Har du kjøpt campingvogn og oppdaget fukt i campingvognen? Rettspraksis sier at du må tåle noe fuktproblemer ved campingvognen dersom du har kjøpt en gammel vogn. Dersom fuktproblemene er av mer inngripende karakter, og det også er tale om sopp og råte, kan dette utgjøre en mangel i kjøpslovens forstand.

Våre advokater bistår jevnlig campingvognkjøpere som har fått problemer som følge av fukt i campingvognen. Dersom det oppstår uenighet ved spørsmål om heving av campingvognkjøpet, har du krav på dekning av advokatutgifter via din forsikring. Vi hjelper deg med dette – les mer nedenfor.

Reklamer til selger dersom du oppdager fukt i campingvognen

Oppdager en som kjøper fukt i campingvognen kan det tenkes man har krav på heving av campingvognkjøpet. Men, veien dit krever flere grep og det bør gjøres nøye. Det første kjøper må gjøre er å reklamere til selger. En slik reklamasjon bør være skriftlig. Skriftlig fordi det vil være enklere å dokumentere reklamasjonen i etterkant. Reklamasjonen kan sendes som e-post. Den kan også sendes som tekstmelding. Hensikten er at du senere kan bevise at du sendte klagen. I reklamasjonen må du skrive hva som er feil og at du vil klage på dette. Gi selger en frist til å komme med svar. Mange velger å kreve heving av kjøpet, og dette kan du kreve. Selger kan på sin side forlange å fikse feil dersom det er mulig.

Er fukt i campingvognen en mangel uansett?

Om fukt i campingvognen er en mangel uansett kan vi nok ikke si. Dersom du kjøper en gammel campingvogn, er det nok påregnelig at den kan ha litt problemer med fukt. Grensen er skjønnsmessig. Men, er det fuktskader i større skala vil det fort kunne utgjøre en mangel i lovens forstand. Det er kjøpers oppgave å sannsynliggjøre at fuktproblemet var der ved kjøpet. I inngripende tilfeller med massiv fukt og råte, vil det ofte kunne være rimelig for kjøper å si seg løst fra kontrakten. Sagt med andre ord er det grunnlag for heving av campingvognkjøpet. Dersom selger fortier opplysninger og fukt – og råteproblemer, vil det være en alvorlig opplysningssvikt. Det er imidlertid ikke nødvendig at selger visste om problemet. Selv om selger foretar salget «i god tro» kan det foreligge en mangel. Man sier at mangelvurderingen er objektiv. Dette gjelder selv om vognen er solgt «som den er».

Det er flere FTU – avgjørelser som tilsier at fuktproblemer med campingvogn i ytterste konsekvens kan være hevingsgrunn. Vi hjelper deg naturligvis med denne vurderingen.

Dyrt å bruke advokat? Forsikringen dekker advokatutgiftene

Mange tenker at det er så dyrt å bruke advokat. I enkelte tilfeller kan nok det stemme. Dersom du imidlertid har forsikring på campingvognen vil den dekke omlag 80% av advokattutgiftene. Du kan føre saken selv, men du har altså muligheten til rimelig advokatbistand i disse sakene. Vi jobber mye med forbrukerjuss generelt, herunder saker på campingvogner. Ta gjerne kontakt for en gratis og uforpliktende førstevurdering dersom du har en potensiell sak om heving av campingvognkjøp.

Vil du ta en kort forhåndstest for å se om du har en advokatsak? 

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første hendvendelse er gratis.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.