Heving av bobilkjøp

Nordmenn er glade i å reise rundt på ferie. For mange er bobil et godt alternativt. Bobil er imidlertid dyrt i innkjøp, og det er derfor viktig at bobilen fungerer som den skal etter kjøpet. De fleste handler går greit, men noen er uheldige og kjøper "katta i sekken", hvilket i ytterste konsekvens kan gjøre det aktuelt å kreve heving av bobilkjøpet. Mange velger å bruke advokat i saker om heving av kjøpet.

Våre advokater bistår jevnlig uheldige bobilkjøpere eller private selgere i etterkant av kjøpet. Både som kjøper og selger, kan det være greit å sette bort en reklamasjonssak. Slike saker kan være vanskelige, tidkrevende, irriterende og mange lurer på om de gjør riktige eller feil grep i reklamasjonsprosessen.

I saker om heving av kjøp har man ofte krav på dekning av advokatutgifter. Vi skriver mer om dette nedenfor. Dersom du ønsker bistand i din sak, hører vi gjerne fra deg.

Heving av bobilkjøpet – hva er en mangel i lovens forstand?

Dersom det under noen omstendighet skal være mulig å heve bobilkjøpet, må det foreligger en mangel i lovens forstand, altså i henhold til kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven, avhengig av hvilken lov som kommer til anvendelse. Vi får en del henvendelser fra personer som ønsker å heve kjøpet fordi de er misfornøyd med selve kjøpet. Andre lurer på om det er mulig å angre seg, og få kjøpesummen tilbake, mot å levere bobilen tilbake til selger. Mange selgere, ihvertfall profesjonelle, vil nok av ren «goodwill» være villig til å finne løsninger for kjøpere som føler de har valgt feil. Men, man har ingen juridisk rett til å få hevet kjøpet på denne type grunnlag.

Skal du få hevet kjøpet må det foreligge en mangel etter aktuell lov

I tillegg må denne mangelen være vesentlig. Når det gjelder mangelspørsmålet kan det være helt opplagt at mangel foreligger. Dette vil for eksempel være tilfellet dersom det er lekkasje inn i en ny bobil, uten at den har vært utsatt for ytre påvirkning. I motsatt fall kan det hende girkasssen ryker på 150 000 kilometer. Er det normal slitasje, skyldes det eiers kjørestil eller var det en iboende svakhet i kassa som gjorde at den gikk i stykker? Vi kommer fort opp i vanskelige grensedragninger i disse sakene, noe som ofte gjør det lønnsomt å bruke fagfolk til å føre saken. Dersom mangel er konstatert, er det ikke hvilken som helst mangel som vil føre til grunnlag for heving av bobilkjøpet. Det er et krav om at mangelen må være vesentlig. Det er en samlet vurdering som skal legges til grunn.

Dersom man mener å ha en hevingsak, må man kreve heving så snart som mulig. Dersom man, etter kjøpsloven, venter for lenge med å kreve heving, kan hevingskravet gå tapt. Selger kan også avskjære muligheten til å kreve heving ved å tilby å fikse mangelen, dersom det er mulig.

Reklamasjon – en svært viktig handling i saker om heving av bobilkjøpet

Har du mistanke om at det er feil med bobilen, er det ikke noe å vente på: reklamer til selger. Det kan kanskje være greit å ta en telefon for å høre om det er stemning for å finne en løsning. Dersom dette ikke gir umiddelbart resultat, bør en straks reklamere skriftlig. Dette fungerer også helt fint dersom du ikke ønsker å ta denne telefonen. Det går så klart an å skrive brev, men e-post kan fint brukes dersom du har fått en operativ epostadresse fra selger. I noen tilfeller ser vi også at noen krever heving av bobilkjøpet via Facebook eller tekstmelding. Så lenge man kan dokumentere i etterkant at man har reklamert, spiller det ikke så stor rolle på hvilken måte man har gjort det. Det optimale er å fremsette en skriftlig reklamasjon, brev eller elektronisk, og få et svar tilbake fra selger på hva han ønsker å gjøre. I en reklamasjon bør det som et minimum komme frem hva hva du ønsker å klage på, og hva du ønsker at selger skal foreta seg. Det er viktige frister som gjelder i forhold til reklamasjon.

Vi har skrevet en egen artikkel om reklamasjonsfrister – den kan du lese her.

Når kan du kreve heving av bobilkjøpet – noen typetilfeller

Ved å få se oversikten på en sak vil man ofte kunne ha en formening om det er en sak å ta videre, eller om det er helt utelukket. Å gå i dybden på om det foreligger hevingsgrunn er imidlertid ofte vanskelig. Vi vil i det følgende likevel, basert på erfaring, liste opp noen typetilfeller hvor det kan være grunnlag for heving av bobilkjøpet.

Eksempler på saker med hevingsgrunnlag, hvor retting ikke har vært aktuelt:

  • Bobilen har omfattende fukt og råteskader som var der på kjøpstidspunktet
  • Gjentatte vannlekkasjer, hvor selger har forsøkt å utbedre flere ganger uten å klare dette
  • Bobil som har vært utsatt for omfattende kollisjon, uten at dette er opplyst til kjøper, og opplysningssvikten har innvirket på kjøpet
  • Bobil hvor det er en rekke feil som ikke blir utbedret av selger – typisk «katta i sekken» – tilfeller
  • Nyere kjøretøy hvor vitale deler svikter og ikke blir fikset – for eksempel fjæringer eller luftfjæringer
  • Gjentatt motortrøbbel

Det kan naturligvis tenkes en lang rekke av tilfeller. De hyppigste når det gjelder heving av bobilkjøp er kanskje problemene knyttet til fukt, råte og/eller lekkasje.

Krav om heving av kjøpet – hva skjer?

Etter å ha reklamert og dokumentert en mangel som er av vesentlig karakter må det en rettslig prosess til, dersom selger ikke aksepterer kravet om heving. Man kan velge å gå veien om Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget, eller veien om Forliksrådet og eventuelt tingretten. Hva som er mest hensiktmesssig må vurderes fra sak til sak. I Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget er det lagt opp til at man kan føre saken selv, men i hevingssaker med verdier på spill kan det lønne seg å bruke advokat. Vi vurderer fra sak til sak hvilket spor som fremstår som mest hensiktsmessig å velge.

Vi bistår deg gjerne – forsikringen dekker advokatutgifter

Har du en sak som kan være en potensiell hevingsak, enten som selger eller kjøper, og vurderer advokatbistand? Da hører vi gjerne fra deg. Flere av våre advokater jobber til daglig med kjøpslovgivningen og vil gjøre det som er mulig for å ivareta dine interesser i saken. Er du i tvil om du har en sak vil vi kunne gi deg et uforpliktende råd, uten at dette skal koste deg noe. Vi legger opp til en uformell og hyggelig dialog i korrespondansen mellom advokat og klient. Ta gjerne kontakt med oss for å registrere oppdrag og bli tildelt en advokat med solid kompetanse på området. Send oss et hint om hva saken gjelder, og legge igjen e-post og/eller telefon. Vi vil gjerne vite: type bil, årsmodell, kjøpstidspunkt, om det er private eller profesjonelle parter og hva som er feil eller galt. Om du ønsker kan du sende oss ditt telefonnummer, så ringer vi deg opp. Benytt vårt kontaktskjema nederst på siden.

Husk: i denne type saker vil du ofte ha krav på dekning av advokatutgiftene over din forsikring. Du betaler kun egenandel i henhold til forsikringsvilkårene. Vi sjekker dette for deg.

Ta gjerne en kort forhåndstest for å se om du har en advokatsak 

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.