Etter bilkjøp der man raskt har funnet vesentlige feil og mangler, velger mange å undersøke hva som skal til for å heve bilkjøp. Det er også interessant å vite om man kan gjøre dette på egenhånd.

Hva skal til for å heve bilkjøp?

Det enkle svaret er at det må foreligge en vesentlig mangel, for å kunne heve bilkjøp. Hva innebærer dette? Kan man heve bilkjøp uansett mangel? Svaret på det er nei. En vesentlig mangel er et meget vidt begrep og må tolkes i fra sak til sak. Vurderingen er noe forskjellig etter hvilken lov som gjelder. Dersom man har kjøpt bil fra bilforhandler, og forbrukerkjøpsloven gjelder, er vurderingen noe mildere enn dersom kjøpsloven kommer til anvendelse.

Er du interessert i vite mer om kjøpsloven og forbrukerskjøpsloven når det gjelder heving av kjøp? Les mer her –>

Både ved kjøp fra forhandler og ved kjøp fra privatperson kan det foreligge en vesentlig mangel som kvalifiserer for å kunne heve et bilkjøp. For å heve bilkjøp er det naturligvis nødvendig at det i det hele tatt foreligger en mangel. Mangler som er fikset er heller ikke gjenstand for hevingsgrunnlag. Det er derfor viktig at du ikke forsøker å fikse mangelen selv. Trenger du hjelp for å heve bilkjøpet er du velkommen til å sende oss en henvendelse. Vi tar en uforpliktende og gratis førstevurdering.

Hver hevingssak lever sitt eget liv

Vi skal være forsiktige med å gi enkle oppskrifter på heving av bilkjøp, og hvilke typetilfeller som kan kvalifisere for heving. Hver sak lever sitt liv og det er alltid en konkret vurdering som må til. Det er mange eksempler på at Forbrukarklageutvalet (FTU) mener det foreligger grunnlag for heving av bilkjøpet, mens tingretten kommer frem til det motsatte resultat. Dette kan ha sammenheng med bevisene i saken, bevisføringen eller tvil om hvordan loven skal tolkes. Ofte er det nødvendig med en grundig vurdering av faktum og bevis, og andre ganger ser vi at kjøper har reklamert for sent. Dette er typiske momenter som kan gjøre at man likevel ikke har en sak. Det er altså ikke så enkelt at man kan vise til denne artikkelen og tro at det skal være grunnlag godt nok for å heve bilkjøpet. Selv for en advokat kan saker om heving være krevende.

Vi skal imidlertid vise til saker vi har konkret erfaring med og som har endt med at klient fikk heve bilkjøpet. Du får da en følelse av om du i din sak kan være i nærheten av en hevingssak.

I disse sakene kan heving av bilkjøp være aktuelt

Dette er sakstyper hvor heving potensielt kan være aktuelt:

 • Manglende opplysninger om tidligere kondemasjon
 • Kilometerstanden er tilbakestilt – avvik mellom kilometerstand i kontrakt og hva som er realiteten
 • Girkassehavari like etter overtagelse av bilen
 • Bil var samlet sett i svært mye dårligere stand enn opplyst i kontrakt og annonse
 • Rustangrep på bærende konstruksjoner i bilen
 • Manglende opplysninger om at bilen var chiptunet
 • Bil som ikke var i samsvar med offentligrettslige krav – diverse modifikasjoner
 • Fukt og råte i bobil
 • Fukt og råte i campingvogn
 • Motorhavari på bil, iboende mangel og svakhet i konstruksjon
 • Høyt oljeforbruk – motor måtte byttes
 • Defekt toppakning, bytte av motor (like etter kjøpet)
 • Vanninntrengning i bil – utbedring ikke ført frem

Har du en sak som ligner, eller bil med annen vesentlig mangel? Da kan vi bistå deg med heving.

NB: selv om du ikke har krav på heving, kan det naturligvis være at du likevel har krav på utbedring, erstatning, prisavslag eller omlevering.

Heve bilkjøp selv eller la seg bistå av spesialisert kompetanse?

Veldig forenklet: kostet bilen kr 40 000 eller mer, vurder advokatbistand. Koster den mindre, vurder å kjøre saken selv. Dette har med kostnader og økonomisk interesse å gjøre.

Hvis det kan foreligge grunnlag for å heve bilkjøp tilbyr vi en gratis førstevurdering. Dersom du har en sak dekker den helt vanlige bilforsikringen utgifter til advokat. Du betaler kun egenandel i henhold til forsikringsvilkårene. Man har altså lite å tape på å ta kontakt med advokatveiledning.no for en gratis førstevurdering i saken. Om du velger å gå videre tilbyr vi advokater med særlig kompetanse på bilsaker, hvilket kommer deg til gode. Velg en advokat med spesialisert kompetanse.

Vil du ta en kort forhåndstest for å se om du har en advokatsak? 

Forsikringen dekker dine advokatutgifter

Forsikringen dekker advokatutgifter inntil den økonomiske interessen i saken, oppad begrenset til kr 100 000. Som regel er dette tilstrekkelig, og veldig ofte bruker en langt mindre ressurser enn dette, da mange saker med god rettslig argumentasjon ofte ender i forlik. Vi må likevel si at det er lite eller intet poeng å bruke advokat dersom gjenstanden kostet under kr 40 000. Vi jobber også med denne type saker, men har ikke kapasitet til å tilby gratisvurderinger i disse sakene. Vi får mange henvendelser om bistand i saker om mobiltelefoner, ipad, klær med mer. Her dekker ikke forsikringen nok til at det lønner seg å bruke advokat, og i disse sakene er man best tjent med å føre saken selv.

Våre referansesaker

Ønsker du å lese mer om saker vi har løst? Da er du velkommen til å besøke hjemmesiden til Austin Lyngmyr Advokatfirma som har ansvar for driften av advokatveiledning.no. Les mer om våre referansesaker her.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.