I denne artikkelen kan du lese om prosessen rundt heving av kjøp. Å kreve heving av kjøp og få pengene tilbake etter kjøpet vil være aktuelt i alle type saker hvor kjøpsloven kommer til anvendelse. Vi har spesielt mange saker som går på heving av bilkjøp og klage etter bilkjøp.

Men, skal du du bruke advokat? Etter vår mening kommer det litt an på. I saker av mindre økonomisk karakter kan det lønne seg å føre saken selv, fordi advokat vil koste mer enn det saker. Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget er gode instanser for forbrukeren. Dersom det er snakk om mer kostbare verdigjenstander, kan det lønne seg å bruke en advokat med god erfaring med jussen innenfor kjøpsrett. Advokatbistand medfører at jussen og beviskravene blir oppfylt, noe mange undervurderer når de fører saken selv.

I hvilke saker kan det være aktuelt å kreve pengene tilbake etter kjøpet?

Det enkle svaret er i alle typer saker hvor det foreligger en avtale om at en vare eller tjeneste skal gå den ene veien, og penger den andre. Dersom du skal bruke advokat, må du imidlertid tenke over den økonomiske interessen i saken. Som nevnt overfor vil det ikke være økonomisk interessant for deg å bruke penger på advokatbistand i saker med små verdier. Forsikringen din dekker som regel opp til kr 100 000 i advokatutgifter, men dette begrenses likevel til hva som er den økonomiske interesse i saken. Dersom en gjenstand koster kr 10 000, vil som regel den økonomiske interessen være kr 10 000. Skal du kreve pengene tilbake etter kjøp av gjenstander med økonomisk verdi under kr 10 000 – 15 000, vil du ofte være tjent med å gjøre det meste selv. Men, dette er selvsagt bare et utgangspunkt. For mange er for eksempel prinsippet såpass viktig at det økonomiske spiller en underordnet rolle.

Reklamasjon etter kjøp

Første skritt når feil og mangler oppdages er inngivelse av reklamasjon. I praksis er dette en klage hvor du gjør det tydelig for selger hva du mener er feil. Du trenger ikke kjenne årsaken, men det vil være hensiktsmessig å gi uttrykk for hva du vil kreve og gjør det skriftlig. Sørg for å være helt sikker på at selger har fått meg seg reklamasjonen, så slipper du å bli møtt med at du reklamerte for sent. Reklamasjonsfristene er sentrale å kjenne til.

Avhjelp – retting eller omlevering

Selger har en rett til å kreve å få avhjelpe feilen, enten i form av retting eller levering av en tilsvarende feilfri gjenstand. Dersom selger ikke benytter denne retten, forholder seg passiv og du heller ikke krever avhjelp vil man straks være over i et farvann som tilsier prisavslag eller heving. Eventuell retting skal skje «uten opphold» og innen rimelig tid. Selger kan således ikke vente i evigheter med å ta stilling til utbedingsspørsmålet. Rettingen må også skje innen rimelig tid.

Prisavslag og heving

Prisavslag kan være gunstig dersom du ønsker å ha gjenstanden i din besittelse. Viser det seg imidlertid at mangelen er vesentlig vil det som oftest være mest gunstig å heve avtalen. Du kan også kreve erstatning for tap du lider som følge av mangelen.

Ta kontakt med oss

Har du en sak eller er du usikker på dette? Ta kontakt med oss så veileder vi deg videre. Om du har en sak er det hyggelig om det velger oss som advokatbistand. Flere av våre advokater har erfaring med og kan jussen omkring saker hvor det kan være aktuelt å få pengene tilbake etter kjøpet. Den første henvendelsen er vederlagsfri.

Ta gjerne vår korte forhåndstest for å se om du har en advokatsak 

Artikkelen er skrevet av advokat Kjetil Lyngmyr, som har valgt å spesialisere seg på kjøpsrettsaker. Ta gjerne direkte kontakt på lyngmyr@advokatveiledning.no, eller send oss en melding via kontaktskjemaet. Den første henvendelsen er gratis og uforpliktende.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.