Oljeforbruk på Audi A5

Har du en Audi A5, eller forsåvidt annen bil, som bruker mye olje? Da bør du reagere og se på muligheten for å reklamere til selger av bilen.

Reklamer innen rimelig tid

Absolutt reklamsjonsfrist i kjøp og salg mellom private er 2 år. Når det gjelder forbrukerforhold er det 5 år. I begge tilfeller må man i tillegg reklamere innen rimelig tid, hvilket vil si at du bør reklamere så snart du har mistanker om at noe kan være galt. De siste par årene har vi hatt flere saker på Audi A5 med høyt oljeforbruk.

Vi sjekker om du har en gratis sak

Høyt oljeforbruk er ofte et signal om at noe er galt. Har du kjøpt en gammel bil som har gått langt, og kanskje også har en dårlig servicehistorikk, kan det ha en betydning. I slike saker kan det være tungt å vinne frem. Det vi stadig ser er imidlertid at oljeforbruket kan føres tilbake til tiden før kjøpet. Det betyr igjen at oljeforbruket kan være unormalt og upåregnelig. I denne typetilfeller vil det være mulig å påvise at bilen er mangelfull i henhold til kjøpslovgviningen. Kontakt oss, så kan vi sjekke gratis om du har en sak.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.