I denne artikkelen om lekkasje inn i bil, bobil eller campingvogn tar vi for oss en tilbakevendende problemstilling. Enkelte kjøretøy eller vogner viser seg nemlig å være meget vanskelig å få tette. Det er fortvilende å oppleve lekkasje inn i bil, bobil eller campingvognen. Mange har derfor lyst til å heve kjøpet med en gang. Det er imidlertid ikke bare å heve kjøpet så snart dette er oppdaget.

Lekkasje inn i bil, bobil eller campingvogn – hva gjør du?

Dersom du har kjøpt bil, bobil eller campingvogn og oppdager at det kommer vann inn i kjøretøyet er det viktig å reklamere med en gang. Gi selger beskjed om at det lekker inn i bilen, eller bobilen, og at du vil kreve å fikse dette. Du kan gjerne be om heving med en gang, men dette vil du ikke ha krav på. Selger har nemlig en rett til å avhjelpe, altså fikse feilen, så lenge dette tilbys uten opphold og utføres innen rimelig tid.

Når du får tilbake bilen, bobilen eller campingvognen er det viktig at du eksponerer bilen igjen for vann så raskt som mulig og så mye som mulig, i normal grad. En bil, bobil eller campingvogn skal naturligvis være tett. Dersom lekkasjen er utbedret, men det fortsatt lekker, vil selger ha en ny mulighet til å fikse lekkasjen. Men, det er også hans siste mulighet, dersom kjøper ikke tillater flere avhjelpsforsøk. Etter 2 forsøk kan kjøper kreve heving av kjøpet eller prisavslag. På dette stadiet av saken er det mange som er oppgitt over problemene lekkasjen fører med seg. Det går mye tid og det blir mye styr.

Skal du kreve prisavslag eller heving av kjøpet?

Dersom det ikke lenger foreligger flere muligheter for selger til å fikse den samme mangelen er spørsmålet om du skal velge prisavslag eller heving av kjøpet. Er kjøretøyet eller campingvognen på en eller annen måte spesiell, unik eller spesielt viktg for deg, vil kanskje det mest gunstige være å forlange et prisavslag. For at heving skal være aktuelt kan det ikke være en uvesentlig mangel. I mange av disse sakene viser imidlertid rettspraksis og praksis fra Forbrukertvistutvalget at mangelen ikke er å regne som uvesentlig. I flere tilfeller er det derfor blitt innvilget heving av kjøpet, hvilket innebærer at objektet returneres til selger og kjøper får kjøpesummen tilbake.

Lekkasje inn flere steder: en eller samme mangel?

Vi som advokater opplever ofte at selger påberoper seg flere enn to avhjelpsforsøk fordi selger mener det ikke er samme mangel som er utbedret. Spørsmålet kan være krevende å avgjøre, men når det gjelder lekkasjer taler meget for at selger kun har to avhjelpsforsøk. Dersom det i utgangspunktet lekker fra taket, og det fikses er et forsøk brukt opp. Lekker det i neste omgang fra frontruten, er det et nytt forsøk. Lekker det igjen fra taket vil dette telle som et forsøk nummer tre, og det kan selger i utgangspunktet ikke ha krav på.
Dersom du tillater det, kan likevel selger bruke flere forsøk.

Når kan det være smart å la seg bistå av advokat?

Man kan gjerne la seg bistå av advokat under hele prosessen, fra reklamasjon, for å sørge for at alle rettigheter blir ivaretatt. Det vil imidlertid koste en del penger. Etter vår mening er kanskje det mest gunstige å kontakte advokat dersom selger har hatt to forsøk til å utbedre den samme mangelen og han ikke vil gå med på heving av kjøpet. Dersom du på dette stadiet av saken kan dokumentere at du har krevd heving, men at dette ikke etterkommes, foreligger det en uenighet mellom deg og selger. I juridisk språkdrakt kalles dette tvist. Når tvist foreligger vil du ha krav på dekning av advokatutgiftene gjennom en av dine forsikringer, for eksempel bilforsikringen dersom det gjelder bil. Du trenger ikke mer enn ansvarsforsikring.

Dersom du har en sak hvor du tenker at det kan være aktuelt med heving av kjøpet kan du gjerne ta kontakt med oss for bistand i saken. Våre advokater jobber mye med hevingsspørsmål og kan denne delen av forbruker – og kjøpsretten meget godt. Den første vurderingen i saken koster deg ikke noe. Vi ønsker imidlertid forespørsler fra personer som potensielt ønsker å gå videre med saken dersom det er muligheter for å vinne. Ønsker du en helt gratis saksbehandling kan det være et alternativ å føre saken selv. Det sier seg imidlertid selv at en advokat med god kompetanse på området vil være en fordel.

Vil du ta en kort forhåndstest for å se om du har en advokatsak? 

Ta kontakt via vårt kontaktskjema og forklar litt om din sak. Foretrekker du telefon kan du sende oss ditt telefonnummer.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.