanskje ønsker du bistand av en advokat. Her forklarer vi litt om hvordan saksgangen i Forbrukerrådet er. Kanskje får du noen hint og tips som kan brukes i din sak. Ønsker du advokatbistand skal du vite at vi bistår bilkjøpere og selger uansett bosted. Bruk vårt kontaktskjema nederst på siden for å ta kontakt, eller trykk på denne linken.

Forbrukerrådet og bil

Forbrukerrådet og bil høres nesten sammen. Det er et faktum at Forbrukerrådet neddynges av bilsaker. Bilkjøp er viktig for folk, og det er mye som kan gå galt i forbindelse med bilkjøp, enten du er kjøper eller selger. Vi som advokater bistår jevnlig begge sider, men det er en overvekt av bilkjøpere som ønsker en biladvokat. Bilkjøp ligger på klagetoppen i Forbrukerrådets statistikker (forbrukerradet.no). Ved manglende opplysninger fra selger, feilaktig markedsføring eller ved biler som er i for dårlig stand ender det ofte med en klagesak.

Forbrukerrådet eller forliksrådet i bilsaken?

Skal du føre saken selv, bør du nok som regel velge å kjøre saken via Forbrukerrådet. Forskjellen er at Forbrukerrådet forsøker å mekle over tid for å få partene til å bli enige. Meklerne har dessuten ofte juridisk kompetanse og de gir et realistisk bilde over forventningene. Behandling i Forliksrådet foregår i et rom med 3 personer uten juridisk kompetanse. Ofte er nok Forliksrådet bare et nødvendig hinder på vei til tingretten. De fleste saker som skal behandles i tingretten må gjennom Forliksrådsbehandling først.

Dersom saken kan behandles skriftlig, vil nok ofte Forbrukerrådet være å foretrekke. Men, dersom den muntlige forklaringen er viktig og man trenger å føre vitner vil det kunne stille seg annerledes. Dersom saken nesten uansett likevel vil havne i tingretten kan det være grunn til å velge Forliksrådet. Er du i tvil om hva du skal velge, kan vi hjelpe deg med dette. Våre biladvokater fører saker både gjennom behandling i Forbrukerrådet og i Forliksrådet.

Bruke advokat i Forbrukerrådet eller føre bilsaken selv?

Dersom saken har en økonomisk interesse på inntil 15.000 – 20.000 kr er det ikke hensiktsmessig å bruke advokat, med mindre det foreligger spesielle forhold. Ikke fordi saken ikke er viktig, men fordi det rett og slett kan bli for dyrt. Dersom saken imidlertid er av større økonomisk verdi, har du mye å tjene på å bruke advokat. Dette fordi forsikringen din dekker 80% av utgiftene til advokatbistand. Du må kun betale en egenandel i tillegg.

Med andre ord er tvister, altså uenighet mellom kjøper og selger, saker hvor advokatbistand dekkes, så lenge du har forsikring på bilen. Det er tilstrekkelig med ansvarsforsikring. Vi hjelper deg med å sjekke dette og ordne forsikringsdekning for deg. Tanken er at det er bedre å betale noen kroner for å få prøvd saken på en ordentlig måte fremfor å risikere å tape fordi man skulle spare et mindre beløp. Dessverre blir vi innimellom kontaktet av personer som droppet å bruke biladvokat og som har oversittet en frist eller anlagt saken dårlig og tapt. Det er en gang slik at jurister er de beste til å vurdere bevis og foreta rettslige vurderinger.

Konklusjon – forbrukerrådet eller forliksrådet i bilsaken?

Det finnes nok ikke noe enkelt svar på dette spørsmålet om forbrukerrådet og bil, i forhold til hvilken instans man bør velge. Du kan imidlertid rådføre deg med en av våre advokater før du tar beslutningen.

Ønsker du advokatbistand?

Dersom du ønsker å bruke advokat i sak om bil i Forbrukerrådet, er vi et godt alternativ. Våre advokater behandler til enhver tid saker i Forbrukerrådet og tingretten. Disse sakene havner ikke så ofte i tingretten fordi løsningen kommer før den tid. Er det nødvendig med tingrettsbehandling er vi naturligvis også beredt til det. Ta kontakt for en uforpliktende førstevurdering. Legg gjerne igjen telefonnummer.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.