Hvor mange forsøk har selger på å fikse mangelen?

Når du kjøper bil kan det noen ganger hende at du etter kort tid opplever feil og mangler ved kjøretøyet. Når slike feil oppstår har bilselger rett til å fikse feilen.

Spesielt i forbrukerkjøp, der privatperson har kjøpt bil fra forhandler, vil det være aktuelt for selgeren å fikse bilen hvis kjøper opplever feil. Denne retten til å utbedre er lovfestet i selgers favør. Det følger av forbrukerkjøpsloven § 29 og § 30 (lovdata.no) at selger kan fikse bilen. Et sentralt spørsmål i en slik situasjon er hvor mange forsøk selgeren har på å utbedre kjøretøyet. Det er nemlig ikke slik at selger kan forsøke å fikse problemene i det uendelige, med mindre du som bilkjøper selv aksepterer dette.

To forsøk som det klare utgangspunkt

Ved kjøp av bil fra forhandler er det forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse. Dette gjelder dersom kjøperen av bilen kjøper kjøretøyet til privat bruk. I henhold til denne forbrukerkjøpsloven har selger to forsøk på å utbedre samme mangel. I særlige tilfeller kan selger ha rett på flere forsøk, men det hører til sjeldenheten. Selger må også fikse mangelen innen rimelig tid, og uten at det hele er til vesentlig ulempe for bilkjøperen.

Hva om selger vil ha flere enn to forsøk?

Vi som jobber med kjøpsrett i det daglige ser at mange forbrukere er svært tålmodige. Det kan være gode grunner for dette. Når man først har kjøpt en gjenstand og har god nytte av denne, vil man ofte strekke seg langt for å få den fikset når feil oppstår. Man skal imidlertid vært oppmerksom på at gjentakende, alvorlige feil ikke nødvendigvis er ditt ansvar. En feil som dukker opp for tredje eller fjerde gang, eller flere, er gjerne en slik feil. Dersom selger har fått en rekke forsøk på å fikse problemet, må man på et eller annet tidspunkt vurdere å sette ned foten og takke nei til mer avhjelp. Hvis man ikke gjør dette, kan man noen ganger oppleve at en del forhandlere forsøker å fikse problemet så lenge du som kunde er med på «galskapen».

Når bør du sette ned foten og kreve heving?

Dersom du mener at det ikke lenger foreligger grunnlag for videre utbedring, anbefaler vi at du skriftlig tilkjennegir at videre avhjelp ikke aksepteres. Dersom mangelen ikke er å anse som «uvesentlig» vil du kunne ha mulighet til å kreve heving av kjøpet. Dette fordrer som hovedregel at selger har fått sine to forsøk, eller flere, på å fikse samme mangel.

Vil du ta en kort forhåndstest for å se om du har en advokatsak? 

Trenger du hjelp? Dekning av utgifter gjennom forsikringen -gratis førstevurdering!

Dersom du har en sak hvor selger har fikset samme mangel flere ganger er du velkommen til å ta kontakt med oss for å sjekke dine videre muligheter i saken. Advokatene tilknyttet advokatveiledning.no tilbyr gratis førstevurdering for å se om du kan ha en sak å gå videre med. Om du ønsker vår hjelp er naturligvis helt opp til deg. Det kan imidlertid være greit å være klar over at forsikringen dekker utgifter til advokatbistand, som den klare hovedregel. Send oss en beskrivelse av din sak, så får du et snarlig svar tilbake. Benytt gjerne vårt kontaktskjema nedenfor.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.