Dersom du er misfornøyd med bilkjøpet er du ikke alene. Det klages mye over bilkjøp, noe som kanskje ikke er så rart. Bil er dyrt i innkjøp og de fleste bilkjøpere har forventninger til en gjenstand som kostet såpass mye. Dersom misnøyen skyldes en eller flere mangler som ikke er uvesentlige, har du gode muligheter for å få kjøpet hevet.

Ved heving av bilkjøpet får du pengene dine tilbake, mens selger ved heving av bilkjøpet må ta til takke med å få tilbake det kjøretøyet han egentlig ville bli kvitt. Ved hevingssaker er det ofte høy økonomisk interesse i saken, og din bilforsikring dekker da advokatutgifter inntil kr 100.000, minus egenandel. Denne er som regel på kr 4000. Av det overskytende betaler klienten kun 20% av utgiftene til advokat. Ordningen har likhetstrekk med fri rettshjelp – ordningen og gjør det attraktivt å bruke advokat i saken. Vi har til enhver tid flere biladvokater som kan bistå.

Vanlige feil og mangler på nyinnkjøpt bil

Dersom du er misfornøyd med bilkjøpet er det som regel en eller flere grunner. Eventuelle bekvemmelighetsproblemer må en naturligvis selv ta ansvar for. Dersom setene ikke kjennes riktige for din kropp er det naturligvis ikke en mangel, så lenge setet er slik det er ment å være. Er du misfornøyd på bakgrunn av denne type utfordringer er det klart at det ikke vil kunne danne grunnlag for heving av bilkjøpet. Misnøyen strekker seg i praksis til egenskaper ved bilens stand, snarere enn egenskaper ved bilen slik den i utgangspunktet var registrert. Dersom bilen til stadighet fusker, har oljelekkasje, kjølevæskelekkasje og lignende, er dette momenter som gir grunn til misnøye. Hvis man opplever slike feil med bilen er det viktig å si i fra til selger med en gang. En eventuell muntlig klage til selger bør også følges opp skriftlig. Da vil en ha sikret seg mot senere påstander om at man ikke reklamerte innen rimelig tid.

Når mangel foreligger

Dersom du er misfornøyd med bilkjøpet, er det ofte fordi bilen lider av en eller flere mangler i lovens forstand. Slik vil det ofte være dersom bilen har negative egenskaper som ikke er tilkjennegitt verken i annonse eller enda viktigere; kontrakten. Feil som viser seg mindre enn 6 måneder etter at forbrukeren kjøpte bilen skal antas å ha vært på bilen før den ble solgt og risikoen gikk over på kjøpet. Dette gjelder altså i saker etter forbrukerkjøpsloven. Mangel er ofte knyttet til bilen egenskaper, opplysningssvikt fra selger eller at bilen samlet sett er i så dårlig stand at du egentlig ikke ville kjøpt den «en gang til».

Prisavslag og heving, vesentlighetsvurdering

Er du så misfornøyd med bilkjøpet at du ønsker å heve bilkjøpet eller få et prisavslag, innebærer det at mangelen ikke må være av uvesentlig karakter. Det må altså først konstateres at det foreligger en feil i lovens forstand. Er så tilfelle, så må den være av mer vesentlig karakter for at heving av bilkjøpet skal være aktuelt. Hvis feilen ikke er av en slik type kan du likevel ha krav på prisavslag dersom feilen ikke er rettet.

Advokater med erfaring på området – vi satser på biljuss

Flere av advokatene som samarbeider under advokatveiledning.no, har bilrelaterte spørsmål som et av sine hovedområder. Send en henvendelse via vårt kontaktskjema.

  • Legg ved info om saken
  • Type bil
  • Hvilken årsmodell
  • Kjøpt hvor og når
  • Når mangelen ble oppdaget
  • Har du annonse og/eller kontrakt kan dette sendes per e-post
  • Forklar feilen og hva du ønsker

NB! Har du bilforsikring dekker dette mye advokatutgiftene. Dette er det mange som ikke er klar over.

Vil du ta en kort forhåndstest for å se om du har en advokatsak? 

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.