Mange av oss velger å investere i bobil. Bobil gir muligheten for en mobil og fin ferie. De fleste blir godt fornøyd etter bobilkjøp, som jo ofte er en kostbar investering. Likevel er det noen som er uheldige, særlig i forhold til problemer med fukt i bobilen. Har du kjøpt en bobil og oppdaget at det er problemer med fukt bør du vurdere å kontakte advokat med kompetanse på området.

Austin Lyngmyr er et advokatfirma som har spesialisert seg på bobilsaker. Hva bør du gjøre om du oppdager fukt i bobilen? Ta gjerne kontakt med oss om skaden er alvorlig eller om selger ikke vil etterkomme din reklamasjon. I det følgende gir vi deg noen innspill for den som er uheldig å ha kjøpt bobil med fukt.

Dine rettigheter ved fukt i bobil

Har du kjøpt en bobil med fukt er utgangspunktet hva som er avtalt mellom partene og hva selger har opplyst før kjøpet, både i markedsføringen og i annen skriftlig korrespondanse. Er det for eksempel opplyst i kontrakt eller annonse at bobilen har fuktproblemer kan du ikke senere gjøre dette gjeldende som en mangel. Videre vil det naturligvis har noe å si hvor gammel bobilen er og hva den kostet. Ved kjøp av en eldre bobil er det påregnelig med noe fukt. Både kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven gir gode muligheter for å klage til selger hvis man har kjøpt en bobil med upåregnelige fuktskader.

Vil du vite mer om hva heving av kjøp via forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven innebærer? Trykk her.

Reklamasjon må skje umiddelbart

Oppdager du at bobilen har fuktskader må du snarest reklamere til selger av bobilen. Fra du oppdager fukten til du må reklamere bør det går kortest mulig tid. Reklamer ved hjelp av e-post, rekommandert brev eller sms. Det sentrale er at reklamasjonen oppfyller kravene og at den kommer frem til selger. Det er viktig at du kan bevise dete i etterkant. Har du mistanke om at fuktskadene har et betydelig omfang kan det lønne seg å kreve heving i tidlig fase for å unngå at muligheten til å heve går tapt. Heving av bobilkjøp fordrer at det foreligger en vesentlig mangel, noe det kan gjøre dersom du har oppdaget fukt i bobilen.

Foreligger det en mangel?

Fuktskader som ikke er en del av avtalen, og som det ikke er opplyst om er ofte å anse som mangler i lovens forstand. Det må imidlertid alltid gjøres en konkret vurdering og det må argumenteres godt både faktisk og rettslig. Hvis selger akseptere din reklamasjon og tar tilbake bobilen eller fikser den, ordner som regel disse sakene seg greit. En del selgere vil imidlertid hevde at fukten må ha kommet etter at kjøper overtok, at kjøper har overtatt all risiko og så videre. Da oppstår tvist, altså en uenighet mellom kjøper og selger. Dersom omfanget er av en viss karakter bør du vurdere advokatbistand for å sike en best mulig ivaretagelse av dine rettigheter. Ta kontakt med oss for en gratis vurdering av din bobil-sak.

Avgjørelser fra FTU der det er avdekket fukt i bobil

Her gir vi et lite utvalg fra Forbrukerklageutvalget (FTU) hvor det er avdekket fukt i bobil. Det skal presiseres at hver sak lever sitt liv, og man kan ikke ukritisk bruke en enkelt sak til inntekt for det ene eller det andre. Tidligere avgjørelser kan likevel gi en pekepinn.

FTU – sak fra 2014: Fiat Dethleffs 1991 modell var gjenstand for heving. Fuktskader var tilstede på kjøpstidspunktet og bilen var verdt langt mindre enn kjøpesummen. Kjøper fikk tilbake kjøpesummen.

I annen sak fra 2014 var fuktskader på kr 77 000 ikke nok til å heve kjøp av en bobil fra 1995 etter FTU sin oppfatning. Kjøpesummen var på kr 135 000. Det var påregnelig med betydelige fuktskader i denne konkrete saken, mente FTU.

Vi har også eksempler på at fuktskadene i seg selv ikke er så alvorlige der og da, men selger klarer ikke å utbedre problemet. FTU gav i 2014 kjøper medhold i heving, fordi selger ikke klarte å utbedre fuktproblem på hans bobil av typen Rapido 2011 – modell. Kjøper fikk tilbake kjøpesummen som var i overkant av kr 800 000.

Vi hjelper deg under hevingssaken

Du betaler kun egenandel – forsikringen dekker resten av advokatutgiftene. Gratis førstevurdering om du har en potensiell hevingssak.

Våre advokater løser ofte denne type saker i dialog med selger, eller gjennom vedtak i Forbrukerklageutvalget. En sjelden gang må vi i retten for å få avgjort saken. Vi har solid prosedyreerfaring i bilsaker. De siste årene har vi behandlet et betydelig antall bobilsaker, en erfaring som kommer nye klienter til gode. Vi vet hva som er viktig i denne type saker. Vårt fokus er å foreta de grep som på best mulig vis ivaretar dine interesser. Bobil-forsikringen dekker utgifter til advokat. Vi hjelper deg med å søke om dette.

Vil du ta en kort forhåndstest for å se om du har en advokatsak? 

Send oss en beskrivelse av din sak. Benytt kontaktskjemaet nedenfor. I potensielle hevingssaker hvor du vurderer å benytte advokatbistand, tilbyr vi gratis førstevurdering. Har du en sak å gå videre med gir vi et uforpliktende tilbud om spesialisert advokatbistand i din sak. Skreddersydd kompetanse vil ofte lønne seg. Vi tar saker over hele landet.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første hendvendelse er gratis.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.