Har du kjøpt en traktor med feil og mangler kan det være grunnlag for heving av kjøpet. Ikke enhver mangel er imidlertid nok til å heve. Det kreves at mangelen utgjør et "vesentlig kontraktsbrudd". Vi veileder deg her i fremgangsmåten ved heving.

Oppdaget mangel på traktor- hva gjør du?

Mangel

Saker om heving av traktorkjøp begynner med at du oppdaget en feil eller et avvik. Første spørsmål som melder seg er hvor vidt dette avviket utgjør en mangel etter loven. Mangel foreligger grovt skissert i følgende tilfeller:

 • traktoren er solgt med feil opplysninger
 • vesentlige opplysninger om objektet er holdt tilbake
 • det er feil ved objektet
 • traktoren er av andre årsaker ikke som forventet

Husk å reklamere i tide

Når du har oppdaget en mangel må du reklamere. Det er krav til reklamasjon «innen rimelig tid». Her er det en del som bommer. Etter kjøpsloven er det 5 års reklamasjonsmulighet, og etter kjøpsloven er det 2 år. Du kan imidlertid ikke vente så lenge, ettersom det også er krav til reklamasjon innen rimelig tid. I praksis må du reklamere over mangelen så snart som mulig. Ikke vent med å reklamere. Venter du for lenge kan et ellers holdbart krav falle bort. Dersom er venter i mer enn 2 til 3 måneder før reklamasjon er inngitt, er man på «tynn is».

Veien videre etter reklamasjon

Selger kan velge å godta reklamasjonen og iverktsette sin utbedringsrett. Dersom mangelen utbedres er det ikke mulig å heve kjøpet. Utbedringsretten er således et viktig middel for selger, ettersom vellykket utbedring kan sette en stopper for heving av traktorkjøpet.

Hevingsgrunnlaget

Dersom selger avviser kravet ditt, eller ikke klarer å utbedre mangelen i samsvar med loven, må man vurdere om det er mulig å heve kjøpet, dersom det er ønskelig. Hvor vidt det foreligger grunnlag for å heve kjøpet må vurderes konkret fra sak til sak. Det er her mange velger å ta kontakt med oss for en en gratis førstevurdering. Dette kan du gjøre ved å sende inn en beskrivelse av din sak i kontaktskjemaet nedenfor. En av våre advokater vil da vurdere saken og komme tilbake med en gratis og uforpliktende førstevurdering av saken. Vi ser om det er noe mer du kan gjøre selv, og vi tilbyr hjelp videre i saken om det er ønskelig. Dette er selvsagt helt valgfritt.

På generelt grunnlag ser vi noen viktige momenter gå igjen, når det kommer til heving:

 • mangelen er kostbar å utbedre.
 • den er vanskelig å utbedre, og det er usikkerhet knyttet til utbedringen.
 • selger har utvist subjektiv skyld og er å klandre.
 • stort avvik mellom det man objektivt sett kunne forvente og det som faktisk ble levert.
 • mangelen kan vanskelig kompenseres med andre mangelsbeføyelser.
 • byrden ved å heve sett fra selgers ståsted.

Gratis førstevurdering og dekning av utgifter til advokat

Forhåpentligvis har du nå fått noen nyttige innspill i din potensielle sak om heving av traktorkjøp. Ønsker du å vite mer om hvor vidt du kan heve kjøpet i din sak tilbyr vi gratis førstevurdering. Du sender da inn en beskrivelse av din sak via kontaktskjemaet nedenfor. Ønsker du å benytte deg av vår advokatekspertise er det mulig etter nærmere avtale. Vurderingen er helt uforpliktende. Vi sjekker også om du kan få dekket advokat på forsikringen. Gi oss gjerne opplysninger om du har kjøpt traktoren som privatperson eller i næring, samt hvor traktoren er forsikret.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.