Bobil er kostbart i innkjøp. Kjøper man fra privatperson i stedenfor forhandler er det som regel en god del penger å spare, ihvertfall på kort sikt. Ved kjøp fra privatperson tar en noe mer risiko og bilen er kanskje ikke et like trygt kjøp. Betyr det at du er rettsløs dersom noe galt skjer, feil dukker opp eller opplysninger er tilbakeholdt? Svaret er nei. Les hvorfor nedenfor, eller ta direkte kontakt med våre advokater for en gratis førstevurdering av din potensielle hevingssak.

Hvilke regler gjelder ved heving av bobikjøp mellom private?

Jeg har ikke en sjans, tenker mange, siden bobilen er kjøpt av privatperson. Å heve et bobilkjøp er nødvendigvis ikke en enkel sak, misforstå oss ikke, men å avskrive muligheten fordi du kjøpte bobilen privat må du ikke gjøre uten videre. Ved kjøp fra privatperson gjelder avtalen mellom dere, og kjøpsloven. De fleste bobiler selger som forevist, «som den er» og så videre. Mange selgere tror da faktisk at de er fritatt ethvert ansvar for mangler og feil som viser seg i etterkant. Slik er det ikke alltid.

Det er mulig å heve kjøp av bobil fra privatperson

Dersom mangelen er alvorlig nok, og det kan bevises at mangelen var tilstede på kjøpstidspunktet, kan man kreve å få gjennomslag for å heve kjøpet selv om bilen ble solgt som «den står og går». Det er nemlig ikke mulig å komme helt unna ansvaret for en gjenstand man selger som privatperson. Dette er det mange som ikke er klar over.

Kjøpsloven gjelder også private som selger

Kjøpsloven (lovdata.no) inneholder en egen bestemmelse om dette. Dersom selger har holdt tilbake vesentlige opplysninger, eller gitt feil opplysninger om vesentlige forhold og dette må antas å ha virket inn på kjøpet, kan det foreligge en mangel i lovens forstand. Dette gjelder altså uansett hvilke forbehold selger har tatt. Videre vil det kunne være en mangel dersom bobilen viser seg å være i vesentlige dårligere stand enn det man hadde grunn til å regne med utfira de forskjellie forhold ved kjøpet.

Forsikringen dekker utgifter til advokat

Vi opplever at mange private selgere ikke skjønner reglene i kjøpsloven. Dette medfører at mange selgere ikke vil ta innover seg det faktum at en bobil også kan ha en mangel selv om den er solgt fra privatperson. Vi har valgt å spesialisere oss på bobilsaker, og tilbyr gratis førstevurdering fra en av våre advokater dersom du har en potensiell hevingssak på bobil. Mener vi du har grunn til å gå videre, får du et uforpliktende tilbud om bistand fra en av våre advokater med skreddersydd kompetanse på bobilsaker. Forsikringen dekker 80% av utgiften til advokat etter at du har betalt grunnegenandelen. Du får således mye advokatbistand for pengene. Hvorfor skal du da sitte med dette alene?

Ta gjerne en kort forhåndstest for å se om du har en advokatsak 

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.