Advokatveiledning AS jobber mye med saker der klient ønsker å heve kjøp av bil. Alle våre advokater og advokatfullmektiger har solid kompetanse på kjøpsrett og bilsaker. Vi har som et av få advokatfirma i Norge valgt å spesialisere oss på bilsaker.

Vi får ofte spørsmål om hva det egentlig innebærer å heve kjøp av bil, og har derfor valgt å skrive denne artikkelen. Det vil føre for langt å gå ned i alle detaljer, men vi vil i denne fremstillingen gjøre rede for hva det i grove trekk vil innebære å heve kjøp av bil.

Har du en potensiell sak om heving av bilkjøp, kan du gjerne gå inn på siden kontakt oss, eller sende oss en melding via kontaktskjemaet nederst på siden. Gi oss en beskrivelse av din sak i meldingen. I potensielle hevingssaker tilbyr vi en gratis førstevurdering for å se om du har en sak å gå videre med. Dersom det foreligger en uenighet med motpart er det slik at forsikringen dekker utgifter til advokat. Du må selv betale kr 3000 – 4000. Deretter dekker forsikringen 80% av utgiftene til advokat. Ordningen gjør det mulig og gunstig å benytte advokatbistand.

I det følgende ser vi nærmere på hva som skjer i forbindelse med et hevingsoppgjør. Ønsker du å lese flere artikler? Se her

Alvorlige feil og mangler – du ønsker å heve kjøp av bil

Første steget er at det må foreligge en vesentlig mangel ved bilen. En mangel kan være så mangt. Mangelsbegrepet kan ikke sammenliknes med det som i dagligtalen omtales som en mangel. Forståelsen av mangelsbegrepet i kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven krever en del innsikt og trening. Uansett er det slik at det må foreligge en mangel, og den mangelen må være å anse som vesentlig. Ellers foreligger det ikke grunnlag for å ha krav om å heve kjøp av bil. Vi forutsetter nå at det foreligger en vesentlig mangel, for eksempel at tidligere eier bevislig har jukset med kilometerstanden.

Det er en god del forskjeller på kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven. Trykk her for å lese mer.

I tillegg er det viktig at den som vil fremsette krav om å heve kjøp av bil, har reklamert innen de frister loven setter. Ønsker man å heve kjøpet er det viktig å fremsette krav om dette så snart som mulig. Reklamasjonen må være rettidig, ellers kan hevingskravet gå tapt.

Heve kjøp av bil – selve hevingsoppgjøret

Ved heving av kjøpet, skal ytelsene tilbakeføres. Dette innebærer at bilen skal tilbakeleveres til selger, og kjøpesummen skal leveres tilbake til kjøper. Bilen skal leveres tilbake i vesentlig samme stand, som da den ble kjøpt. Dersom bilen er gått til grunne vil det ikke være mulig å gjennomføre hevingsoppgjøret. Det samme gjelder dersom selger ikke kan betale tilbake kjøpesummen. Begge deler er heldigvis sjeldne problemstillinger.

I forarbeidene til kjøpslovgivningen er det tilstrekkelig at kjøper stiller bilen til selgers disposisjon på sin bopel. Det er derfor begrenset hva selger kan kreve når det gjelder tilbakeføringen av ytelsene.

Dersom kjøper ha hatt en nytte av bilen, og fremsetter krav om å heve kjøp av bil, er det rimelig at han skal betale et vederlag for nytten. Dette vil likevel ikke gjelde dersom nytten har vært fraværende. Kjøper kan kreve forsinkelsesrente fra reklamasjonstidspunktet, men dersom selger krever nyttefradrag, skyves dette tidspunktet frem til betalingsdato for kjøpesummen.

Har du en sak om heving av bilkjøp, kan du gjerne ta kontakt med oss. Advokatveiledning jobber hver dag med saker hvor klienter ønsker å heve kjøp av bil. Vi representerer også selgersiden.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.