Bilen er kjøpt og gleden er stor. Dessverre kan glede og fort snus til irritasjon og ulemper. Det er ikke uten grunn at bilsaker ligger på klagetoppen i Norge. Har du en hevingssak hvor kjøpesum var minimum kr 40 000 - 50 000? Da bør du vurdere å sette bort saken til noen som kan biljuss.

Dersom selger ikke godtar kravet om heving av kjøpet vil du få dekket utgifter til advokatbistand, hvis bilen har vanlig ordinær forsikring. Du betaler kun egenandel i henhold til forsikringsvilkårene. Denne er som regel på kr 4000, og deretter 20% av overskytende.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du lurer på om du kan heve kjøpet, eller du trenger advokat med solid kunnskap om biljuss som kan ta din sak. Den første henvendelsen er uansett uforpliktende og gratis.

Hva kan vi gjøre for deg?

Har du en potensiell hevingssak? Vi ønsker at det skal være en lav terskel for å ta kontakt med oss i advokatveiledning.no. Send oss gjerne en melding via vårt kontaktskjema nedenfor, dersom du har en sak du lurer på, eller kontakt oss. Ved konkrete hevingssaker koster det ikke noe å få en uforpliktende førstevurdering. Vi gir deg en indikasjon på om du har en sak å gå videre med. Ønsker du å bruke advokat på bilsaken bistår vi deg gjerne. Husk at forsikringen tar størsteparten av advokatregningen, og hvorfor skal du da slite med saken selv? Har du spørsmål omkring dekning av utgiftene er det bare å spørre oss.

Har du kjøpt en bil som koster under kr 40 000 – 50 000? Ja, da kan vi være helt åpne på at det neppe lønner seg å bruke advokat med mindre prinsippet er det viktigste eller du uansett ønsker å bruke en advokat. Ved heving av bilkjøp under denne summen erfarerer vi at klienten helst ikke vil bruke penger på bistand, men heller forsøke selv. Ønsker du likevel at vi får igang din forsikringsdekning og du er villig til å betale egenandelen skal vi naturligvis hjelpe deg.

Undersøkelse/reklamasjon – frist for heving av bilkjøp

Du bør gjøre noen undersøkelser før du kjøper bilen. Det er også viktig at du leser annonse og kjøpekontrakten nøye. Står det for eksempel i kontrakten at bilen er angrepet av rust, vil det etter all sannsynlighet ikke føre frem å klage på dette senere. Ved heving av bilkjøp vil det som ved mangler forøvrig, ikke være mulig å gjøre gjeldende som mangel, et forhold du var klar over på kjøpstidspunktet.

Når du oppdager noe problematisk ved kjøretøyet, må du klage med en gang. Det å reklamere er en form for en klage, og lovens ordbruk er reklamasjon. Du må gi en beskjed til selger om at du har oppdaget feil og mangler ved bilen, og hva du vil kreve som følge av disse feilene og manglene. Selger får da en rimelig anledning til å avskjære enkelte mangelskrav. Hvis en bilforhandler uforbeholden tilbyr å fikse, vil du som kunde slite med å få gjennomslag for heving av bilkjøp.

Det anbefales å være klar og tydelig på at bilen er beheftet med feil og du vil fremsette krav mot selger. Det er ikke noe krav om skriftlig reklamasjon, men det lønner seg alltid med skriftlige henvendelser. E-post og/eller sms fungerer ofte fint. Muntlige reklamasjoner vil alltid kunne gi rom for tvil og diskusjon, og i verste fall kan du tape retten til å gjøre feil og mangler gjeldende. Send derfor som et minimum en e-post, og vær sikker på at motpart har fått med seg reklamasjonen. Vær i alle tilfeller sikker på at du ved senere anledninger kan dokumentere at du har reklamert, slik at du har et sikkert bevis for rettidig reklamasjon. I saker om heving av bilkjøp mellom privatpersoner, og i andre tilfeller der kjøpsloven gjelder, er det et krav om å fremsette reklamasjon om heving av bilkjøp innen rimelig tid. Venter man for lenge kan man således miste muligheten til å heve bilkjøpet.

Avhjelp – retting eller omlevering

Etter at du har reklamert vil som regel selger har et krav på å avhjelpe og fikse mangelen. I praksis vil det som regel si at selger har krav på å kunne fikse bilen, slik at den blir i den stand den skulle være. Å levere en tilsvarende bil uten feil og mangler kan være et annet alternativ. Dersom avhjelp er utelukket, kan du ha krav på heving av bilkjøpet. Avhjelp er ikke aktuelt dersom selger nekter å rette feilene eller han forholder seg passiv og satser på at det skal gå over. Avhjelp vil heller ikke være aktuelt dersom mangelen vil være umulig å utbedre. Tenkte tilfelle vil kunne være triksing med kilometerstand.

Prisavslag eller heving av bilkjøp

Dersom retting eller omlevering ikke er aktuelt, er neste skritt å vurdere prisavslag eller heving av bilkjøp. Prisavslag kan være en gunstig løsning dersom du ønsker å beholde bilen. Et tenkt tilfelle er at du har kjøpt en bil hvor årsmodellen er feil og du har betalt for mye for bilen. Men, i de tilfeller bilen har vesentlige feil og mangler ønsker gjerne kjøper å bli kvitt bilen. Det er for eksempel ikke noe hyggelig å få vite at den bilen du har kjøpt er rammeskjev og tidligere kollisjonsskadet. I slike tilfeller er heving mer gunstig, slik at du slipper å bli sittende med «vraket». Bilen skal selges videre en gang, og da har du igjen som selger et ansvar for å opplyse om forhold ved objektet. Ved heving av bilkjøpet leveres bilen tilbake til selger og du får pengene dine tilbake, også med tillegg av renter. Dersom selger nekter, vil ofte en rettslig prosess være nødvendig.

Advokatbistand ved heving av bilkjøp?

Veiledning og hjelp fra advokat? Nei, det er så dyrt tenker mange. Sannheten når det gjelder bilsaker, er at du ikke trenger å betale advokatutgifter fra egen lomme. Dersom du har forsikring, vil den som oftest dekke mye av utgiftene til advokat. Det kan derfor lønne seg å la en advokat ta saken. Unntaket er i de sakene hvor det er snakk om saker med lave verdier.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.