Våre advokater mottar ofte henvendelser fra Tesla-eiere som vurderer å heve kjøpet av sin Tesla. Hva er viktig å tenke over i denne forbindelse?

Tesla er en populær bil i Norge. Noen vil likevel heve kjøpet. Hva skal til?

 

Saker på Tesla

De aller fleste er antagelig veldig godt fornøyd med sin Tesla, både hva angår rekkevidde, design og løpende utvikling. Informasjon fra Forbrukerrådet viser imidlertid at Tesla troner høyt på klagelisten, og våre advokater får også stadig henvendelser fra Tesla-kunder som lurer på om de har en sak.

Vi har derfor valgt å skrive litt om de tilfeller man kan ha mulighet til å heve kjøp av Tesla. Ingen saker er like, og det må alltid gjøres en konkret vurdering. Tall fra Forbrukarklageutvalet taler for at Tesla vinner mange av sakene, og det kan derfor være nyttig for forbruker å vite litt mer om hva som skal til.

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak, og motta en gratis førstevurdering fra våre advokater, dersom du vil vite hvordan du ligger an i ditt tilfelle.

Vilkår for å heve kjøp av Tesla

Heving innebærer at du får tilbake kjøpesummen, mens selger tar tilbake bilen. Det økonomiske oppgjøret må justerer for forsinkelsesrenter, eventuelt nyttefradrag og unormal slitasje, dersom det foreligger.

For å kunne heve må, blant annet, følgende kriterier være oppfylt:

  1. Det må foreligge et kontraktsforhold hvor absolutt reklamasjonsfrist ikke er utløpt. Denne er som regel 2 år ved privatkjøp og 5 år ved kjøp fra profesjonell som privatperson.
  2. Reklamasjon må være inngitt innen rimelig tid. Venter man i 3 måneder eller mer før det reklameres vil det som hoveregel medføre at kravet har gått tapt som følge av for sen reklamasjon.
  3. Det må foreligge en mangel etter loven. Husk at lovens mangelsbegrep skille seg fra mangel i dagligtalen. Mangel kan foreligge på flere grunnlag. Hva som er en mangel er regulert i respektive lover.
  4. Selgers utbedringsrett er ikke lenger i behold.
  5. Mangelen kan ikke være «uvesentlig»(forbrukerkjøp)

Utbedring eller heving?

Mange av de Tesla – eierne som har tatt kontakt med våre advokater lurer på hva som er et utbedringsforsøk og hvor mange utbedringsforsøk selger har. I forbrukerkjøp er det regulert i loven. Hovedregelen er 2 forsøk. I noen tilfeller kan selger ha rett på flere forsøk.

Et tips dersom du vurderer å heve kjøpet, og to utbedringsforsøk er benyttet, er at selger gis et varsel om at heving vil bli reslutatet dersom et tredje forsøk ikke lykkes. Du vil da stille sterkere, siden lovens hovedregel om antall forsøk er uttømt, og selger har fått en særlig oppfordring til å unngå heving. Dessuten får selger en god anledning til å unngå heving.

Husk imidlertid på at utbedringsretten kan være utløpt også på annet grunnlag.

Les mer om reklamasjon på bilkjøp, austinlyngmyr.no –>

Heve kjøp av Tesla? Spør oss om du er i tvil om noe. GRATIS førstevurdering.

Kontakte advokat for å heve kjøp av Tesla?

Mange velger å forsøke selv, men kommer ingen vei. Du starter med en reklamasjon, så snart som mulig av hensyn til reklamasjonsfristen som løper. Les mer om reklamasjon her. Blir du avvist kan advokathjelp være en løsning.

Advokatbistand gir ingen garanti for et positivt resultat, men ofte vil slik bistand vise at du mener alvor og du vil selvsagt øke muligheten for å gjøre «alt rett». Bilsaker har ofte vanskelige grensedragninger. En gjenganger – feil er at mangelen er for dårlig dokumentert. En biladvokat er trent til å se hva som er nødvendig, og ivaretar også at sakens rammer forøvrig er mest mulig optimale.

Ønsker du hjelp fra en spesialist på bilsaker kan du sende oss en henvendelse via kontaktskjemaet nedenfor.

Husk at forsikringen dekker 80% av utgiftene til advokat etter egenandel på kr 4000. Les mer om rettshjelp dekkket av forsikringen.

Vil du ta en kort forhåndstest for å se om du har en advokatsak? 

Les mer om å bruke advokat i sak mot Tesla hos austinlyngmyr.no

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.