De fleste av oss som kjøper bil blir fornøyde. Noen opplever mindre feil og mangler, mens et fåtall havner i ordentlig trøbbel. Heldigvis er det et fåtall, og heldigvis er det god hjelp å få dersom du får problemer etter bilkjøp.

Ved grovere mangler vil det kunne foreligge grunnlag for prisavslag eller heving av bilkjøp. Du kan føre saken selv, i forliksrådet eller via Forbrukerrådet. Ønsker du profesjonell bistand kan du gjerne ta kontakt med oss i Advokatveiledning AS.

Vi er et advokatfirma som har valgt å satse på biljuss. Vi har erfaring fra håndtering av saker i og utenfor rettssalen. Ofte klarer vi å løse sakene før rettslig behandling, men vi er alltid beredt til å ta saken inn for domstolene om nødvendig.

Forsikringen dekker ca 80% av advokatutgiftene. I tillegg kommer et engangsbeløp på kr 2000 – 4000. Dette kan være en god investering. Kjøpslovgivningen har flere vanskelige grensedragninger og det er mye å huske på.

Heving av bruktbilkjøp – bruktbilkjøp, hva er «unikt»?

Motstykke til heving av bruktbilkjøp, er heving av nybilkjøp. Grovt sett kan vi si at det skal en del mer til å heve bruktbilkjøp, kontra nybilkjøp. Dette har noe å gjøre med de forventninger man berettiget kan ha til kjøp av en ny bil, kontra en bruktbil. Kjøper man en ny bil er det kanskje vesentlig at selger ikke har opplyst om en mindre kollisjonsskade. Ved bruktbilkjøp må man kanskje påregne at en bruktbil har vært involvert i et mindre sammenstøt uten at dette blir opplyst. Her skal vi trå varsomt, da grensene er vanskelig å trekke, men da er et eksempel nevnt.

Er reglene de samme ved heving av bruktbilkjøp?

Både i henhold til kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven er regelsettet det samme, uavhengig av om du kjøper en ny/nyere bil, kontra en bruktbil. Ved kjøp av nyere biler vil det ofte følge med en nybilgaranti, og det gjør det ikke på eldre bruktbiler. Det mange ikke er klar over, er imidlertid at det utmerket godt kan foreligge en mangel i lovens forstand, selv om det ikke følger med garanti ved kjøpet. Mange tenker at de ikke kan kreve heving av bruktbilkjøp fordi bilen er av eldre årgang. Dette trenger ikke å være fasitsvaret. Følgende er alltid viktig å huske, også ved heving av bruktbilkjøp (listen er IKKE uttømmende):

  • reklamasjon (gjerne skriftlig per e-post og/eller sms)
  • hevingskravet bør fremsettes i tidlig fase, ellers kan det gå tapt (kjøpsloven)
  • rettslig vurdering av mangelspørsmålet. Er feilen en mangel i lovens forstand?
  • en faktisk vurdering av mangelspørsmålet. Kan mangel bevises? Viktig med dokumentasjon.
  • vurdering av hevingsspørsmålet. Er mangelen alvorlig nok? Vurdering av rettspraksis må ofte til.

Reklamasjonen gjør mange selv. Forbrukerrådet har standardskriv som er fine å bruke. Når det kommer til de andre punktene kan det være hensiktsmessig med sakkyndig bistand (for å finne feilen og hvorfor, eventuelt betydningen av mangelen), og advokatbistand. Velger du bistand fra Advokatveiledning vil du få bistand fra en advokat som kan kjøpsrett svært godt. Enkelte av våre advokater jobber faktisk kun med avtalerett og kjøpsrett.

Har du en sak om heving av bruktbilkjøp?

Det kan vi hjelpe deg å finne ut. Et enkelt svar finnes sjeldent, men vi kan gi deg et hint på om det kan være verdt å gå videre, eller ikke. Har du en potensiell sak om heving av bruktbilkjøp, tilbyr vi en gratis førstevurdering. Du slipper kostbare utlegg for å finne ut om du har en sak. Om du velger oss til å bistå deg i din sak, er helt opp til deg, men vi gir ihvertfall et solid tilbud om bistand fra en av våre spesialiserte biladvokater.

Vi tilbyr advokatbistand uavhengig av bosted. Ta kontakt via vårt kontaktskjema nedenfor.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.