Klage på bilkjøp – hint og tips

Har du som privatperson kjøpt bil fra forhandler kan du klage på bilkjøp i medhold av forbrukerkjøpsloven. I andre tilfeller er det kjøpsloven som gjelder. I alle tilfeller vil utgangspunktet være avtalen mellom partene. Uansett hvilken lov og avtale som gjelder vil du i utgangspunktet ha gode muligheter for å klage på bilkjøp.

Når du kjøper bil, skal kjøretøyet være som avtalt

Avvik fra det avtalte, unnlatte opplysninger, feilopplysninger eller en gjenstand som viser seg å være i dårlig stand (mer enn man skal kunne forvente) kan ofte medføre at mangel foreligger.

Dette er ikke et uttømmende liste, men noen momenter du kan ta med deg på veien. Er du i tvil om hvordan du skal håndtere saken bør du vurdere profesjonell bistand fra advokat.

Trenger du advokatbistand er du velkommen til å ta kontakt med oss. Ved mer alvorlige feil og mangler tilbyr vi gratis førstevurdering for å se om du har en potensiell hevingssak. Vanlig ansvarsforsikring dekker mye av utgiftene til advokat. Les eventuelt mer om heving av bilkjøp her.

1. Har bilen en mangel? Første steg i vurderingen av klage på bilkjøp

Har du mistanke om momenter som etter loven kan medføre et mangelfullt forhold? Denne vurderingen er første steg på veien til å klage på bilkjøp. Mange av de som ønsker å klage på bilkjøp venter for lenge, og tenker at dette går over. Du bør ikke tenke slik. Dersom du har en mistanke om en mangel i en eller annen form, bør du ikke la saken ligge. Vurder forholdet som en mangel først som sist, så kan heller senere undersøkelse eventuelt avkrefte mistanken.

2. Vurdering er foretatt – neste steg er å klage på bilkjøpet

Du har en mistanke om, eller er helt sikker på at det kan foreligge et mangelfullt forhold. Klage på bilkjøp er nå neste steg. Dette kalles på fagspråket en reklamasjon. Er du i tvil om hvordan reklamasjonen bør utformes, les mer på austinlyngmyr.no Reklamasjonen må sendes senest omlag to måneder etter at mangelen ble oppdaget. Som sagt overfor: ikke vent, reklamer med en gang. Venter du for lenge med å klage på bilkjøp mister du faktisk også muligheten til å ansvarliggjøre selger.

3. Klage på bilkjøp er sendt, men den tas ikke til følge?

I korte trekk kan en klage etter et bilkjøp bli håndtert på tre forskjellige måter av selger:

  1. Selger erkjenner ansvaret
  2. Kravet avvises
  3. Selger kommer med en mellomløsning

Dersom selger avviser ansvar etter din klage på bilkjøpet og dette kan dokumenteres, vil du nå ha krav på dekning av utgifter til advokat og sakkyndig undersøkelse.

Som regel har forsikringen også dekning for dette, men det må bestandig undersøkes i de enkelte sakene. Du må betale egenandel, men forsikringen dekker omlag 80%, med et tillegg av en grunnegenandel. Vær videre oppmerksom på at forsikringen kun dekker inntil den økonomiske interessen i saken. Er mangelens verdi kr 10 000 – kr 50 000 vil det ikke lønne seg å bruke advokat. Ved hevingssaker der det er snakk om å få tilbake hele kjøpesummen, vil rettshjelpen fra ditt selskap imidlertid være godt egnet. Kommer selger med forslag som innebærer løsning av saken blir partene ofte enige.

4. Solgt «som den er» – har jeg mistet alle muligheter til å klage på bilkjøpet?

Svaret er nei. Du har fortsatt mulighet til å reklamere på feil, avvik og mangler. Men, det skal en del mer til for å vinne saken. Viser bilen seg å være i dårlig forfatning, foreligger det klare feilopplysninger eller opplysningssvikt kan det utgjøre en mangel i lovens forstand. Denne vurderingen er noe skjønnsmessig og innimellom vanskelig. Du bør imidlertid ikke gi opp bare fordi bilen er solgt som den er, hvis du selv tenker at mangelen er av en viss betydning. Er du i tvil kan du ta kontakt med oss for en gratis førstevurdering.

Les mer: Mange har hørt om det, men ikke alle er klar over hva det innebærer. Solgt «som den er» eller med lignende forbehold.

Trenger du bistand i din sak, og da særlig i forhold til heving, kan du gjerne sende oss en beskrivelse av din sak. Du vil da motta en gratis førstevurdering fra advokat med solid kompetanse på bilsaker.

Vil du ta en kort forhåndstest for å se om du har en advokatsak? 

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.