Vi er i en tid der mange kan oppfylle sin nybildrøm. For alle oss som er interesserte i bil, er det gode nyheter. De fleste nybileiere er fornøyde, men det gjelder dessverre ikke alle.

Når kontrakten er signert, bilen er levert og provisjonen utbetalt, opplever en del bilkjøpere at sjarmen blir skrudd av. Det ikke like interessant å følge opp en reklamasjonssak, som en kjøpssak. Slik kan det ihvertfall virke for kunden. Når kan det være aktuelt å kreve heving av nybilkjøp? Det setter Advokatveiledning fokus på i nærværende fremstilling.

Trenger du advokatbistand i en bilsak kan du gjerne ta kontakt med oss. Advokatveiledning AS består av flere advokater og advokatfullmektiger som jobber med biljuss hver dag. Vi er spesialisert på bilsaker. Ofte løser disse sakene seg gjennom mekling utenrettslig eller ved behandling i Forliksrådet, Forbrukerrådet eller i retten. I samråd med deg avgjør vi hva som er nødvendig og ønskelig.

Visste du at den ordinære bilforsikringen dekker utgifter til advokat? Det gjør den. Egenandel må du riktignok betale, men totalt sett dekker forsikringen nesten 80% av utgiftene inntil kr 100 000. Denne ordningen gjør advokatbistanden meget rimelig.

Heving av nybilkjøp – kontra heving av bruktbilkjøp

Ved kjøp av en brukt bil må man generelt ha lavere forventninger til bilens egenskaper. Jo eldre en bil er, og jo lengre den har gått, desto større er risikoen for utgifter til vedlikehold og reparasjoner. Forventninger er et viktig stikkord. Hva kan man forlange av det objektet man har kjøp? Her skal det gjøres en objektiv vurdering, og den er ikke allltid helt enkel. Vi er imidlertid enige om at vi kan ha høye forventninger til en ny bil. Den skal være feilfri, dersom ikke noe annet fremgår av kontrakten eller avtalen mellom partene. Heving av nybilkjøp behandles etter forbrukerkjøpsloven, mens heving av bruktbilkjøp behandles etter kjøpsloven. Dersom kjøper av nybil også er næringsdrivende, vil likevel forholdet reguleres av kjøpsloven. Forbrukerkjøpsloven er noe mildere hva angår terskelen for heving av kjøp. Noen nyanser mellom lovene er det, men stort sett er prinsippene like.

Skal du kreve heving av nybilkjøp må du reklamere

Første bud for å komme noen vei med en potensiell mangel, er å klage til selger. Dette bør gjøres skriftlig, for eksempel i form av e-post. Skriver du en e-post, til selger, med hva du ønsker å klage på og hva du vil kreve, har du sendt en reklamasjon. Ikke vent med dette. Send heller én reklamasjon for mye.

Selger har rett til å avskjære hevingskravet med tilbud om retting – «uten opphold» og «innen rimelig tid»

Dersom selger, uten opphold, tilbyr å fikse feilen ved bilen, og det gjøres innen rimelig tid, kan du som kjøper ikke fastholde ditt hevingskrav med loven i behold. Dette er det klare utgangspunktet, så finnes det noen meget snevre unntak. Det mange selgere imidlertid ikke tar alvorlig nok, er det faktum at man faktisk skal tilby avhjelp uten opphold og gjenstanden skal fikses innen rimelige tid. Hva som ligger i disse begrepene må vurderes fra sak til sak.

Selger nekter å godta heving av nybilkjøp fordi det er forskjellige mangler

Dersom du har kjøpt en bil som viser seg å være mangelfull, har selger rett til to utbedringsforsøk for hver mangel. Enkelte selgere tror de har flere forsøk, men det gjelder i svært sjeldne tillfeller. Så sjeldent at det antagelig vil være vanskeig å finne eksempler i rettspraksis. Det vil dessuten kunne være slik at man er uenige om hva som er en og samme mangel. Har selger forsøkt å utbedre en feil to ganger, har de normalt ikke krav på et tredjeforsøk. Dersom kjøper akspterer utbedring kan imidlertid det avtales. Kanskje er det noe spesielt med denne konkrete bilen som gjøre at du er villig til utvise litt ekstra tålmodighet.

Terskelen for heving av nybilkjøp

Terskelen følger i utgangspunktet av forbrukerkjøpsloven § 32. Man kan ikke kreve heving dersom mangelen er «uvesentlig». I praksis er det ganske konkrete vurderinger fra sak til sak, og det kreves en god faktisk og juridisk fremstillingen av saken for å vinne frem med hevingskravet. Terskelen er lavere enn ved vurdering etter kjøpsloven og kjøpt av bruktbil. En rekke momenter vil spille inn i hevingsvurderingen. Sikkerhetsrelaterte momenter, og svikt ved dette, vil lett kunne føre til heving. Det samme gjelder svikt ved vitale funksjoner som motor eller girkasse. Videre vil man på verdimessige grunnlag kunne kreve heving. En rekke vurderingesmomenter gjør seg forøvrig gjeldende og hver sak lever sitt liv. Det må således gjøres en konkret vurdering fra sak til sak, og til syvende og sist vil det være preget av skjønn hva man faller ned på.

Advokatbistand – forsikringen dekker advokatutgiftene ved heving av nybilkjøp

Dersom du har fremsatt krav om heving, men selger nekter å akseptere kravet, vil du få dekket advokatutgifter over din forsikring. Noen tror det er helt gratis, men det er ikke. Selv ved fri rettshjelp må du betale en egenandel, og det må du også ved bruk av bilforsikringen. Alle med bilforsikring har rett til dekning av advokatutgifter dersom det foreligger tvist i saken. Forsikringen dekker som regel inn til kr 100 000. I bilsaker rekker dette som oftest, også gjennom tingrettsbehandling. Det er ikke ofte saken må behandles av tingretten, men det hender, og vi har solid kompetanse på prosedyre i bilsaker.

Vil du ta en kort forhåndstest for å se om du har en advokatsak? 

Trenger du bistand til heving av nybilkjøp tilbyr vi en gratis førstevurdering. En slik vurdering kan ikke sammenliknes med en fullstendig vurdering av saken, men det kan gi deg en nyttig indikasjon på om saken er noe å gå videre med (uten at det koster skjorta, kr 299,- eller andre tilbud).

Vi gir deg en gratis førstevurdering og sender ikke oppdragsbekreftelse før vi er enige om av vi skal hjelpe deg med å kreve heving av nybilkjøp. Ta gjerne kontakt via vårt kontaktskjema om du vurderer heving.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.