Kjøpsloven – heving etter kjøp fra privatperson

Våre biladvokater i advokatselskapet Austin Lyngmyr er ofte i kontakt med privatpersoner som har kjøpt bil, og som lurer på hva de skal gjøre når de har kjøpt «katta i sekken».

Mange bilkjøpere tenker at de aldri klarer å få gjennomslag for en mangelssak overfor en annen privatperson, mens selger på sin side føler seg trygg på at alt er greit så lenge bilen er solgt «som den er». Til tross for at det har vært mye fokus på spørsmålet i media og på nettet, tråkker både kjøper og selger til stadighet feil. Man kan nemlig heve kjøpet i medhold av kjøpsloven hvis mangelen er alvorlig nok. Sliter du med en bil med alvorlige feil og mangler etter kjøpet? Ta gjerne kontakt for en gratis førstevurdering.

Kjøpsloven – mulighet for heving av bilkjøp etter kjøp fra privatperson

Veldig mange av bilkjøp gjøres i dag på finn.no. Både kjøper og selger er da ofte privatpersoner, og da gjelder kjøpsloven for salget. Selger avhender bilen «som den er». De fleste biler selges med dette forbeholdet, men man er likevel ikke helt fritatt for konsekvenser. Kort oppsummert kan mangel foreligge i følgende tilfeller, jf. kjøpsloven § 19 (lovdata.no):

 • Bilens selges med feil opplysninger
 • Vesentlige opplysninger om bilen blir ikke gitt (kollisjonsskader, kondemnering, chiptuning)
 • Bilen er i «vesentlig dårligere stand»

Foreligger et slikt tilfelle vil det kunne være tale om en kjøpsrettslig mangel.

Interessert i å lese mer om solgt «som den er» og hva det innebærer? Les mer her –>

Når kan det være aktuelt med heving av bilkjøp etter kjøpsloven?

For det første må det naturligvis foreligge en mangel. For det andre må det foreligge et vesentlig kontraktbrudd. Det er alltid en konkret vurdering, men følgende momenter kan tale for heving:

 • Bilen er solgt med grovt feilaktige opplysninger
 • Manglende info om tidligere kollisjonsskader av større omfang
 • Triksing med kilometerstand
 • Alvorlige feil og mangler som ikke er påregnelige
 • Motorhavari og girkassehavari der årsaken kan tilbakeføres til tiden før kjøpet
 • Alvorlige sikkerhetsfeil og -mangler, herunder alvorlig rust i bærende konstruksjoner
 • Bil som er trimmet uten at dette er opplyst

Kjøpsloven – heving etter bilkjøp – betaler forsikringen utgifter til advokat?

Ja, forsikringen betaler 80% av det som er overskytende over en egenandel på 4000 kr. Vi hjelper deg med å ordne det formelle angående dette.

Ta en kort forhåndstest for å se om du kanskje har en advokatsak 

Har du kjøpt bil og tenker du kan ha krav på heving vil vi gjerne høre fra deg. Send en beskrivelse av din sak i kontaktskjemaet nedenfor. Du vil blir kontaktet av en advokat med særlig kompetanse innen biljuss. Advokatveiledning.no er en infoside for selskapet Austin Lyngmyr – et av Norges fremste advokatselskap på biljuss.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.