Vi blir stadig kontaktet av personer som har kjøpt bil i god tro, hvor det imidlertid viser seg at bilen er full av rust. Har du kjøpt bil med rust er det ikke noe enkelt svar på hva du kan ha krav på. Det vil komme an på hvilken lov som gjelder, alder på bil, opplysninger gitt av selger, om bilen er solgt med forbehold med mer.

Har du kjøpt en bil som hadde langt mer rust enn du kunne påregne er du velkommen til å lese vår artikkel, eller ta kontakt med oss for vurdering og bistand i din sak. Forsikringen dekker utgifter til advokat, minus egenandel.

Oppdaget rust? Reklamer

Oppdager du at du har kjøpt en bil med rust er det viktig at du reklamerer. Har du kjøpt bil bør du på generelt grunnlag sjekke bilen for rust (og andre feil og mangler) så snart som mulig etter kjøpet. Den synlige rusten du så ved kjøpet kan du ikke senere gjøre gjeldende som mangel, men er det inngripende skjult rust i bærende konstruksjoner kan det tenkes å utgjøre en mangel dersom omstendighetene forøvrig ikke tilsier noe annet. Send en klage til selger der du gjør klart hva du ønsker å kreve. Det er dette som kalles reklamasjon. Send reklamasjon per e-post eller sms. Da har du dokumentasjon på at den er sendt og man slipper tvil og innsigelser rundt dette på et senere tidspunkt.

Er rusten en mangel i lovens forstand?

Dette er et vanskelig spørsmål. Dersom du har kjøpt en bil hvor avtalen tilsier at den skal være rustfri, vil det fort være en mangel dersom den ikke er rustfri. Er temaet ikke nevnt, må en spørre seg om bilen har mer rust enn hva som er normal og påregnelig. Her er det rom for skjønn og man kan med fordel støtte seg på fagfolk både faktiske og juridisk.

Utbedring eller heving av kjøpet ved rust

Oppdager du inngripende rust ved bilen bør du vurdere å kreve heving med en gang, så får det bli opp til selger om han skal akseptere heving eller komme på banen å fikse problemet. Selger har som regel rett på å fikse mangelen.

Advokatbistand dekker av din forsikring

Dersom du skjønner at en rettslig prosess må til, er det naturlig å vurdere advokatbistand. Mange tror at det «koster skjorta». Er det tvist om heving av kjøpet vil din forsikring dekker utgifter til advokat med cirka 80%, etter at du har betalt en egenandel som oftest ligger på mellom kr 3000 – 4000. Man får altså veldig «mye» advokat for kr 8 000 – 12 000. Vurderer du bistand, hører vi gjerne fra deg. Vi jobber mye med bilsaker og behandler saken både i Forbrukerrådet, Forbrukertvistutvalget, forliksrådene og ved domstolene. Vi gir aldri garantier, men med vår bistand vil dine interesser bli ivaretatt på best mulig vis fra kompetente advokater.

Vurderer du å bruke advokat? Send oss en beskrivelse av din sak. Dette koster deg ikke noe. Vi sjekker om du potensielt kan ha en sak å gå videre med.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.