Oppdager du mangel ved bil, båt, bobil eller den campingvognen du har kjøpt, er du definitivt ikke alene. Særlig ved kjøp av bruktbil har det en tendens til å gå mer eller mindre galt for mange av oss, en eller annen gang i livet.

Bilhandel foregår i stor grad hver eneste dag, og det er potensielt mye som kan gå galt. I denne artikkelen vil vi gi deg veiledning på hva du bør tenke over dersom du oppdager mangel ved bil, båt, bobil og campingvogn.

Handlene for alle disse gjenstandene reguleres av avtalen mellom partene, kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven. Prinsippene er derfor i stor grad de samme, men vurderingene kan være ulike. Har du en konkret sak du lurer på om du kan gå videre med, og vurderer advokatbistand, kan du gjerne ta kontakt med oss. Advokatene tilknyttet advokatveiledning.no tar aldri betalt for førstevurderingen.

Oppdaget mangel ved bil, båt, bobil eller campingvogn

Oppdager du det du mener kan være en mangel, er det viktig å ta grep tidlig. Klage på en mangel ved bil, eller andre objekter, kalles for reklamasjon. Reklamasjon er en melding til selger om at du vil påberope deg en mangel og dermed et kontraktsbrudd. Du bør i tidlig fase også være klar på hva du vil kreve. Generell misnøye med en gjenstand, spørsmål til selger eller andre vage henvendesler oppfyller som regel ikke lovens krav til reklamasjon. Vær derfor nøye med hva du skriver og ikke vær beskjeden. Dersom selger får en ordentlig reklamasjon har selger en god mulighet til å velge hva han vil foreta seg, noe som er selve hensikten bak reklamasjonsbestemmelsen. NB: visste du at manglende reklamasjon, eller for sen reklamasjon medfører at muligheten til å gjøre mangelen gjeldende som hovedregel går tapt? Slik er rettsituasjonen i kjøpsretten. Oppdager du det som potensielt kan være en mangel ved bil eller andre gjenstander må du derfor ta affære innen kort tid. Ikke vent, se an, spekuler osv. Sett deg ned og send en sms og/eller en e-post. Velg ikke muntlighet alene, i alle tilfeller. Ved skriftlig reklamasjon, og svar fra selger, har du dokumentert rettidig reklamasjon.

Foreligger det en mangel ved gjenstanden?

Har du kjøpt en bil, og man skal ta stilling til om det foreligger en mangel ved bilen, er det avtalen og loven som er utgangspunktet. Det vil føre for langt å liste opp alle type mangler her. Vi som jobber med kjøpsrett i det daglige ser at mange bommer på mangelsvurderingen – også advokater faktisk. En mangel kan være så mangt. De mest åpenbare tilfellene er der det konkret er noe feil ved objektet, for eksempel motorhavari eller girkassehavari. Feil er ofte ensbetydende med mangler, men det trenger ikke være slik. Videre kan opplysningssvikt utgjøre en mangel. Det samme gjelder tilfeller der gjenstanden er i dårligere stand enn du kunne forvente. Innenfor disse kategoriene er det rom for vurderinger, skjønn og speiding til tidligere praksis. Å fastslå om tingen er mangelfull er således ikke alltid en enkel øvelse. I mangelsvurderingen er det også helt sentralt at årsaken til mangelen kan føres tilbake til tiden før kjøpet. Her har kjøper som hovedregel bevisbyrden. Som vi skjønner trenger ikke mangelsvurderingen å være enkel, og for å illustrere dette ytterligere er det slettes ingen uvanlig hendelse at rettsinstansene er uenige med hverandre.

Mangel ved bil, båt, bobil eller campingvogn er konstatert – hva nå?

Dersom mangel er konstatert og du har reklamert, vil neste spørsmålet være hva som er veien videre. Mange saker løser seg heldigvis gjennnom dialog. De aller fleste sakene gjør dette. Dersom man er uenige om faktum eller juss på et eller flere punkter kan imidlertid dialogen havarere og andre tiltak være nødvendig. Dersom heving av kjøpet er aktuelt bør et slik krav fremsettes i tidlig fase. Venter man lenge med å kreve heving kan muligheten for dette gå tapt og man har sett eksempler fra rettspraksis på at det vil ha noe å si for hevingsvurderingen hvor lang tid det gikk før heving ble krevd. Har man i lang tid krevd et prisavslag, og i sen fase krevd heving, uten andre endringer i mangelssituasjonen vil det kanskje være mer rimelig å tenke at denne saken kan løses ved et prisavslag. Bruker man lang tid på å kreve heving, som er et inngripende tiltak, vil det kanskje være lettere å falle ned på at saken kan løses uten heving. Hvor vidt en sak bør løses ved utbedring, prisavslag, heving og/eller erstatning må vurderes konkret i hver sak. Det må gjøres en konkret vurdering av mangelen, og vesentlighetsgraden samt hvor vidt mangelen overhodet kan fikses eller kompenseres.

Ytterligere veiledning eller advokatbistand ved mangel

Har du en konkret sak hvor det sannsynligvis foreligger en mangel, bør du vurdere om du skal gjøre alt selv eller om du skal bruke profesjonell hjelp. Mange personer er i stand til å sette opp en garasje eller pusse opp et bad selv. Et sluttprodukt eller utførelse av en tjeneste genererer imidlertid oftere suksesshistorier hvis håndverket blir utført av en med særlig kompetanse. Advokatene tilknyttet advokatveiledning.no har særlig kompetanse på kontrakt – og kjøpsrett. Du er velkommen til å velge oss som din veiviser i jungelen av vanskelig vurderinger. Er du usikker kan vi ta en nærmere vurdering uten at det skal koste deg noe som helst.

Vi tilbyr en gratis førstevurdering og gir da en vurdering på om du kan ha en sak å gå videre med. Av kapasitetshensyn vil vi dessverre ikke kunne besvare enhver henvendelse hvor personer trenger input. Har saken lav økonomisk interesse eller du åpenbart ikke har muligheten til å bruke advokat kan du vurdere å kontakte Forbrukerrådet. Mener du at saken er helt åpenbar bør du også vurdere å føre saken selv. Husk likevel at din forsikring, enten det er bil, båt, bobil eller campingvogn dekker utgifter til advokat. Du betaler kun egenandel i henhold til vilkårene.

Vil du ta en kort forhåndstest for å se om du har en advokatsak? 

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.