Motorhavari på bil eller båt

Dersom du har kjøpt bil eller båt og opplever motorhavari, står du foran en betydelig utgift. Mange vil naturlig nok spørre seg om man har noen mulighet for å ansvarliggjøre selger av bilen i denne type saker. Vi hjelper både kjøpere og selgere som opplever å komme opp i en slik sak.

Det er mange faktorer som spiller inn i avgjørelsen om det foreligger en mangel eller ikke i kjøpslovgivningens forstand. Vi kan derfor ikke gi noen enkle svar. Gjennom denne artikkelen skal vi imidlertid nevne noen sentrale momenter som kan være greie å tenke over dersom du opplever motorhavari på bil eller båt, enten du er kjøper eller selger. Vi har den juridiske kompetansen!
Vi tar gjerne imot din henvendelse dersom du mener å ha en sak om heving, erstatning eller prisavslag, eller du er utsatt for krav om dette. Du vil få svar fra en advokat med særlig kompetanse på bilsaker. Ønsker du bistand skal vi hjelpe deg. Førstevurderingen er uansett gratis.

Motorhavari på bil eller båt – hvilken lov gjelder

Har du som privatperson kjøpt bil eller båt fra forhandler, gjelder forbrukerkjøpsloven. I andre tilfeller gjelder den ordinære kjøpsloven.

Motorhavari – hva må kjøper gjøre

Dersom motoren stopper/havarerer bør du snarest mulig reklamere til selger. En reklamasjon er en klage hvor du gir uttrykk for hva du vil kreve. I førsteomgang må du få en indikasjon på hva som er galt med bilen eller båten. Hva skal til for å fikse? Ikke la det gå for lang tid mellom havariet og reklamasjonen. Reklamer så snart det er anledning til det, og reklamer skriftlig. Det er viktig å overholde reklamasjonsfristene. Gjør du ikke det, kan kravet gå tapt. Husk at selger som regel alltid har en mulighet til å fikse. Det er derfor dumt å fikse først å reklamere etterpå.

Selger avviser reklamasjonskravet – mener å ikke ha ansvar

Dersom selger avviser ethvert krav, bør du som kjøper vurdere å ta kontakt med en advokat for å rådføre deg om hva du bør gjøre videre. Dette vil bero på den konkrete situasjonen, og det er ikke alltid helt enkelt å vite om det i lovens forstand foreligger en mangel eller ikke. Dersom havariet skyldes dårlig vedlikehold, fra kjøpers side, kan kjøper for eksempel ikke gjøre gjeldende mangelen overfor selgeren.

Tvist om mangelspørsmålet

Dersom det er tvist, altså uenighet, om hvem som er ansvarlig for mangelen, vil ditt forsikringsselskap dekke utgifter til advokat og utgifter for å undersøke bilen. Du betaler kun egenandel etter forsikringens vilkår.

Førstevurdering fra advokat med kjøpsrett som fagområde

Dersom det foreligger uenighet mellom selger og kjøper kan det være smart å bruke advokat. Før du engasjerer en advokat bør du sjekke om du har en sak eller ikke. Det er umulig å garantere for det ene eller det andre. Men, det er mulig å få en pekepinn på hvordan saken ligger an. Vi tilbyr gratis førstevurdering til dem som vurderer å bruke advokat i denne type sak.

Vil du ta en kort forhåndstest for å se om du har en advokatsak? 

Ta kontakt via vårt kontaktskjema og skriv litt om din sak. Ønsker du at vi ringer deg kan du sende ditt telefonnummer. Du får svar innen kort tid. Vi har taushetsplikt.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.