Biladvokatene tilknyttet advokatveiledning.no, jobber både for bilkjøpere og bilselgere. I mange tilfeller er både kjøper og selger privatpersoner, hvilket gjør at styrkeforholdet mellom partene er ganske likt. I slike tilfeller er det kjøpsloven som kommer til anvendelse.

Det er mange som med rette reklamerer etter kjøp av bil. Reklamere er ensbetydende med å klage, og mange bilselgere opplever således å ha mottatt klage fra bilkjøper. Med rette fordi det er mange bilselgere der ute som fortier diverse opplysninger om bilene de skal selge. Når det er sagt vet vi, som jobber mye med bilsaker, at en del bilkjøpere har for store forventninger etter kjøp av bruktbilen. Bilselgere har naturligvis også krav på et vern i egenskap av å være nettopp bilselger.

Mottatt klage fra bilkjøper – hva bør jeg gjøre?

Dersom du har solgt en bil som privatperson, hadde du antagelig forsikring på bilen. Gjennom forsikringen på bilen kan du ha krav på dekning av advokatutgifter, også i egenskap av å være selger av bilen. Dette gjelder selv om forsikringen er sagt opp. Dersom du føler deg trygg på at den fremsatte klagen åpenbart ikke vil føre frem, kan du naturligvis avvise kjøper. Hvis klagen ikke åpenbart kan avvises bør du vurdere å kontakte advokat. En advokat vil vederlagsfritt kunne guide deg i riktig retning. Er det behov for bistand vil forsikringen ofte komme til anvendelse. Som selger har du således ikke så mye å taper på å engasjere advokat. Du må betale en mindre egenandel, så tar forsikringen resten. Det betyr rimelig advokatbistand.

Hva klages det over

Hva klagen dreier seg om vil danne grunnlaget for hva du egentlig bør gjøre som bilselger. Dersom kjøper har noe å fare med må ta du tak og bidra til at bilkjøperen får den varen han hadde grunn til å forvente å få. Er du usikker bør du kontakte advokat. Du kan også kontakte Forbrukerrådet, men rådet gir generelle råd og tar ikke stilling i saken. Mener du at kjøper overhodet ikke har noe å fare med, bør du likevel ikke slå deg helt til ro med dette. Dersom du gir blaffen, risikerer du å gi bilkjøperen en styrket sak. Det er nemlig slik at den som selger bilen i utgangspunktet har en rett til å fikse feil som måtte dukke opp etter salget. Dette fordrer imidlertid at du som selger tar affære når klagen kommer. Gjør du ikke det, kan man oppleve at kjøper får medhold i heving av bilkjøpet fordi mangelen viste seg å være vesentlig og fordi selger var passiv. Med andre ord: ta affære med en gang hvis du har mottatt klage fra billkjøper. Vær «på ballen» og følg opp. Kontakt advokat dersom du er i tvil.

Advokatbistand

Vi hjelper stadig både uheldige bilselgere og bilkjøpere. Mange av våre advokater jobber med reklamasjonsspørsmål på bil. Flere av våre advokater er faste rådgiver for flere bilforretninger. Vi har således god kompetanse på biljuss og tilbyr jurdisk bistand til både uheldige bilselgere og bilkjøpere. Husk at forsikringen ofte dekker det meste av advokatutgifter. Det er således ikke så mye å tape på å bruke advokat i disse sakene. Ta gjerne kontakt dersom du trenger hjelp. Det er bare hyggelig å bli kontaktet. Foretrekker du telefonsamtale er det bare å sende oss ditt telefonnummer via kontaktskjemaet. Skriv også gjerne litt om hva saken gjelder.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.