Solgt «som den er» mellom private parter

Når det kjøpes og selges gjenstander mellom private parter, er det kjøpsloven som gjelder. De fleste standardkontrakter som verserer legger opp til at gjenstanden skal selges «som den er». Mange tror at dette innebærer en total ansvarsfraskrivelse for selger. Det er ikke korrekt.

Vi som advokater jobber med disse sakene i det daglige og blir stadig kontaktet av overraskede kjøpere og selgere.

Fordi de ikke er klar over hva som er gjeldende regelverk. Vi tilbyr gratis førstevurdering i saker om heving eller prisavslag. Ta gjerne kontakt om det er aktuelt. I denne artikkelen får du gratistips om hva det innebærer at en bil er solgt som den er mellom private parter. Vil du heve kjøpet er det viktig å være på hugget i tidlig fase.

Det er kjøpsloven som regulerer kjøp og salg mellom private parter. «Som den er»-forbehold er en form for ansvarsfraskrivelse. Forbeholdet følger ikke automatisk med når man selger en brukt gjenstand. Man må uttrykkelig ta inn forbeholdet på en eller annen måte. Dersom gjenstanden ikke er solgt som den er, gjelder de vanlige mangelsreglene i kjøpsloven.

Mangelfull i følge kjøpsloven

Dersom kjøperen oppdager feil med gjenstanden etter kjøpet kan han ikke kreve noe av selger, hvis den er solgt som den er. Det samme gjelder dersom det dukker opp skjulte mangler i etterkant av kjøpet. Vi skal imidlertid være raske med å si at dette ikke gjelder uten unntak. I de tilfeller gjenstanden er solgt som den er, følger det av kjøpsloven at tingen likevel kan være mangelfull. Dette gjelder i følgende tilfeller:

a) Tingen ikke svarer til opplysninger som selgeren har gitt om tingen, dens egenskaper eller bruk og som kan antas å ha innvirket på kjøpet.

b) Selgeren ved kjøpet har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold ved tingen eller dens bruk som han måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å rekne med å få, såframt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet.

c) Tingen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å rekne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers.

Disse punktene i kjøpsloven §19 (lovdata.no) sørger for at det foreligger minimumskrav til gjenstanden og handelen.

Opplysninger gitt av selger skal være riktige

Alternativ a stiller krav til selgeren, og innebærer at det må være et avvik om de opplysninger selger har gitt om tingen og opplysninger gitt om hvordan tingen fungerer eller andre type egenskaper. Når selgeren kommer med opplysninger om gjenstanden, for eksempel i en annonse eller i korrespondanse med selger, skal disse opplysningene være riktige.

Selger må opplyse om relevant informasjon

Alternativ b: Dersom selger vet det er noe feil med gjenstanden skal han opplyse om det. Har selgeren bilen på service og får vite at motoren er utslitt, kan han ikke gå hjem å selge bilen uten å opplyse om dette. Det samme gjelder dersom han vet at bilen har vært kollisjonsskadet.

Det skal være et samsvar mellom pris og kvalitet

Alternativ c, innbærer at gjenstanden skal ha en viss minimumsstandard sett hen til prisen.  Dette gjelder altså selv om selger i utgangspunktet har fraskrevet seg mangelansvaret. Man kan derfor ikke blir helt kvitt mangelansvaret selv om man ikke har gjort noe klanderverdig i forhold til salgsprosessen. Forsøker selger å komme seg bort i fra denne regelen vil avtalen kunne bli regnet som urimelig etter avtalelovens bestemmelser. Vurderingen det er snakk om i denne sammenheng er ikke helt enkel, og ofte vil det være nødvendig å se hen til tidligere praksis for å avgjøre om tingen er i vesentlig dårligere stand.

Vil du ta en kort forhåndstest for å se om du har en advokatsak? 

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.