Det klages mye over bilkjøp, noe som kanskje ikke er så rart. Bil er dyrt og de fleste bilkjøpere har forventninger til en gjenstand som koster såpass mye. Dersom du er misfornøyd med bilkjøpet og det skyldes en eller flere vesentlige mangler, har du gode muligheter for heving av bilkjøpet. Ved heving av bilkjøpet får du pengene dine tilbake, mens selger ved heving av bilkjøpet må ta til takke med å få tilbake det kjøretøyet han egentlig ville bli kvitt.

Vanlige feil og mangler

Dersom du er misfornøyd med bilkjøpet er det som regel en eller flere grunner. Eventuelle bekvemmelighetsproblemer må en selv ta ansvar for. Dersom setene ikke kjennes riktige for din kropp er det naturligvis ikke en mangel, så lenge setet er slik det er ment å være. Er du misfornøyd på bakgrunn av denne type utfordringer er det klart at det ikke vil kunne danne grunnlag for heving av bilkjøpet. Misnøyen strekker seg i praksis til egenskaper ved bilens stand, snarere enn egenskaper ved bilen slik den i utgangspunktet var registrert. Dersom bilen til stadighet fusker, har oljelekkasje, kjølevæskelekkasje og lignende er dette momenter som gir grunn til misnøye. Hvis man opplever slike feil med bilen er det viktig å si i fra til selger med en gang. En eventuell muntlig klage til selger bør også følges opp skriftlig. Da vil en ha sikret seg med senere påstander om at man ikke reklamerte innen rimelig tid. Det er en rimelig forsikring.

Når mangel foreligger

Dersom du er så misfornøyd med bilkjøpet at det ikke kan overses, er det ofte forenlig med at bilen i lovens forstand også har en mangel. Slik vil det ofte være dersom bilen har negative egenskaper som ikke er tilkjennegitt verken i annonse eller enda viktigere; kontrakten. Feil som viser seg mindre enn 6 måneder etter at forbrukeren kjøpte bilen skal antas å ha vært på bilen før den ble solgt og risikoen gikk over på kjøpet. Dette gjelder altså i saker etter forbrukerkjøpsloven.

Prisavslag og heving – vesentlighetsvurdering

Er du så misfornøyd med bilkjøpet av du ønsker å heve bilkjøpet eller få et prisavslag, innebærer det at mangelen ikke må være av uvesentlig karakter. Det må altså først konstateres at det foreligger en feil i lovens forstand. Er så tilfelle, så må den være av mer vesentlig karakter for at heving av bilkjøpet skal være aktuelt. Hvis feilen ikke er av en slik type kan du likevel ha krav på prisavslag dersom feilen ikke er rettet.

Advokat med erfaring på området

I saker med feil og mangler, herunder manglende opplysninger, av mer inngripende karakter, kan det lønne seg å bruke en advokat med erfaring på området. Ved mer bagatellmessige forhold bør du kanskje føre saken selv, da bistand som hovedregel aldri vil være helt gratis. Du må påregne kr 3000 – 4000 i egenandel. Deretter dekker forsikringen 80% av utgiftene til advokat. Dette er rimelig advokatbistand hvis det er snakk om en sak med heving, prisavslag og/eller erstatning av noe størrelse.

Flere av advokatene i samarbeidet advokatveiledning.no har bilrelaterte spørsmål som et av sine hovedområder. De jobber mye med biljuss. Ta kontakt via vårt kontaktskjema. Legg ved en del info om saken, type bil – årsmodell – kjøpt hvor og når – og når ble mangelen oppdaget. Dersom du har annonse og / eller kontrakt kan det sendes med per e-post. Forklar hva som er feil og hva du ønsker. Har du bilforsikring dekker dette mye advokatutgiftene. Uansett koster den første henvendelse deg ikke noe. Det er bare hyggelig å bli kontaktet!

Artikkelen er skrevet av advokat og partner Kjetil Lyngmyr. Send en henvendelse via e-post eller bruk kontaktskjemaet nedenfor. Legg gjerne igjen telefonnummer.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.