Kjøpsloven – heving, erstatning, prisavslag

Har du fått problemer etter kjøp av bil, båt, bobil eller campingvogn? Fortvil ikke! Vi tilbyr gratis førstevurdering hvis du har en potensiell sak om heving av kjøp eller prisavslag. Ingen skjulte kostnader eller forpliktelser. Vi har taushetsplikt.

Gratis advokat? Nesten. Forsikringen (minimum ansvar) dekker utgiftene til advokat hvis du kan dokumentene at selger har avslått ditt krav om heving av kjøpet. Du betaler kun egenandel. Denne er som regel på ca 4000 kr, samt at du betaler 20% av utgiftene forøvrig, ettersom forsikringen dekker 80%. Denne ordningen ligger tett opp til det som kalles fri rettshjelp. Husk at ved heving kan du få tilbake renter av kjøpesummen fra betalingsdato eller reklamasjonsdato. Selv om du har brukt bilen en god del blir dette kompensert gjennom godskriving av renter.

Ikke vent – send oss din henvendelse. Klikk her for å komme til kontaktsiden.

Advokatveiledning.no brukes av svært mange personer hver eneste dag. Mange finner svaret på sin utfordring i en av våre artikler. Andre trenger hjelp for å se om de har en sak, og noen ønsker en advokat med ekspertise på kjøpsrett. Er du en av dem? Da er du velkommen til å ta kontakt med oss. Hos advokatveiledning.no koster ikke bistanden noe før det er inngått en avtale om oppdrag. Vi gir deg en pekepinn på om du har en sak å gå videre med eller ikke, så er det helt opp til deg hva du velger å gjøre. Vår policy er at denne tjenesten ikke skal koste deg noe.

Nettsiden drives av  Austin Lyngmyr & Co advokatfirma som er spesialisert på kjøpsrett. Vi er glade for å kunne hjelpe forbrukere på landsbasis.

Mange av de som besøker oss har en potensiell sak, og mange har gode saker. Enkelte uten å være klar over det. Vi er glade for å kunne bistå med å avklare, og tar gjerne kampen for deg om det er ønskelig og nødvendig. Det er bare hyggelig å bli kontaktet. Vi har en uformell og jovial tone. Send henvendelse her.

Når er det kjøpsloven kommer til anvendelse?

Kjøpsloven gjelder i de tilfeller det er snakk om kjøp og salg av gjenstander, bortsett fra når selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Da gjelder forbrukerkjøpsloven.

Sentrale momenter i kjøpslovgivningen

Det er viktig å være klar over reklamasjonsreglene. Det skal reklameres innen rimelig tid fra mangelen ble oppdaget, eller burde blitt oppdaget. Videre kan det reklameres senest innen 2 år etter kjøpet (5 år i forbrukerforhold). Reklamer skriftlig. E-post, brev eller tekstmelding er gyldige måter å reklamere på. Gjør det klart at du har noe å klage på, og gi uttrykk for hva du ønsker – for eksempel heving eller prisavslag. Dersom du lar være å reklamere, kan du tape retten til å gjøre mangelen gjeldende. Er det flere feil eller mangler, eller forhold av mer inngripende karakter, kan det lønne seg å kontakte advokat med en gang, slik at man unngår unødvendige feil og fallgruver.

Mangel i følge kjøpsloven

Det finnes en rekke avvik som kan utgjøre en mangel. Husk, i jussens verden kan man ikke sette likhetstegn mellom mangel og feil ved gjenstanden. Mangel er et juridisk begrep som innebærer at andre momenter enn feil kan utgjøre en mangel. Dette gjelder for eksempel i de tilfeller selger holder tilbake opplysninger som kjøper burde fått og dette kan antas å ha virket inn på kjøpet. Det samme gjelder i de tilfeller gjenstanden samlet sett er i vesentlig dårligere stand enn det du som kjøper hadde grunn til å regne med, blant annet utifra pris.

Gjenstanden er solgt «som den er» – gjelder fortsatt kjøpsloven?

De fleste gjenstander selges «som den er», men mindre det er tale om ny gjenstand. Det er en godt innarbeidet misforståelse at «som den er»-frasen fritar selger for ethvert ansvar. Slik er det ikke. Det skal imidlertid en del til før man kan si at det foreligger en mangel. Dette vil ofte bero på en skjønnsmessig helhetsvurdering hvor mange faktorer spiller inn fra sak til sak. Disse faktorene er forskjellige, avhengig av sakens karakter. Vurderingen av om en gjenstand er i vesentlig dårligere stand enn det var grunn til å regne med er ofte en vanskelig vurdering. Vi som jobber med dette hver dag har imidlertid et realistisk og godt bilde av hva som kreves, selv om det også for en fagmann vil være vanskelig å gi absolutte svar.

Generelt gjelder det at det blir vanskeligere å gjøre en mangel gjeldende jo eldre og mer brukt gjenstanden er. Tidsmomentet fra kjøpsdato til mangel oppstår er en av flere avgjørende faktorer.

Interessert i å lese mer om solgt «som den er»? Trykk her.

Kjøpsloven gir rett til å kreve heving, erstatning og prisavslag

Kjøpsloven gir overfor nevnte rettigheter, hvis det foreligger en mangel i lovens forstand. I tillegg kan det for eksempel bli tale om utbedring. Selger har i de fleste tilfeller rett til å kreve å fikse gjenstanden. Heving er et inngripende tiltak og det skal en del til, men det er fullt mulig. Forbrukertvistutvalget har fattet en rekke vedtak på heving etter kjøpsloven.

Forsikringen dekker advokatbistand i saker etter kjøpsloven

Dersom du som selger eller kjøper er uenig med motparten, foreligger det en tvist. Dette kan for eksempel være i saker der kjøper krever heving av bilkjøpet. Dersom selger avviser kravet om heving, foreligger det tvist og da dekker forsikringen advokatutgiftene fra tviste – tidspunktet. Man betaler kun egenandel og 20% av utgiftene. Dette gjelder både for selger og kjøper, og vi bistår både kjøpere og selgere.

Vurderer du å bruke advokat?

Ta kontakt for en gratis og uforpliktende vurdering. Vi jobber daglig med kjøpsrettsaker. I de fleste tilfeller er det heving av kjøp som er temaet. Dersom det ikke foreligger hevingsgrunnlag kan det være tale om et prisavslag eller erstatning i betydelig grad. Mindre saker med klart bagatellmessige forhold har vi dessverre ikke anledning til tilby vederlagsfritt førstevurdering.

Vi har dessverre ikke kapasitet til å svar på henvendelser hvor kjøpesum er under kr 30 000.

Vil du ta en kort forhåndstest for å se om du har en advokatsak? 

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.