Heving av kjøpet? Vi bistår! Dessverre ønsker en rekke bilkjøpere å levere bilen tilbake til selger, som også kan kalles heving av bilkjøpet. Ikke enhver misnøye eller problemer med bilkjøpet gir deg rett til å levere bilen tilbake. Det skal en del til. Mangelen kan ikke være uvesentlig og det er viktig at du reklamerer rettidig. Videre har som regel selger rett til å fikse feilene eller gi deg en annen tilsvarende bil, dersom dette er mulig.

I det følgende skal vi stille opp en del forhold som med stor grad av sannsynlighet kan gi deg rett til heving av bilkjøpet, forutsatt at du har gjort de rette grep i forkant og det heller ikke ligger andre juridiske eller faktiske barrierer til hinder for heving. Den skriftlige avtalen er et viktig utgangspunkt. De forskjellige typetilfellene gjennomgås med bakgrunn i de erfaringer vi har gjort. Listen er naturligvis ikke uttømmende.

Bilen viser seg å ha vært kondemnert eller alvorlig kollisjonsskadet

Når du kjøper bilen, kan den fremstå som pen og god å kjøre. Etter en tid kommer rusten raskere enn normalt og du oppdager kanskje nyanser i lakken som gir grunn til bekymring. Videre kan det tenkes at dørene går tregt eller at panseret ikke går igjen som det skal. Ofte er slike faktiske konstanteringer et symptom på at bilen har vært kondemnert eller alvorlig kollisjonsskadet. Dersom opplysninger er holdt tilbake for deg vil dette etter all sannsynlighet kunne være en god grunn til å kunne kreve heving av bilkjøpet. Det samme gjelder dersom bilen er i dårligere stand enn det du hadde grunn til å forvente, for eksempel på den måten at bilen er ufagmessig og/eller svakt opprettet. Her kan du lese mer om kollisjonsskader.

Rustangrep

Viser det seg at bilen har massiv rust, er det gjerne av så vesentlig og verdinedsettende karakter at det vil gi rett på heving av bilkjøpet. En konkret vurdering i hver enkelt sak er nødvendig, da årsmodell, pris, alder osv vil spille inn. Ved siden av dette er naturligvis en objektiv vurdering viktig.

Kilometerstanden er trikset med

Flere av dagens biler har kilometerstand som ikke er reell. Det er ingen hemmelighet at importbiler har et dårlig rykte når det kommer til dette punktet. Viser det seg at bilen har en kilometerstand som er langt lavere enn den reelle vil det som oftest være et grunnlag for vesentlig kontraktsbrudd og heving av bilkjøpet.

Gjentatte feil

Noen biler er og blir problembiler. Tilbakevendende oljelekkasje er et eksempel på mareritt for en del bilkjøpere. Dersom oljelekkasjen kommer igjen gang på gang, tross selgers utbedringer, kan det være en god grunn til heving av bilkjøpet. Oljelekkasje er ikke en uvesentlig mangel ved bilen, og har selger uttømt sin avhjelpsrett ved å forsøke å rette den samme mangelen 2-3 ganger vil et hevingskrav være å anbefale. Det samme vil være tilfellet dersom selger ikke vil rette feilen.

Bilen er chippet, trimmet eller lignende

Har du kjøpt en bil som er trimmet eller chippet, kan det være en hevingsgrunn. Dette gjelder naturligvis kun i de tilfeller du ikke ble gjort kjent med trimmingen før kjøpet. Dersom selger hevder han ga opplysningen, bør det fremgå av annonse, kontrakt eller korrespondansen mellom dere. Fremgår ikke dette, er det selger som har bevisrisikoen. Om trimmingen utgjør en hevingsgrunn må vurderes nærmere fra sak til sak.

Bilen er samlet sett i dårlig forfatning

Dersom bilen samlet sett har en rekke feil og avvik, kan det utgjøre en hevingsgrunn. Spørsmålet vil bero på hvor alvorlige feilene er, hvordan selger har markedsført bilen og hva han har gitt av opplysninger til kjøper før avtalen ble gjennomført. Selger kan også være ansvarlig selv om selger ikke direkte kan lastes på noe vis.

Bilen solgt med heftelser

Dersom bilen er solgt med forsikring om at den er fri for heftelser, vil det være en vesentlig mangel dersom det likevel foreligger en heftelse. Slike heftelser kan gjerne være lån på bilen, såkalt salgspantlån eller utlegg fra namsmannen.

Totalhavari kort tid etter overtagelse

Dersom bilen havarerer kort tid etter overtagelse, er det flere avgjørelser på at det kan være hevingsgrunnlag. Det er spesielt ved motorhavari og girkassehavari dette er aktuelt. Dokumentasjon er viktig. Dersom havariet skyldes kjøpers bruk av bilen, er det ikke en mangel.

Lekkasje inn i bilen

Lekkasje inn i bilen, som ikke lar seg fikse på to forsøk, kan utgjør en hevingsgrunn. Det må gjøres en totalvurdering av alle omstendighetene i saken.

Fukt, sopp og råte

Fukt og råte vil spesielt vært aktuelt ved kjøp av campingvogn eller bobil. Noe fukt er påregnelig. Takstmenn sier at man må påregne fukt opp imot 20%. Er vognen gammel, må man senke terskelen. I tillegg vil avtalens utgangspunkt selvfølgelig svært viktig.

Advokatbistand i din sak om heving av kjøpet?

Foreligger noen av de overfor nevnte forhold, eller har du mistanke om at denne type feil kan gjøre seg gjeldende, kan du gjerne ta kontakt for å få ytterligere veiledning. Hva skal du gjøre? Det kan tenkes at du bør gå for heving av bilkjøpet og da lønner det seg å la en advokat ta jobben for deg. Har du bilforsikring dekker den som oftest om lag 80% av advokatutgiftene i din sak. Les mer om forsikringsdekning her. Benytt vårt kontaktskjema nedenfor, eller kontakt oss ved å klikke her.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.