Dessverre er det mange bilkjøpere som etter et tilsynelatende godt kjøp blir skuffet. Bilsaker er på klagetoppen hos norske forbrukere og det er ikke tilfeldig. Når det kommer til bil er det mye som kan gå galt, både ved at det foreligger feil ved bilen eller at selger har sviktet sin opplysningsplikt.

I slike tilfeller vil det foreligge en mangel ved bilen, og du må ta stilling til hva du skal gjøre. I ytterste konsekvens kan du kreve heving av kjøpet, hvilket innebærer at bilen skal tilbake til selger, mens du som kjøper får pengene tilbake. Har du en sak om mangel ved bilen, får du en del veiledning gjennom å lese denne artikkelen. Alle våre artikler er skrevet av advokater med solid kunnskap og erfaring.

Ta gjerne kontakt om du ønsker bistand til heving av bilkjøpet. Husk: i disse sakene dekker den vanlige bilforsikringen det vesentlige av advokatutgiftene.

Foreligger det en mangel ved bilen?

I en god del av de sakene vi jobber med, opplever vi at mange ikke har helt kontroll på mangelbegrepet. Det er ikke så rart. Jussen er ikke alltid så enkel.

 

Vi har alle sammen et forhold til den naturlige forståelsen av hva en mangel er. En mangel er ofte synonymt med at noe mangler, naturligvis. Veldig ofte er det enkelt å sette likhetstegn mellom mangel og begrepet «feil». Er det en feil med bilen, er det en mangel ved bilen. Det er imidlertid ikke så enkelt når det kommer til lovens betydning av mangelbegrepet. Når det foreligger en mangel ved bilen, i juridisk forstand, betyr det at det foreligger feil ved bilen OG at denne bilen i juridisk forstand er mangelfull. Det kan være en feil ved bilen uten at dette utgjør en mangel ved bilen. Det kan for eksempel skyldes at feilen er påført av kjøperen selv, eller at man måtte regne med feilen. Et eksempel på en feil man må regne med kan være feil med en utslitt bremseskive på en 10 år gammel bil. Dette vil ikke utgjøre en mangel i jussens verden.

 

Det trenger videre ikke å være noe direkte feil med bilen, for at det skal være en mangel ved bilen i juridisk forstand. Et tenkt eksempel er saker hvor vi har en bil som tilsynelatende er feilfri, MEN bilen har vært tidligere kollisjonsskadet. Selv om bilen er feilfri, vil det forhold at den er tidligere kollisjonsskadet likevel kunne utgjøre en mangel ved bilen. Dette fordi selger ikke har opplyst om den tidligere skaden. Dette vil faktisk kunne gjelde selv om selgeren ikke kjente til kollisjonsskaden selv.

Som vi ser er mangelbegrepet i juridisk forstand noe annerledes enn i dagligtalen.

Mangel bil – foreligger det grunnlag for heving av kjøpet?

Dersom det er konstatert at det foreligger en mangel ved bil, er neste spørsmål hva du kan kreve. Først og fremst er det viktig at du reklamerer (skriftlig – gjerne per e-post) og forklarer hva som gjør at du mener å ha en case med mangel på bilen. I tilfeller med mangel ved bil kan selger som oftest kreve å fikse feilen. Det må da faktisk være mulig å fikse mangelen. Dersom selger ikke ønsker å fikse noe, ikke erkjenner at det foreligger mangel ved bil, blir det neste spørsmålet hva du skal gjøre. Dersom forholdene er av mer bagatellmessig karakter, kan det kanskje være hensiktsmessig å kreve erstatning eller prisavslag. Men, viser det seg at mangelen (i juridisk forstand) er av vesentlig karakter, bør du vurdere å fremsette krav om heving av kjøpet.

Ved heving av kjøpet får selgeren bilen tilbake, og kjøperen får kjøpesummen tilbake. Heving av kjøpet er en gunstig løsning der du ser at mangelen er inngripende. Ofte vil slike inngripende mangler ved bilen gjør det vanskelig å bli kvitt den senere. Ved heving av kjøpet er det selger som må ta denne byrden. Vi hjelper deg gjerne dersom du mener det kan foreligge grunnlag for heving av kjøpet.

Mangel ved bil kan gi krav på dekning av advokatutgiftene

Dersom du har en case med mangel ved bil, og spesielt dersom du krever heving av kjøpet, vil du kunne har krav på dekning av advokatutgiftene over din vanlige bilforsikring. Dette hjelper vi til med å sjekke for deg. Forsikringen dekker inntil kr 100 000, hvilket som oftest er tilstrekkelig i denne type saker.

Vil du kreve heving av kjøpet – ta kontakt med advokat. Vi hjelper deg

Vil du fremsette krav om heving av kjøpet hjelper vi deg gjerne. Det er ikke forsvarlig, rent kostnadsmessig, å bruke advokat i mer bagtellmessige saker, målt i mangelens økonomiske verdi. Men, er det en sak hvor du føler det vil være mulig å vinne frem med et betydelig prisavslag/erstatningskrav eller heving av kjøpet, hjelper vi deg gjerne. Det er ikke mulig å få til helt gratis advokatbistand i disse sakene, men forsikringen tar altså omlag 80% av regningen. Dette er meget rimelig advokatbistand. I en arvesak må du for eksempel ut med 80% mer. Det er stor forskjell. Ta kontakt via vårt kontaktskjema, så hjelper vi deg. Send oss en beskrivelse av din sak.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.