Heving av campingvognkjøp

Vi nordmenn er ivrige campingturister, og de fleste av oss har et forhold til campinglivet, enten i form av turer i bobil eller på campingplassen i campingvogn eller telt. Campingvogn er et flott alternativ til dyre hytter, om man vil på fjellet eller ut mot sjøen. Dagens campingvogner holder meget høy standard, men som ved andre typer kjøp er det dessverre fullt mulig å tråkke feil i kjøps- eller salgsprosessen.

Campingvognfiende nummer en er antagelig fukt, sopp og råte. Dersom man kjøper en vogn som er beheftet med denne type feil i høy grad, risikerer en å ha kjøpt den berømte katta i sekken. I slike tilfeller vil du kunne har et krav på heving av campingvognkjøpet. Vi skal i det følgende ta for oss en del momenter det kan være greit å tenker over, dersom man havner i en sak med et potensielt hevingskrav. Advokatene i Advokatveiledning AS bistår mange campingvognselgere – og kjøpere over hele landet. Ta gjerne kontakt.

Heving av campingvognkjøp – hvilken lov gjelder?

Vi blir som oftest kontaktet av privatpersoner som har solgt en campingvogn, og fått et hevingskrav mot seg fra en annen privatperson, eller privatpersoner som har kjøpt en campingvogn og ønsker å heve overfor en annen privatperson. I disse tilfellene er det den ordinære kjøpsloven som gjelder. Dersom selger er profesjonell, og kjøper privat, er det forbrukerkjøpsloven som gjelder. Regelsettet i de to lovene kan ved første øyekast se ganske like ut, men det er mange forskjeller når de vanskelige grensedragningene skal gjøres.

Reklamasjon etter kjøp eller salg av campingvogn

Når du kjøper en campingvogn og oppdager at det er noe feil med den, har skaden allerede skjedd. Vi bruker ikke tid på å si noe om alt du burde har gjort, ved kjøpet, eller like etter kjøpet. Her konsentrerer vi oss om å si noe om hva du må gjøre når en sitter der og oppdager alvorlige feil og mangler.

Det viktigste er å snarest reklamere til selger, så snart du har oppdaget en potensiell feil eller mangel ved campingvognen. Veldig ofte er det tale om for eksempel fuktskader. Ta kontakt med selger og forklar at du har funnet fuktskade på vognen og at du ønsker å reklamere på dette. Send en skriftlig henvendelse. Ikke bare nøy deg med den muntlige. Dersom det senere blir uenighet om tvistetidspunktet kan du dokumentere rettidig reklamasjon. Reglene rundt reklamasjon er strenge. Dersom du ikke reklamerer i tide er det stor sjanse for at hele saken ryker.

Mangel – er det nok til å heve campingvognkjøpet?

Det vil føre for langt å gå inn på alle tenkelige mangelsituasjoner. Den mest vanlige i campingvognsakene er bestemmelsen i kjøpsloven som sier at tingen ikke skal være i vesentlige dårligere stand enn hva du kunne forvente, blant annet utifra pris og forholdene ellers. Selgers opplysninger i markedsføring og avtale vil også kunne spille inn. Ettersom de fleste campingvogner selges «som den er», er dette den mest sentrale bestemmelsen, og den er ikke enkel å håndtere. Kort sagt kan det imidlertid nevnes at regelen skal verne deg mot «katta i sekken» – kjøpene. Dette vil kunne være tilfelle dersom du har kjøpt en vogn som viser seg å være fulle av sopp, råte og fukt uten at det fremgikk av avtalen for kjøpet. Samtidig vil en liten fuktskade ikke være nok til å utgjøre en mangel. Flere andre momenter kan komplisere totalbildet. Kjøpslovgivningen er ikke så rett frem og enkel som mange tror.

Selv om det foreligger en mangel, er det ikke sikkert du har rett til heving av campingvognkjøpet. Først og fremst vil selgere ha en rett til å fikse vognen, etter nærmere retningslinjer. Det skal i tillegg en del til før man kan si at det foreligger en vesenlig mangel i lovens forstand. Dersom du ikke har krav på heving, kan det likevel tenkes at det er mulig å kreve et prisavslag.

Krav om heving av campingvognkjøpet – forsikringen dekker advokat

Dersom du hadde forsikring på campingvognen når den ble solgt, vil du ha krav på dekning av advokatutgiftene dersom kjøper senere krever heving og du ikke er enig. Det samme gjelder kjøper, dersom han tegnet forsikring på vognen før uenigheten oppsto. Det er altså gode muligheter for rimelige advokatbistand i saker om heving av campingvognkjøp, eller salg. Du betaler kun en egenandel. Ta gjerne kontakt om du ønsker mer info om dette.

Advokatbistand over hele Norge

Saker om heving av campingvognkjøp inneholder aktører bosatt over hele landet. Flere av våre advokater har valgt å spesialiere seg på denne type saker og vi tilbyr derfor advokatbistand over hele landet. Dersom du har en potensiell sak om heving av kjøpet tar vi en gratis førstevurdering for å se hvordan saken din ligger an. Dette kan ikke sammenlignes med en fullgod gjennomgang, men det kan være greit å få en pekepinn på hvor landet ligger uten at det koster deg for mye. Kontakten med oss er helt uforpliktende, men vi har advokater som kan din sak. Vi ønsker derfor å være et godt valg. Ta gjerne kontakt via vårt kontaktskjema dersom du lurer på om du har en sak å gå videre med. Vi har taushetsplikt og ivartar dine interesser på best mulig vis.

Vil du ta en kort forhåndstest for å se om du har en advokatsak? 

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.