Mange velger å kjøpe bil fra privatperson, fremfor kjøp fra forhandler. De fleste vet at det er en større risiko å kjøpe av privatperson. Samtidig det er ofte penger å spare.

En forhandler legger gjerne på omkring kr 15 000 – 60 000 som fortjeneste på salg av bil. Har du kjøpt bil med feil fra privatperson bør du ta høyde for at det kan bli utgifter til reparasjoner og vedlikehold som du selv må betale. Det er likevel ikke slik at du skal finne deg i hva som helst av feil og mangler, noe vi skal ha for øyet i denne artikkelen om kjøp av bil fra privatperson.

Utgangspunktet når du har kjøpt bil med feil fra privatperson

Som vanlig er det avtalen mellom partene som regulerer hva som skal skje etter kjøpstidspunktet. De fleste avtaler er standardavtaler fra NAF, naf.no, eller tilsvarende. Det er avtalefrihet og partene kan gjerne avtale at bilen selges med konkrete mangler. Videre kan partene avtale at kjøper akseptere at bilen har hatt skader eller problemer av noe slag. Ved slike avtaler kan kjøper ikke senere gjøre de samme forhold gjeldende som kjøpsrettslige mangler. Ofte er avtalene enkle, og i svært mange tilfeller er bilen solgt fra privatperson «som den er». Da er det ikke mulig å klage på bilkjøp fra privatperson, tenker mange. Stemmer det?

Når kan mangel foreligge?

Selv om bilen er solgt «som den er», forsvinner ikke alt ansvar for selger, slik mange synes å tro. Det er heller ikke mulig å avtale seg bort fra all type reklamasjon. Det vilkåret kommer i strid med avtaleloven § 36 om urimelige avtaler. Til tross for «som den er»-forbeholdet kan selger være ansvarlig for feil, mangler og avvik som følge av feil markedsføring av objektet, eller feil om vesentlige opplysninger om objektet. Et tilleggskriterium er at svikten har innvirkning på kjøpet. Et godt eksempel er tidligere kollisjonsskader. Vet man at en bil har vært kollisjonsskadet skal den opplysningen gis videre til kjøper. Ellers foreligger sannsynligvis en opplysningssvikt som har virket inn på kjøpet.

Les mer om «som den er»-forbeholdet her.

Det mest aktuelle alternativet er at bilen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn det kjøperen hadde grunn til å tro utifra pris og forholdene ellers. Ofte ser man i praksis at kjøper kan ha en god sak dersom det skjer inngripende problemer med bilen kort tid etter overtagelse. Ofte legges det i praksis til grunn at selger ikke kunne anse det som påregnelig med voldsomme utgifter like etter kjøpet, så fremt det kan bevises at mangelen var tilstede påkjøpstidspunktet.

Konklusjonen blir at det absolutt kan foreligge en kjøpsrettslig mangel i de tilfeller du har kjøpt bil med feil fra privatperson. Det må gjøres en konkret vurdering i fra sak til sak.

Solgt «som den er» eller med lignende forbehold – hva betyr det egentlig? Les mer her.

Har du behov for advokatbistand?

Dersom du har kjøpt en bil som skulle være mangelfri, og det dukker opp alvorlige feil med bilen bør du vurdere å kontakte en advokat for å få noen råd om veien videre. Du kan gjerne ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering. Husk at du i disse sakene som regel har dekning på en vesentlig del av advokatutgiftene gjennom ditt forsikringsselskap.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.