Mange nordmenn liker å feriere på campingmåten. Noen velger å stasjonere seg på et sted, mens andre benytter muligheten til å farte rundt med campingvognen hektet bak på bilen. Uansett hvordan man velger å feriere med campingvogn er det viktig å ha ei vogn som er i god stand.

Jo nyere vognen er, desto større er sannsynligheten for at det ikke er fukt og råte i campingvognen. Dersom du har kjøpt en campingvogn og opplever fukt og råte i campingvognen bør du tar affære raskt.

I denne artikkelen skriver vi litt om hva du bør gjøre og hva vi som advokater eventuelt kan hjelpe deg med i din sak. Ønsker du bistand av advokat til å vurdere din sak hører vi gjerne fra deg. Vi jobber mye med saker om heving av campingvognkjøp, der fukt og råte ofte er årsaken.

Oppdaget fukt eller råte i campingvognen – hva gjør du?

Forsikringen på campingvogna dekker som regel utgifter til advokat og sakkyndig undersøkelse av vognen. Du betaler kun egenandel.

Hvis du oppdager fukt eller råte i campingvognen må du først å fremst reklamere til selger. Gjør det klart at du ønsker å klage på fukt og råteproblemet, og skriv deretter hva du vil kreve, for eksempel utbedring. Er skadene av større karakter bør du vurdere å kreve heving, men selger har som regel en rett til å utbedre. Send reklamasjonen skriftlig, for eksempel per e-post. Kommunikasjon på sms er også lett etterprøvbart og kan anvendes. Ikke ta en telefon og kun la det bli med det. Muntlighet er vanskelig å bevise og kan danne grunnlag for en svakhet i saken.

Er fukt og råte i campingvognen en mangel i lovens forstand?

Det er ikke mulig å gi et enkelt og absolutt svar på dette spørsmålet. Jo nyere vognen er, desto større sjanse er det for at fukt og råte er en mangel ved campingvognen. Det samme gjelder omfanget av fukt og råte. Ved kjøp av en eldre campingvogn er det påregnelig med noe fukt, men dette må vurderes konkret i det enkelte tilfelle. I alle tilfeller vil det være en mangel om selger bevisst har unnlatt å opplyse om fukten han visste om. Dette er imidlertid vanskelig å bevise. Flere av våre advokater har erfaring med disse sakene og vet hvilke grep som må gjøres for å kartlegge om mangel foreligger.

Heving av campingvognkjøp på grunn av fukt og råte?

Dersom selger ikke vil utbedre fukt eller råte ved campingvognen og problemet er av mer inngripende karakter, kan det tenkes at det vil være mulig å kreve heving av kjøpet. Hvor vidt dette er mulig eller ikke, må man se på i hvert enkelt tilfelle. Her er det vanskelig å gi eksakte svar.

Krav på fri rettshjelp eller annen dekning?

I denne type saker får du dekket advokatutgiftene via ditt forsikringsselskap. Klient betaler kun egenandel etter forsikringsvilkårene. Grunnvilkåret er at det foreligger tvist i saken. Tvist foreligger når den ene parten har fremsatt et krav og motparten nekter å etterkomme dette kravet. Vi hjelper deg å sjekke om du har krav på dekning av advokatutgiftene.

Bruke advokat i din sak?

Dersom du tenker å bruke advokat kan det lønne seg å bruke en advokat som kan rettsområdet svært godt. Dette vil du få dersom du overlater saken til oss. Saken vil da bli ført av en av en advokat som jobber mye med kjøpsrett og som har hatt lignende type saker før. Man kan ikke ta lett på kjøpsretten. Det er mange vanskelige grensedragninger og en god advokat kan således komme godt med. Ettersom du får dekket det meste av advokatutgifter har du lite å tjene på å la være.

Vil du ta en kort forhåndstest for å se om du din sak egner seg for advokatbistand? 

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.