En bil du har kjøpt skal være slik som det er avtalt. Bruktbilen skal være i den stand slik den er markedsført. Om bilen ikke er slik som avtalt har den mangler. Når bilen har mangler kan du kreve utbedring, prisavslag eller heving av bilkjøpet.

Mangler ved bilen kan være at bruktbilen har gått lengre enn det som er på kilometertelleren, feil årsmodell eller har skjulte feil ved for eksempel motoren.

Har du kjøpt bruktbilen av en privatperson gjelder kjøpsloven. Mens forbrukerkjøpsloven gjelder om du har kjøpt bilen av en forhandler og du har kjøpt den i egenskap av privatperson.

Det følger både av kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven at du kan fremme en rekke krav mot selger om bilen har mangler.

Reklamasjon ved mangler på bil

Når bilen har en mangel er det viktig å reklamere innen rimelig tid, om du ikke gjør det, risikerer du å miste mangelkravet ditt. Ved en reklamasjon må du i første omgang opplyse hva du mener utgjør en mangel. Selv om en bruktbil selges i den stand den er, kan den ha mangler som selger har tilbakeholdt opplysninger om.

Ved mangel har selger rett til å tilby utbedring av bilen. Men det er da krav til fagmessig utbedring innen rimelig tid. Hvor langt retten til å utbedre mangel ved bilen går, er avhengig av hvilke ulemper det er for kjøper opp mot hvilket tap selger kan påføres. De ulemper kjøper har skal kompenseres for eksempel med leiebil. Om feilen ikke blir rettet kan det enten være krav på prisavslag og ved vesentlige mangler og feil kan det bli heving av bilkjøpet. Ved heving av bilkjøpet er prinsippet at kjøper for pengene tilbake ved bilkjøpet og selger får tilbake bilen.

Heving av bilkjøp

Ved heving av bilkjøpet må det som nevnt være vesentlige mangler med bilen, dette beror på en konkret vurdering. Hvilken betydning har mangelen opp mot det at selger må gi pengene ved bilkjøpet tilbake. Inn i denne vurderingen går hva som er avtalt i kjøpsavtalen, hvilken feil bilen har, betydning av feilene, om det er mulig å tilby utbedring.

Heving av bilkjøpet har vært prøvd for domstolene en rekke ganger, i mange tilfeller blir kravet tatt til følge. Det stilles mindre krav til kunnskap om bilen fra en privat person enn en profesjonell aktør. Når det gjelder bruktimport av biler har domstolene flere ganger kommet til at de generelt har en lavere verdi.

Om selger ikke betaler penger tilbake ved bilkjøpet slik du krever, vil din forsikring dekke advokatutgiftene på opptil kr 100 000. Advokatene i advokatveiledning er spesialister på biljuss og har spesialisert seg på reklamasjoner på bilkjøp. Våre advokater bistår over hele landet, vårt råd er at du helt uforpliktende tar kontakt med oss i dag, for å få vurdert om du har en sak.

Du kan benytte vårt kontaktskjema eller ta direkte kontakt med artikkelforfatter via e-post.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.