Bilselger klarer ikke å fikse feilen

Feil og mangler på en bil kan noen ganger forekomme. Ved produksjon av et kjøretøy vil det være ulik kvalitet på de komponentene som leveres. Når feil oppstår har selger rett til å utbedre eventuelle feil som måtte vise seg og som det blir reklamert over.

Men hva skal man gjøre når bilselgeren ikke klarer å fikse feilen? Det klare utgangspunktet etter forbrukerkjøpsloven er at selger har to forsøk på å utbedre samme mangel. Dersom dette ikke fører frem må man se på hvorvidt kjøper kan ha krav på prisavslag eller heving av kjøpet.

Feilen lar seg ikke utbedre

Mange opplever at selger velvillig stiller opp og forsøker å fikse feilen. Som regel lykkes selger raskt, gjerne med kun ett eller to forsøk. Hvis det trengs flere forsøk, er mange kjøpere villige til å gi flere forsøk fordi det blir for mye styr å gjøre noe annet. Dessuten er nok mange ikke klar over rettighetene sine når selger har brukt opp sine rettingsforsøk. Så lenge kjøper aksepterer flere utbedringsforsøk vil bilselgeren naturlig nok fortsette å forsøke å fikse.

Dersom feilen ikke lar seg reparere på to eller tre forsøk bør du likevel vurdere om du skal fremsette et alternativt krav. Ofte vil ikke et prisavslag hjelpe på. Et prisavslag i en slik sak gir en form for kompensasjon, men fjerner ikke selve problemet. Problemet vil du først være kvitt dersom du får istand en avtale om tilbakekjøp eller heving av kjøpet.

Når kan du kreve heving av kjøpet?

Heving av kjøpet innebærer at selger må ta tilbake gjenstanden, mot tilbakebetaling av kjøpesummen. Det er ingen fasit for når man kan kreve heving. Vurderingen er alltid helhetlig og skjønnsmessig. Lovens krav er at mangelen ikke er «uvesentlig».

Særlig ved kjøp av ny, eller nyere bil, vil terskelen for heving være lav nok til at det er realistisk å få hevet kjøpet om selger ikke klarer å fikse feilen. Man må imidlertid se på feilens karakter, blant annet.

Opplever du at bilselger ikke klarer å fikse feilen? Vurder profesjonell bistand

Dersom selger ikke klarer å fikse feilen, betyr det som regel det at feilen er vanskelig å reparere. Dette skaper en usikkerhet ved objektet, som naturlig nok vil bli møtt med skepsis i markedet. Skal man selge en slik gjenstand er det således naturlig at man må legge prisen langt under markedspris. Kjøper skal normalt sett ikke bli sittende igjen med risikoen og tapet.

Vil du ta en kort forhåndstest for å se om du har en advokatsak? 

Ta kontakt dersom du mener du potensielt har en sak, vi kan vurdere om det er verdt å gå videre med. Skulle du ønske bistand vil en av våre spesialiserte advokater hjelpe deg videre. Bilforsikringen din kan dekke opptil 80% av advokatkostnadene dine etter en egenandel på 4000 kr. Dette sjekker vi for deg.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.