Høyt oljeforbruk er gjerne et signal om at noe er galt. Hva som er å anse som høyt oljeforbruk vil variere fra merke til merke. Bruker bilen for mye olje kan det være uheldig både for miljø og for trafikksikkerheten.

Ofte vil biler som bruker mye olje også røyklegge området bak bilen i perioder. Videre kan høyt oljeforbruk være et signal om at motoren ikke har særlig lenge igjen å leve.

Hva er høyt oljeforbruk?

Dersom du reagere på at bilen muligens bruker mer olje enn den skal, bør du ta kontakt med selger av bilen og klage på dette. Gjør det kjent for selger at du mener det kan foreligge en feil som gjør at bilen har et høyt oljeforbruk. Dersom du går og lurer, og venter, uten å reklamere, kan du risikere at selger mener du har reklamert for sent. Du bør således sende reklamasjon med en gang, og ikke gå å vente. Er du i tvil om hvordan du bør gjøre dette er du velkommen til å ta kontakt med oss. Reklamasjonen kan med fordel være skriftlig. Gjør det helt klart at du vil hevde bilen kan være mangelfull. Det kan også være hensiktsmessig å kreve heving i tidlig fase, ellers vil du i forhold etter kjøpsloven risikere at hevingskravet fremsettes for sent. Dersom selger ikke vil etterkomme dine krav, eller lytte til din reklamasjon, bør du få dokumentert mangelen. Bruker bilen for mye olje kan det dokumenteres gjennom oljeforbruksmåling. Du bør da velger merkeverksted. Ofte vil ikke disse verkstedene si noe om årsaken til det høye oljeforbruket. I mange tilfeller vil det være nødvendig med en uavhengig takstmann.

Heving av kjøpet ved høyt oljeforbruk?

Selger har en utbedringsrett. Vi ser imidlertid ofte at selger mener å ikke være ansvarlig for mangelen, og da er selger heller ikke interessert i å fikse feilen. Om du kan forlange heving vil bero på en rekke faktorer av både faktisk og juridisk karakter. Det er således vanskelig å gi et klart svar uten å ha fullstendig kjennskap til de konkrete omstendighetene i saken. Advokatveiledning AS v/ advokat Kjetil Lyngmyr har håndtert flere av disse sakene, og vunnet frem med krav om heving. Innimellom løser disse sakene seg raskt. Andre ganger tar det mer tid. I sak FTU 2014 1079 vant Lyngmyr frem med krav om heving i en sak om for høyt oljeforbruk. Til tross for at bilen var gammel og hadde gått langt var det ikke påregnelig for kjøper å bli sittende med en bil som hadde for høyt oljeforbruk allerede før kjøpstidspunktet. Kjøper fikk også erstattet diverse utlegg som hadde vært forgjeves. Har du kjøpt en bil som bruker for mye olje kan det således foreligger grunnlag for heving.

Advokatbistand i sak om høyt oljeforbruk

Bruker bilen du kjøpte altfor mye olje bør du reklamere og få det ordnet. Dersom selger ikke etterkommer ditt krav foreligger det tvist i saken. Din ordinære bilforsikring dekker i slike tilfeller utgifter til advokat. Du må betale 20% selv. I tillegg kommer et engangsbeløp på kr 3000 – 4000. Dette er ikke mye hvis du har en potensiell hevingssak. Advokatveiledning AS har valgt å satse på bilsaker. Vi har derfor kompetansen som skal til for å gi deg optimal bistand. Ta kontakt dersom du har en sak hvor bilen har høyt oljeforbruk. Legg eventuelt igjen ditt telefonnummer.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.