Mange av oss velger å investere i bobil. Bobil gir muligheten for en mobil og fin ferie. De fleste blir godt fornøyd etter bobilkjøp, som jo ofte er en kostbar investering. Likevel er det noen som er uheldige, særlig i forhold til problemer med fukt i bobilen. Det er ikke sikkert kjøper må dekke utbedringsutgiften selv.

Har du kjøpt en bobil og oppdaget at det er problemer med fukt bør du vurdere å kontakte advokat med kompetanse på området i tidlig fase. Du kan få god hjelp å veiledning fra oss, dersom du har møtt motstand hos selger. Veiledning fra advokat i tidlig fase sikrer at du gjør de rette grepene og således øker muligheten for å vinne frem med kravet.

Dine rettigheter ved fukt i bobil

Har du kjøpt en bobil med fukt er utgangspunktet for å vurdere hvem som skal ta regningen hva som er avtalt mellom partene og hva selger har opplyst før kjøpet, både i markedsføringen og i annen skriftlig korrespondanse. Er det for eksempel opplyst i kontrakt eller annonse at bobilen har fuktproblemer kan du ikke senere gjøre dette gjeldende som en mangel etter loven. Videre vil det naturligvis har noe å si hvor gammel bobilen er og hva den kostet.

Ved kjøp av en eldre bobil kan det påregnelig med noe fukt. Både kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven gir imidlertid gode muligheter for å klage til selger hvis man har kjøpt en bobil med upåregnelige fuktskader. Det er ofte en helhetlig og samlet vurdering som må gjøres, hvilket advokater med særlig kompetanse på området har de beste forutsetningene for å gjøre.

Vil du vite mer om hva heving av kjøp via forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven innebærer? Trykk her.

Reklamasjon må skje umiddelbart

Oppdager du at bobilen har fuktskader må du snarest reklamere til selger av bobilen. Fra du oppdager fukten til du må reklamere bør det går kortest mulig tid. Reklamer ved hjelp av e-post, rekommandert brev eller sms. Det sentrale er at reklamasjonen oppfyller kravene og at den kommer frem til selger. Det er viktig at du kan bevise dette etterpå. Har du mistanke om at fuktskadene har et betydelig omfang kan det lønne seg å kreve heving i tidlig fase for å unngå at muligheten til å heve går tapt. Heving av bobilkjøp fordrer at det foreligger en vesentlig mangel, noe det kan gjøre dersom du har oppdaget fukt i bobilen.

Foreligger det en mangel?

Fuktskader som ikke er en del av avtalen, og som det ikke er opplyst om er ofte å anse som mangler i lovens forstand. Det må imidlertid alltid gjøres en konkret vurdering og det må argumenteres godt både faktisk og rettslig. Hvis selger aksepterer din reklamasjon og tar tilbake bobilen eller fikser den, ordner som regel disse sakene seg greit. En del selgere vil imidlertid hevde at fukten må ha kommet etter at kjøper overtok, at kjøper har overtatt all risiko og så videre. Da oppstår det som kalles tvist, altså en uenighet mellom kjøper og selger.

Dersom omfanget er av en viss karakter kan saken være egnet for advokatbistand, slik at du får en best mulig ivaretagelse av dine rettigheter. Ta kontakt med oss for en gratis vurdering av din bobil-sak.

3 referansesaker, heving av bobilkjøp, fra vår advokat Kjetil Lyngmyr:


1. Bilen tok inn vann, hadde defekt gulvvarme i bodelen og hadde vært utsatt for en kollisjonsskade

 Advokat Kjetil Lyngmyr bisto en uheldig bobilkunde som hadde problemer etter kjøpet. Bilen tok inn vann, hadde defekt gulvvarme i bodelen og det viste seg også at den hadde vært utsatt for en kollisjonsskade. Selger mente de hadde avhjelpsretten i behold, men dette kunne de ikke bevise. Vår klient mente slik avhjelp aldri var gitt tilbud om på en tilstrekkelig måte. Forbrukerklageutvalget (FTU) var enig i dette.

Les mer om saken på austinlyngmyr.no

2. Fukt- og råteskader med 2 hull i gulvet under bilen

Den 7 år gamle bobilen ble kjøpt for 420.000 kr. Litt over to år etter kjøpet, fant kjøperen fukt- og råteskader med 2 hull i gulvet under bilen. Selgeren hevdet at fuktskadene ikke kunne føres tilbake til leveringen og at de måtte ha oppstått i kjøpers eie. Saken ble ved hjelp av advokat Kjetil Lyngmyr løst ved forlik, uten rettsak. Selgeren tok bobilen tilbake. 

Les mer om denne saken på austinlyngmyr.no

3. Ny bobil med lekkasjer, fikk tilbake kjøpesum på 1 million

Familien hadde kjøpt en helt ny bobil, men bilen sto ikke til de høye forventningene man har til en ny bil. Hovedproblemet med bilen var at den tok inn vann. Til tross for to utbedringsforsøk fra selger, klarte man å påvise lekkasje inn i bilen. Det hele endte med en meget god avtale der kjøper ved hjelp av advokat Kjetil Lyngmyr  fikk tilbake det vesentlige av kjøpesummen på i overkant av kr 1.000 000.

Les mer om denne saken på austinlyngmyr.no

Vi hjelper deg under hevingssaken

Våre advokater løser ofte denne type saker i dialog med selger, eller gjennom vedtak i Forbrukerklageutvalget. En sjelden gang må vi i retten for å få avgjort saken. Vi har solid prosedyreerfaring i bobilsaker. De siste årene har vi behandlet et betydelig antall bobilsaker, en erfaring som kommer nye klienter til gode. Vi vet hva som er viktig i denne type saker. Vårt fokus er å foreta de grep som på best mulig vis ivaretar dine interesser. Bobil-forsikringen på din bil dekker opptil 80% av utgiftene til advokat. Vi hjelper deg med å søke om dette.

Send oss en beskrivelse av din sak. Benytt kontaktskjemaet nedenfor. I potensielle hevingssaker hvor du vurderer å benytte advokatbistand, tilbyr vi gratis førstevurdering. Har du en sak å gå videre med gir vi et uforpliktende tilbud om spesialisert advokatbistand i din sak. Skreddersydd kompetanse vil ofte lønne seg. Vi tar saker over hele landet.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.