Vil kjøper heve kjøpet? Vi bistår med advokatbistand til selger. Visste du at forsikringen dekker utgifter til advokat, dersom du hadde forsikring på objektet på salgstidspunktet? Du betaler kun egenandel. Denne ordningen gjør det gunstig å bruke advokat.

Du har solgt bil, båt, bobil, campingvogn eller gjenstand med tilsvarende verdi. Du tenker at dette går fint, fordi du jo har solgt denne gjenstanden til en kjøper som fikk alt av opplysninger du visste om gjenstanden. Som selger har du da intet å frykte etter salget? Det er dessverre ikke så enkelt. Er saken åpenbar trenger du nok ikke å bekymre deg. Men, når tid er saken åpenbar? Vi bistår hver eneste dag personer som privat har solgt en kostbar gjenstand og som har blitt møtt med krav fra kjøper. Vi kjenner sakstypen meget godt fra både selger- og kjøpersiden.

Advokat er så dyrt tenker mange. Det er bedre å kjøre saken selv, så går det sikkert fint. Mulig det, men med fagfolk er sjansen større for at vurderingene blir mer riktig. Dersom du hadde forsikring på gjenstanden, i det den ble solgt, har du krav på dekning av advokatutgiftene. Du betaler kun egenandel i henhold til vilkårene. Denne muligheten er det dessverre mange som ikke er klar over. Vi sjekker om du har krav på dekning av advokatutgiftene og vi tar oss av alt overfor forsikringsselskapet.

Ta kontakt om du ønsker bistand i din sak. Vi tilbyr en gratis førstevudering, og da får du i alle tilfeller en vederlagsfri pekepinn på hvor saken står.

Den første henvendelsen til oss er gratis. Send oss en melding via vårt kontaktskjema.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.