I denne artikkelen gir advokatveiledning deg en pekepinn på hva som gjelder dersom du vil heve bilkjøp når selger er privatperson. Den meste sentrale og viktige forskjellen er at det er kjøpsloven, og ikke forbrukerkjøpsloven, som kommer til anvendelse nå selger er privatperson. Har du en potensiell hevingssak og vurderer advokatbistand, kan vi tilby en gratis og uforpliktende førstevurdering.

Reklamasjon – fremsett krav om heving eller det du ønsker å oppnå

Uavhengig av om du har kjøpt bilen fra privat selger eller fra bilforhandler: husk å reklamere i tide! Dette er ekstremt viktig. Dersom du er for sen med å reklamere vil det kunne medføre tap av retten til å gjøre mangelen gjeldende. For å slippe at reklamasjonsspørsmålet blir trukket i tvil bør reklamasjonen være skriftlig. Det bør i reklamasjonen ikke være noen tvil om at du klager på bilkjøpet. Gjør det også klart for selger hva du forlanger, enten det gjelder krav om utbedring eller heving. Være ryddig og klar i denne prosessen, så gjør du deg selv en tjeneste.

Mangel

Hvor vidt det foreligger en mangel beror ofte på en vurdering av dokumentasjon knyttet opp til selve kjøps – og salgsprosessen. I denne sammenheng er naturligvis annonsen og kjøpekontrakten viktig. Går det klart frem at bilen har vært kollisjonsskadet og hva det innebar, vil du ikke senere kunne klage over opplysningssvikt om kollisjonsskaden. Unntaket kan være i de tilfeller hvor avtalen bare forteller litt av sannheten. Ofte tar selger inn et «som den er» forbehold i kontrakten. Dette må tas med i betraktning ved vurdering av grunnlaget for å heve ditt bilkjøp. Mangel knyttet til svikt i vesentlige opplysninger eller en bil som er i vesentlig dårligere stand enn du som kjøper hadde grunn til å anta vil i alle tilfeller kunne konstateres.

Heve bilkjøp

For å heve et bilkjøp kreves det mer enn en ordinær mangel. Mangelen må være vesentlig. Det beror på en konkret vurdering hva som i det enkelte tilfeller vil anses å være en vesentlig mangel. Er bilen markedsført som en meget god bil, mens den i realiteten er full av feil og rust, vil det etter en samlet vurdering kunne være vesentlig.

Ønsker du mer info om heving av bilkjøp og fremgangsmåten, kan du lese mer om dette i vår hevingsguidehevingavbilkjop.no. 

Selv om en bil selges som den er, har selger et ansvar etter kjøpet – selv hvis begge parter er private. Les mer her.

Advokatbistand

Selv om selger er privatperson, kan du få dekket dine advokatutgifter i saker om å heve bilkjøp. Forutsetningen er at du har forsikring på bilen og at det er tvist om hevingsspørsmålet. Ofte vil det derfor lønne seg å bruk advokat i denne type saker. Dersom du ikke ønsker å bruker penger på saken i det hele tatt, eller det er snakk om en svært rimelig bil bør du imidlertid avstå. Da kan det være like greit å gå videre uten å ta kampen, eller føre saken selv.

Flere av våre advokater jobber mye med bilsaker. Dersom du har spørsmål omkring heving veileder vi deg gjerne videre.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende vurdering av din sak. Artikkelen er skrevet av advokat Kjetil Lyngmyr, som til daglig jobber med kjøpsrett. Lyngmyr kan kontaktes på mail eller telefon 406 21 188. Du kan også sende en henvendelse via kontaktskjema nedenfor.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.