Har du kjøpt en bobil som ikke var slik du forventet, eller ikke i henhold til avtalen? Da er du ikke alene. Dessverre er det en del uheldige bobilkjøpere som ser seg nødt til å heve kjøpet. Vi har skrevet om hva det innebærer å heve bobilkjøp.

Hva er utgangspunktet ved heving av bobilkjøp?

Utgangspunktet er avtalen mellom deg og selger av bobilen. Dersom det følger av avtalen at bobilen er full av fukt og råte, kan du ikke komme etterpå å klage på dette. Hvis avtalen er taus, faller man tilbake på loven. Har du som privatperson kjøpt bobil av forhandler er det forbrukerkjøpsloven som gjelder. I andre tilfeller reguleres forholdet av kjøpsloven. Utifra faktum i saken, og jussen, må det tas stilling til om det foreligger en mangel ved bobilen, i lovens forstand. Dersom kjøpsrettslig mangel ikke foreligger er det heller ikke mulig å heve bobikjøp. Heving fordrer således blant annet at:

  • Du har reklamert rettidig
  • At det foreligger en feil eller et moment som er å anse som en mangel i lovens forstand
  • Mangelen må ikke være utbedret (man kan i utgangspunktet ikke fikse først, for så å heve bobilkjøp i etterkant)
  • Mangelen må utgjøre et vesentlig kontraktsbrudd
  • Bobilen må leveres tilbake

Les mer kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven her.

Heve bobilkjøp i forskjellige typer tilfeller

La det være sagt med en gang: alle saker lever sitt eget liv og det er ikke mulig å stille opp noen standard typetilfeller. Likevel er det noen momenter og feil som går igjen:

Sikkerhetsrelaterte feil med bremser, kjøreegenskaper og lignende er gjengangere i hevingssaker. Det samme gjelder havari på motor, girkasse og fukt og råteproblemer. Videre kan gjentagende vannlekkasje og elektriske problemer være hevingsgrunner.

Selger har som regel alltid en utbedringsrett, og dette kan avskjære din mulighet til å heve bobilkjøp. I tillegg skal man være klar over at bevisreglene kan sette en stopper for ditt hevingskrav. Det hjelper ikke å konstatere et motorhavari hvis årsaken like gjerne kan være feilaktig bruk av bilen. Kjøper har altså bevisbyrden for at det foreligger en mangel ved bobilen, samt at spiren til denne feilen var tilstede på kjøpstidspunktet. Her er det lett å tråkke feil. Ved å få veiledning fra advokat kan du øke sannsynligheten for å gjøre prosessen med å heve bobilkjøp riktig med en gang.

Ved heving av bobilkjøp går ytelsene tilbake

Ved å heve bobilkjøp sørger man for at selger får bobilen tilbake, samt at kjøpesummen går tilbake til kjøper. Heving av kjøpet innebære altså en tilbakelevering av ytelsene, som regel noe justert for nyttefradrag og forsinkelsesrente. Mange saker løser seg i minnelighet, og da er det også avtalefrihet om oppgjøret. Oppgjøret kan derfor rent praktisk foregå på flere forskjellige vis.

Har du en potensiell hevingssak etter bobilkjøp? Kontakt oss for en utforpliktende gjennomgang

Vi er spesialister på bobil-saker. Ønsker du å heve kjøp av bobil, kontakt oss for en gratis førstevurdering. Har du en sak hjelper vi deg imidlertid gjerne videre med advokatbistand, for det tilfelle du ønsker det. Vi har til enhver tid mange saker på bobil og kjenner både jussen og faktum i disse sakene godt.

I bobilsaker dekkes opptil 80% av utgiftene til advokat gjennom bobilforsikringen på din bil, inntil kr 100 000, mot betaling av fast egenandel. Vi hjelper deg med å søke om rettshjelp. Dette blir som regel raskt innvilget.

Vil du ta en kort forhåndstest for å se om du har en advokatsak? 

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.