Reklamasjonsfrister i kjøp- og forbrukerkjøpsloven

Vi advokater får mange henvendelser om hevingssaker, herunder heving av bilkjøpet, hvor hevingsgrunnlaget i seg selv er meget bra, sett med kjøpers øyne. Det hjelper imidlertid ikke med en god sak, dersom man har vært for sen med å reklamere.

Mye taler for at det hersker en del tvil omkring hvilke reklamasjonsregler som gjelder og hvordan de skal tolkes. Vi har i denne artikkelen derfor satt fokus på reklamasjonsfrister.

Reklamasjonsregler for forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven

Dersom det er tale om et forbrukerkjøp, altså at selger opptrer i næring og kjøper opptrer i egenskap av å være forbruker, er det egne reklamasjonsregler. For det første er det en regel som sier at du må reklamere innen rimelig tid etter du oppdaget mangelen. Både uttrykket «innen rimelig tid» og «etter du oppdaget mangelen» skaper problemer.

Du må klage skriftlig så snart du finner feil eller mangler

Hva betyr egentlig dette for reklamasjonsfristene? I henhold til rettpraksis synes det nå være en bred enighet om at innen rimelig tid er omlag 2–3 måneder. Når mangelen er oppdaget, må det slås fast på bakgrunn av en helhetlig vurdering, hvor en objektiv vurdering er utgangspunktet. Kort fortalt bør du reklamere med engang gang du har mistanke om at noe er feil eller mangelfullt. Ikke tenk at det er brysomt å reklamere. Det er faktisk slik at du taper retten til å gjøre mangelen gjeldende dersom du oversitter reklamasjonsfristen. Reklamer raskt og gjør det skriftlig. Skriftlighet sørger for notoritet, som sørger for at reklamasjonen er etterprøvbar.

Den absolutte reklamasjonsfristen i forbrukerkjøp er 5 år. 5-års fristen gjelder fra du overtok tingen. Når det gjelder kjøp etter kjøpslovens bestemmelser er fristen 2 år. Det er likevel slik at det i spesielle tilfeller vil kunne være slik at reklamasjonsreglene bortfaller. Det kan for eksempel være i tilfeller der selger bevisst har holdt tilbake informasjon på en grovt kritikkverdig måte.

Videre er det slik at det vil løpe en ny reklamasjonsfrist dersom noe har vært utbedret. Høyesterett har sagt at det løper en ny absolutt reklamasjonsfrist dersom en mangel har vært utbedret tidligere. Hvor lenge er uavklart i rettspraksis.

Konsekvenser av å oversitte reklamasjonsfrister

Dersom du oversitter en reklamasjonsfrist, altså at reklamasjonen ikke er rettidig, er konsekvensen at du mister retten til å gjøre mangelen gjeldende. Det kan altså være fatalt å ikke reklamere tidlig nok eller innenfor den absolutte fristen.

Advokatbistand – forsikringen dekker advokatutgiftene!

Dersom du har en sak om heving eller prisavslag gir advokatveiledning.no en gratis førstevurdering. Ta kontakt via vårt kontaktskjema. I denne forbindelse svarer vi naturligvis også på spørsmål omkring reklamasjon.

Vil du ta en kort forhåndstest for å se om du har en advokatsak? 

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.