Våre advokater jobber til stadighet med heving av bilkjøp mellom private. I potensielle hevingssaker tilbyr vi gratis - og uforpliktende førstevurdering. Vi representerer både selger - og kjøpersiden og du kan gjerne ta kontakt med oss dersom du trenger bistand i en potensiell hevingssak.

Vi har derfor bred erfaring med denne type saker. Advokatveiledning.no har flere advokater som har spesialisert seg på biljuss, og herunder heving av bilkjøp mellom private. Å heve et bilkjøp krever et kontraktsmessig avvik av vesentlig karakter. Årsakene kan være mange. Bilforsikringen dekker mye av utgiftene til advokat.

Mange tror at «løpet er kjørt» når man har handlet privat. Dette er ikke korrekt. Samtidig er det ikke mulig å heve et kjøp et helt uten videre. Det skal en del til. Hvor grensen går er ikke alltid like enkelt å vite. Fordelen er imidlertid at du som oftest har krav på et prisavsalg dersom bilen er mangelfull, selv om heving er utelukket. Den første henvendelsen til Advokatveiledning koster deg ikke noe. Du får en indikasjon på om du har en sak å gå videre med. Mindre bagatellmessige forhold er det ikke lønnsomt å bruke advokat på.

Lovverket – heving av bilkjøp mellom private = kjøpsloven

De fleste av oss har hørt om kjøpsloven. Færre har hørt om forbrukerkjøpsloven. Vi skal ikke trøtte leseren med masse paragrafsnakk, men det nevnes kort at det er kjøpsloven som gjelder i saker hvor det er tale om heving av bilkjøp mellom private.

Mangel

For at det skal bli aktuelt med heving, må det naturligvis finnes et grunnlag for dette. Grunnlaget begynner med at det må foreligge en mangel. I de fleste kjøp og salg mellom private brukes det standardkontrakter, hvor de fleste har fått med seg at det kan være gunstig å selge bilen «som den er». Mange skriver at de selger som den er uten noen form for garantier, og så tror de at alt fremtidig ansvar er borte. Det er ikke korrekt. I lovens forstand er bil mangelfull, grovt skissert, dersom

  1. bilen ikke svarer til de opplysningene som er gitt av selger, og det må antas å ha innvirket på kjøpet.
  2. dersom selger har tilbakeholdt vesentlig informasjon om bilen.
  3. bilen er i vesentlig dårligere stand enn det kjøper hadde grunn til å regne med.

Reklamasjon

Det er viktig å reklamere med en gang dersom du oppdager avvik eller feil. Send e-post og / eller sms og gjør det klart at du ønsker å klage / gjøre gjeldende en mangel. Dersom du ønsker å heve kjøpet må du gjøre dette klart så snart som mulig.

Heving av kjøpet mellom private

Dersom det viser seg at mangelen er av vesentlig karakter, kan du ha krav på heving av bilkjøpet. Det betyr at enhver mangel ikke er tilstrekkelig for å fremme hevingskrav. Disse spørsmålene trenger ikke å være helt enkle, og det mange vanskelige grensedragninger. Å la en biladvokat føre saken gir ingen garanti, men sannsynligheten for seier er naturligvis større. Det gjelder både for selgere og kjøpere.

Advokatutgifter

Mange tror det er ikke er noen mulighet for å får dekket advokatutgiftene ved heving av bilkjøpet. Realiteten er imidlertid at både selgere og kjøpere kan få dekket advokatutgiftene så lenge de har / hadde forsikring på bilen. Dersom f.eks en person solgte bilen for 6 måneder siden vil det være rom for dekning av advokatutgiftene dersom det var forsikring på bilen ved salgstidspunktet. Å la en advokat føre saken medfører derfor ikke så mye kostnader. Du betaler en egenandel på  4000 kr. Deretter betaler du kun 20% av advokatutgiftene. Forsikringen dekker resten. Den økonomiske interessen i saken bør være på minst 30.000 kr om det skal lønne seg å bruke advokat.

Vil du ta en kort forhåndstest for å se om du har en advokatsak? 

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat eller send en e-post til fagansvarlig: lyngmyr@advokatveiledning.no. Vi foretrekker en kort henvendelse per e-post.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.