De senere årene har det blitt vanligere å inngå avtaler der kjøper fraskriver seg retten til å gjøre mangel gjeldende etter kjøpsloven § 19. Hva bør du gjøre som kjøper og selger?

Kjøper fraskriver seg retten – utgangspunktet

I saker der selger er profesjonell og kjøper forbruker er det ikke anledning til å avtale bort et mangelansvar. Det er slått fast i forbrukerkjøpsloven. Når ingen av partene er profesjonell bilselger står man friere til å avtale hva som skal gjelde i henhold til kjøpslovens bestemmelser.

Forbrukerrådet har tidligere tatt til ordet for at det er greit å avtale bort mangelsansvar etter kjøpsloven § 19. De innarbeidet en løsning for dette i sin standard bilkontrakt, men ser nå ut til å ha endret sin praksis (november 2019). Vi ser imidlertid at kontrakten som benyttes av finn.no fortsatt (per 2019) fortsatt «inviterer» til at man kan fraskrive seg alt ansvar som selger.

Typisk scenario er at partene er enige om en avtale. For å komme i mål med handelen pleier de aller fleste å inngå en kontrakt hvor avtalen formaliseres. Etter vår erfaring var i mange år NAF sin stanardkontrakt den mest brukte. Våre biladvokater erfarer videre at stadig flere bruker andre type kontrakter, med de fordeler og ulemper det innebærer.

I kontrakten som benyttes av finn.no kan kjøpers rettigheter viskes ut med et tastetrykk. Praksis fra Forbrukerklageutvalget taler for at en slik praksis aksepteres, hva angår alle mangler som ikke innebærer kritikkverdig opptreden fra selgersiden.

Skal du som kjøper akseptere å fraskrive deg rettigheter?

Etter vår erfaring er det største problemet at kjøper ikke har fått med seg ansvarsfraskrivelsen. Dette oppdages først i etterkant. Om man ikke har et bevisst forhold til at alle rettigheter er borte, mener vi det er problematisk. Å ha et bevisst forhold til hva som er avtalt bør alle ha.

Skal du akseptere en ansvarsfraskrivelse med en viss bevisshet taler det for at du er villig til å ta en betydelig risiko for å oppnå noe, typisk:

  1. Du får kjøpt et objekt som du normalt sett ellers vil slite med å få tak i. Det kan være en spesiell utgave eller en bil med betydelig utstyrsnivå.
  2. Prisen tilsier at kjøper har overtatt all risiko. Om du får kjøpt en bil rimeligere ved å overta enhver risiko kan det ha noe for seg.

Skal du som selger fraskrive deg ansvar for mangler?

Det er mye lettere å argumentere for selgersiden. Som selger er det behagelig å vite at kjøper ikke kan komme å kreve noe i etterkant. Men, det er ikke sikkert prisen du ønsker å oppnå er mulig å få til når ansvar skal fraskrives.

Konklusjonen – hvordan bør det være?

Alle saker er ulike og har sitt spesielle faktum. Vi vil derfor ikke utelukke at det er saker hvor en ansvarsfraskrivelse vil ha noe for seg og danne et godt grunnlag for et balansert kontraktsforhold mellom partene.

Det tradisjonelle «som den er» – salget vil imidlertid i de aller fleste tilfeller virke etter sin hensikt. Selger fraskriver seg ansvaret for feil og mangler, men kjøper har en sikkerhetsventil i de tilfeller bilen er solgt med uriktige opplysninger, vesentlige opplysninger om objektet er holdt tilbake eller objektet viser seg å være i «vesentlig dårligere stand».

Kjøper som aksepterer å fraskrive seg rettighetene bør ha et bevisst forhold til dette og ikke godta det uten at det er klart avtalt, også i forhold til pris.