Kjøpt bil med feil – få pengene tilbake

Dersom du har vært uheldig og kjøpt bil med feil, er du ikke alene. Bilkjøp er på klagetoppen i Norge. Les mer om din mulighet til å få pengene tilbake dersom du har kjøpt bil med feil.

Det er naturligvis vanskelig å trekke opp helt klare rammer for når du kan kreve heving av bilkjøp, slik at du faktisk får kjøpesummen og pengene tilbake. Vi skal imidlertid gi deg noe veiledning, sett fra en advokat sitt synspunkt. Flere av våre advokater jobber til daglig med hevingssaker og du er velkommen til å kontakte oss dersom du mener du har en sak hvor det kan være aktuelt å kreve heving av kjøpet. Denne førstevurderingen koster deg naturligvis ikke noe. Bruk av advokat kan være en god investering i denne type saker med mange vanskelige grensedragninger.

Kjøpt bil med feil – husk å reklamere

Dersom du har kjøpt bil med feil, er det først og fremst viktig å reklamere. Du trenger nødvendigvis ikke advokat for å gjøre dette. En reklamasjon kan du fint inngi selv. Forbrukerrådet har utarbeidet eget klageskjema ved heving av bilkjøp, hvilket er greit å bruke. Det å reklamere vil si at du gir selger en melding om at det foreligger en mangel og at du ønsker å ansvarliggjør selger for denne mangelen. Det kan være greit å gjøre dette skriftlig slik at du slipper all tvil omkring hvor vidt det er reklamert eller ikke. Konklusjon: reklamer raskt og gjør det skriftlig. Det er første steget dersom du har kjøpt bil med feil og derfor ønsker å få pengene tilbake.

Selv om du har kjøpt bil med feil, kan selger fikse

Den store hovedregelen er at selger kan fikse den feilen som har oppstått. Selger har to forsøk på å fikse feilen. Men, dersom selger nekter å fikse feilen når du har kjøpt en bil med feil, er det på det rene at du isteden kan kreve heving av kjøpet. Heving av kjøpet er nøkkelen til å få pengene tilbake når du har kjøpt bil med feil.

Ikke hvilken som helst feil gir deg rett til å få pengene tilbake

Det du imidlertid skal være klar over er at ikke enhver feil vil gi deg krav på heving av kjøpet. Skal du få pengene tilbake etter kjøp av bil med feil er det således et vilkår at feilen eller mangelen er av noe mer inngripende karakter, eventuelt at det foreligger så mange momenter at mangelen samlet sett vil være å anse som en inngripende mangel. I henhold til kjøpsloven er kravet for å få pengene tilbake at mangelen må være av vesentlig karakter. I henhold til forbrukerkjøpsloven stilles det krav om at mangelen ikke kan være av uvesentlig karakter. Enkelt forklart er vilkåret etter kjøpsloven noe strengere.

Kjøp bil med feil og vil ha pengene tilbake? Da kan det lønne seg å kontakte advokat

Mange saker løser seg og partene blir enige. Dersom utfallet ikke blir slik må du ta en vurdering på om du skal bruke advokat. I bilsaker vil du har krav på dekning av advokatutgiftene dersom selger har nektet å gå med på heving av kjøpet. Det er viktig at du kan dokumentere dette skriftlig. Dersom bilforsikringen dekker store deler av advokatregningen er du antagelig godt tjent med å bruke advokat. Mange av våre advokater jobber med hevingsspørsmål i det daglige. Vi hjelper deg derfor gjerne. Har du en sak om heving av bilkjøpet? Ta kontakt så gir vi deg en gratis førstevurdering.

Vil du ta en kort forhåndstest for å se om du har en advokatsak? 

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.