Kjøpsloven § 19 – vesentlig dårligere stand

Har du kjøpt bil med «som den er» forbehold, tenker du kanskje at du må dekke alt selv, uansett hva som skjer etter kjøpet. Slik er det ikke. Selv om en bil selges som den er, har selger et ansvar etter kjøpet. Dette ansvaret gjelder også selv om begge parter er private. En mangel kan foreligge i henhold til kjøpsloven § 19, fordi bilen er i «vesentlig dårligere stand».

Når kommer kjøpsloven § 19 til anvendelse?

Bestemmelsen er aktuell når begge parter er privatpersoner og bilen er solgt «som den er». I henhold til kjøpsloven § 19 (lovdata.no) kan det i slike tilfeller foreligge mangler som bilen er markedsført med, feil opplysninger, eller at selger har holdt tilbake opplysninger som bilkjøperen skulle fått beskjed om. Det er et kriterium at den manglende opplysningen må ha vært egnet til å virke inn på kjøpet.

Les mer: Solgt «som den er» mellom private parter.

Ikke enhver opplysningssvikt vil være en mangel etter loven. Vilkåret er likevel ikke særlig strengt. Hvis man ikke kan konstatere noen klanderverdige forhold ved manglende opplysninger, og gjenstanden dessuten er markedsført innenfor rammen av det tillatte står man igjen med spørsmålet om bilen likevel er å anse som i «vesentlig dårligere stand». Dette avgjøres med bakgrunn i pris for forholdene ellers. Følgende momenter er sentrale:

  • Hva står i kontrakten?
  • Ble det skrevet noe mellom dere før kjøpet?
  • Ga selger noen lovnader eller garanti? Hva står i annonsen?
  • Hva med pris, kilometerstand, årsmodell og hvor godt er bilen vedlikeholdt?

Listen er naturligvis ikke uttømmende. Som man skjønner er det en skjønnsmessig helhetsvurdering som må gjøres. På generelt grunnlag kan vi si at følgende momenter er sentrale:

  • Mangelens alvorlighetsgrad – sikkerhetsrelatert?
  • Kan man også konstatere opplysningssvikt? Har selger utvist skyld med tanke på mangelspørsmålet?
  • Hvordan er utbedringsummen sett opp i mot kjøpesum?
  • Tidsperioden fra kjøp til mangel
  • Var feilen påregnelig, eller uventet?

Benytt advokat med kunnskap om kjøpsrett

Jo eldre en bil er, og jo lenger den har gått, desto mer må man forvente av påkostning. Disse sakene er ikke alltid like enkle og det er mye skjønn involvert. Du vil derfor kunne være tjent med å la deg bistå av en advokat med solid kunnskap innen kjøpsrett. På den måten vil du få anlagt saken best mulig, både faktisk og rettslig. En advokat med erfaring på området vil klare å skille det vesentlig fra det uvesentlige og gi deg et potensielt fortrinn når en dommer eller annen instans skal falle ned på den ene eller den andre konklusjonen. Men, vil det lønne seg? Det kommer an på hvordan man ser det. Er bilen i vesentlig dårligere stand er det ofte ensbetydende med at det er store utbedringskostnader og mulighet for heving av kjøpet. Dersom du vil heve kjøpet er det ryddig få bistand av en advokat.

Mangel etter kjøpsloven – dekkes advokatutgifter?

Svaret er ja. Dersom du hadde forsikring før tvisten oppsto og du kan dokumentere at det foreligger en tvist. En tvist er det samme som en uenighet mellom kjøper og selger. Er det snakk om utbedring på 15.000 kr – 20.000 kr pleier vi ikke å anbefale advokatbistand. Ved hevingssaker, eller dersom det er snakk om utbedring av høyere økonomisk karakter kan det lønne seg å bruke profesjonell bistand fordi det står en god del mer «på spill». Dessuten slipper du å «rote» det til for deg selv, eller bruke dyrebar tid på noe du kanskje ikke kan så godt og er usikker på hvordan du skal håndtere.

Advokat ved sak – hvordan gjør jeg det?

Advokatveiledning.no tilbyr en gratis førstevurdering, slik at du kan vurdere om du trenger advokat eller ikke. Dersom saken kan føre frem, tilbyr advokatveiledning.no bistand fra flere advokater gjennom Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS. Vi har særlig kompetanse på bilsaker og annen kjøpsrett. Vi bistår klienter over hele landet uten at det koster noe ekstra.

Advokatveiledning.no opptrer hundre prosent ryddig. Derfor etablerer vi heller ikke et oppdrag før dette er uttrykkelig avtalt gjennom oppdragsbekreftelse.

Vil du ta en kort forhåndstest for å se om du har en advokatsak? 

Har du en sak etter kjøploven § 19?

Det kan vi sjekke for deg. Send oss gjerne en melding via vårt kontaktskjema, hvor følgende må fremgå: pris på bil, årsmodell, kilometerstand, vedlikeholds-historikk. Husk at du får dekket nesten 80% av utgiftene til advokat.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.