Kjøpt mandagsbil – hva nå?

De fleste har hørt begrepet, men hva innebærer det? Og hva kan du gjøre med mandagsbilen du har kjøpt? I denne artikkelen ser vi nærmere på hvilke rettigheter man har ved kjøp av et såkalt «mandagsprodukt».

Hva er en mandagsbil?

Hva som konkret ligger i begrepet er det sikkert delte meninger om. Slik vi tolker det og har oppfattet begrepet, betyr det at man har fått et produkt som bærer preg av dårlig produksjon. Mandag er historisk sett en tung dag hvor man kan forestille seg at produksjonen har gått dårlig. Mandagsbilen kjennetegnes gjennom at ting stadig går i stykker og at feil må repareres gang på gang. De viktige spørsmålene man må stille seg da er: hva har du krav på som forbruker og hva bør du gjøre?

Rettigheter ved kjøp av mandagsbil

Vi legger til grunn at det er tale om nybilkjøp, hvor du som forbruker har kjøpt ny bil av en forhandler. Det er i slike tilfeller forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse. Ved siden av loven har man også en garanti som i praksis gir deg noe bedre rettigheter enn det loven oppstiller. Med andre ord er man godt sikret mot feil og mangler som kan forankres som formelle mangler i henhold til forbrukerkjøpsloven.

Har man ødelagt noe selv, eller andre ytre forhold har ødelagt bilen vil dette ikke være gjenstand for reklamasjon eller garanti. For å kunne nyte godt av reklamasjon- og garantireglene er det svært viktig å reklamere til selgeren. Da får selgeren en oppfordring til å ta affære og løse saken. Reklamasjonen må inngis «innen rimelig tid». Vi anbefaler at man reklamerer så snart man får mistanke om at noe er feil, og reklamasjonen bør alltid være skriftlig for å kunne dokumentere senere at det er reklamert og når reklamasjonen fant sted.

Hvor mange ganger kan selger fikse en mandagsbil?

En gjenganger er hvor mange forsøk selger har på å fikse en mandagsbil, og forsåvidt alle andre biler med feil og mangler. Selger har rett til to forsøk på å utbedre samme mangel. I sjeldne tilfeller kan det foreligge grunnlag for flere forsøk, men det er altså ikke hovedregelen.

Dersom selgeren ikke klarer å fikse samme feilen i løpet av to forsøk har du krav på prisavslag, erstatning eller heving

Hvorvidt det foreligger grunnlag for heving vil bero på en skjønnsmessig vurdering, samt hvorvidt mangelen er å anse som uvesentlig.

Så lenge nye feil oppstår har selger mer tid på seg. Dukker de samme feilene opp flere ganger kan det for selger være mer kritisk.

Kjøpt mandagsbil? Ta kontakt med oss for en vurdering av din sak

Dersom du har kjøpt en mandagsbil kan det være greit å få sjekket rettighetene sine. Kanskje kan du ha krav på heving av kjøpet?

Ta en kort forhåndstest for å se om du kanskje har en advokatsak 

Ta kontakt med oss for en hyggelig dialog om dine rettigheter og muligheter. Den første henvendelsen er alltid gratis. Ønsker du advokatbistand i din sak vil en av våre spesialiserte advokater hjelpe deg videre. Bilforsikringen din kan dekke opptil 80% av advokatkostandene. Det betyr at du betaler 20%  og en egenandel på 4000 kr.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.